Åskådarens resa - work in progress visning

Under merparten av våra liv är vi åskådare. Det konventionella sättet att uppleva teater är på “scen-salong”-manér, där aktörerna skådespelar och publiken upplever det konstnärliga verket som åskådare, förhållandevis passiva. Idén om åskådarrollen har diskuterats inom utbildning och åsyftar då innebörden av att vara åskådare till brott eller övergrepp av olika slag.

Varför är vi så ofta passiva? Vad får passiviteten för konsekvenser?

I bredare tematisk bemärkelse kan idén om passivitet/aktivitet lyftas till andra situationer i livet. Som nyanländ i ett land där språket är nytt och kulturen ter sig annorlunda, hur tar man mod till sig att knyta kontakter, prata med nya människor och skaffa sig de fördelar man behöver för att hitta sin plats i samhället?

Dessa frågeställningar har varit Teater Theatrons hjärtefrågor i såväl teaterföreställningar som workshoppar i samhälleliga projekt. Nu bjuder vi in er, vår publik till en work in progress visning av Åskådarens resa för att tillsammans fortsätta undersöka denna tematik.

Servering

Bastionen
Norra Vallgatan 28

16.00 -17.30 & 19.00-20.30

Spelplatsen öppnar: 15.30 & 18.30

För: 13+
Antal platser: 30
Språk: Svenska 

Tillgängligt

Vägbeskrivning

Recommended
BASTIONEN och SAMSA MUSIKTEATER Blockader - en reading Blockader är…