BARNENS SCEN & KROPPSKLUBBEN

Hud

En dansföreställning, där vi tar oss an kroppens största organ: huden.

I en blå värld ges barnen mod att våga närma sig varandra i ett tryggt och lekfullt rum. Publiken får en upplevelse av att rikta sitt fokus och sin upplevelse till huden och därigenom uppleva sin egen kropp, andras kroppar och sina omgivningar på ett nytt sätt. 

Föreställningen slår ett slag för den fysiska närheten och rätten till den egna kroppen och detta blir verklighet genom den gemensamma scenkonstupplevelsen. Vi provar oss fram tillsammans för att alla barn som lämnar HUD ska känna sig tryggare, säkrare, varmare och närmre sin egen och andras hud!

 

Konstnärlig ledning, koreografi & dans – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Koreografi & dans – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenografi – Annika Carlsson 

Dramaturgi – Sally O´Neill 

Ljusdesign & teknik – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Musik – Björn Lindberg

Kostymdesign – Klara Helin

Producent –  Hanna Falk 

Foto – Graham Adey 

Grafisk design – Julia Westerberg 

ENGLISH

SKIN
A dance show, where we tackle the largest organ of the body : your skin.

In a world of blue, children are given the courage to approach one other in a safe and playful space. The audience experience during performance grows out of focusing on skin and the sensation of skin and therefore tuning in to their own body, others’ bodies and their surroundings, in a new way.
This performance gives a thumbs up for physical closeness and the right to decide over your own body and this all becomes a reality through this collective theatrical experience. We test taking small steps forward together, so that all children who have watched the play HUD, can leave afterwards feeling more secure, safer, warmer and closer to their own and others skin!

Artistic direction, choreography & dance – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Choreography – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenography – Annika Carlsson 

Dramaturgy – Sally O´Neill 

Lighting design & tech – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Music – Björn Lindberg

Costume design – Klara Helin

Producer – Hanna Falk 

Photography – Graham Adey 

Graphic design – Julia Westerberg 

Barnens Scen
Falsterbogatan 17

11.00 -11.45

För/For: 7+
Antal platser/Number of seats: 90

Tillgängligt