PALLADIUM / DANSSTATIONEN

Öppen repetition av Viktor Fröjds FESTEN

När Viktor Fröjd bjuder in till Festen så är publiken välkommen att  delta på   sitt sätt. Nedsjunken i en soffa, förstulet smygandes runt rummet eller tokdansandes i festens mittpunkt.  

Placerad mitt i verket, tillsammans med sceniska installationer och tre housedansare, blir du en del av Festen – en houseklubb förklädd till föreställning. Till musik av DJ Cheza och med master of cermony Yared får du följa med på en fest du sent ska glömma. 

Festen är en hommage till streetdanscommunityt – en kultur som vill bejaka allas olikheter och hyllar dansen som uttrycksmedel. Inspirerad av houseklubbarnas musik, jam och dans skapar Fröjd ett verk fyllt av gemenskap och lust. 

ENGLISH

OPEN REHEARSAL OF THE PARTY BY VICTOR FRÖJD

A tribute to mankind and the sensuous 

When Viktor Fröjd invites an audience to The Party, that audience is welcome to participate in its own way, whether it’s snuggled on a sofa, sneaking stealthily around the room, or dancing right at the centre of the party. 

 Located in the middle of the work, together with stage installations and three house dancers, you will be part of The Party – a house club disguised as a performance. With music by DJ Cheza and master of ceremonies Yared, this is a party you won’t soon forget. 

 The Party is a homage to the street dance community – a culture that seeks to acknowledge everyone’s differences and celebrates dance as a means of expression. Inspired by the music, jam and dance of house clubs, Fröjd creates a work full of community and desire.Palladium
Södergatan 15

11.30 -12.10 & 13.30-14.10

För/For: Vuxna, familj / Adults, family
Antal platser/Number of seats: 45

Tillgängligt