MALMÖ STADSTEATER

Teaterdag för familjen

Vårt anrika Hipphus har genomgått en fantastisk förvandling och snart är vi i mål och kan öppna dörrarna till en mer varm och välkomnande mötesplats med två scener, eget café och en ateljé för skapande verksamhet. Under hela våren erbjuder vi ett rikt invigningsprogram med allt från teaterföreställningar, öppet hus, rundvandringar, arkitektsamtal och en sommarfest!

ENGLISH

Open house for all the family

Hipp, our theatre building steeped in tradition, has undergone a fantastic re-build and transformation and we are soon at the point when we can re-open our doors to invite you into a warmer, more welcoming meeting place, with two stages, our own café and a studio for creative industry. Throughout the spring we are offering a rich inauguration programme with everything from theatre performance, open house, guided tours, talks by the architects and a summer party!

Malmö Stadsteater
Kalendergatan 12

Drop in mellan 11.00-15.00

För/For: Alla/Familj Everyone/Family

Antal platser/Number of seats: 300

Språk/Language: Svenska/Swedish

Tillgängligt