Work-In-Progress: FLOCK av Ellen, Julia & Liam från Hey Elbow

Work-In-Progress verket FLOCK är Hey Elbows utforskande av socialt och konstnärligt samspel mellan musik, dans och människor. Tre egensinniga men kollektivt formade musiker bjuder in tre dansare att vara medskapare. Scenen och rummet är – liksom musiken och dansen – i förändring och rörelse. 

 Improvisation innebär att lyssna på andras impulser och är i både musik och dans ett essentiellt verktyg för att utveckla, skapa och omforma. Men kan anpassning vara begränsande? Vem leder egentligen vem och vad säger det om makt?

 Genom specialskriven musik vill Hey Elbow med FLOCK undersöka frågor som varit med dem under hela deras musikaliska bana. Bandet strävar efter att lyfta fram varje enskild musikers personliga uttryck. Samtidigt skapar de alltid musiken tillsammans, i en gemensam process. Ur denna dynamik väcks frågor som är centrala i FLOCK: Vad innebär det att insistera på sin egenart och gå sin egen väg? Vad händer när vi anpassar oss och låter andra leda oss?

Servering

Inkonst Blackbox
Bergsgatan 29

13.00 -13.40

Spelplatsen öppnar: 12.30

För: Vuxna 
Antal platser: 50
Språk: Svenska 

Tillgängligt

Vägbeskrivning

Recommended
EXPRESSTEATERN Fin i kanten   att med någon bli bekant, komma…