Categories
10.00

DANSCENTRUM SYD & KOLLABORATIVET – Jag är tid, jag är rum

Jag är tid, jag är rum

Med kroppen som ett språk? Varje rörelse som en fråga? Och det vi ser, hör och känner, som ett svar? 

Vi berättar om arbetsprocesserna inom projektet Jag är tid, jag är rum, ett flerårigt konstnärligt undersökande projekt som syftar till att söka nya former för scenkonst för och tillsammans med barn och unga med funktionsvariation. Tillsammans undersöker vi rörelse i relation till olika sinnesförnimmelser i mötet med material med varierande egenskaper. 

Medverkande från Kollaborativet: Lisbeth Hagerman (dansare och koreograf), Herman Müntzing (ljudkonstnär) och Ellen Spens (scenkonstnär)

För: Alla kan delta, barn, unga, vuxna med olika förmågor. Programpunkten kan vara extra intressant för pedagoger inom grundsärskolan. Arrangemanget teckentolkas! 

 

ENGLISH

We will talk about the processes within the project I am time, I am space, a project of artistic investigation aimed at finding new forms of stage art for and together with children and youth with functional variations. Together we investigate movement in relation to different sensory perceptions as they meet materials with different properties.

Participating from Kollaborativet: Lisbeth Hagerman (dancer and choreographer), Herman Müntzing (audio artist) och Ellen Spens (stage artist)

For: Adults and children with various abilities. The program item is particularly interesting for pedagogues within special school. The arrangement will be interpreted into Swedish Sign Language.” 


Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

10.00 -10.45

Spelplatsen öppnar/Doors open: 9.30

Antal platser/Number of seats: 20
Språk/Language: Svenska/Swedish

Vägbeskrivning

Tillgängligt