Alla Tiders Teater

Skjortkravallerna - en musikalisk vandringsteater

En föreläsning om manuset till platsspecifika vandringsteatern ”Skjortkravallerna”. Hur är det att skriva för platsspecifik vandringsteater och hur förhåller man sig till en historisk bakgrund? ”Skjortkravallerna” är baserad på den stora textilstrejken 1905 när 1500 sömmerskor kraschade med rättsväsende, polis och arbetstagaren Stenströms skjortfabrik under en mörk kravallnatt.

ENGLISH

Skjortkravallerna /The Shirt Riots – a piece of musical promenade theatre 

A lecture about the script of the site-specific promenade theatre piece The Shirt Riots. What is it like writing for site-specific promenade theatre and how does one relate to a historical background? The Shirt Riots is based on the great textile strike of 1905 when 1500 seamstresses clashed with the law, the police force and their employer Stenströms shirt factory, during one dark night of rioting.

Malmö Konsthall
S:t Johannesgatan 7

12.00-13.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 11.30

För/For: Alla/Everyone 
Antal platser/Number of seats: 80 

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: teatern@allatidersteater.se 

Tillgängligt