palladium - musik i syd & dansstationen

Öppen repetition av Viktor Fröjds SINNES

Välkomna på öppen repetition av föreställningen Sinnes

”Sinnes” är ett pågående verk där Viktor Fröjd bjuder in danskonstnärer för att tillsammans upptäcka varandras världar – genom rörelse och samtal – i nuet. Verket utgår ifrån dessa möten och vad som kan tänkas komma ur utforskandet av varandras sinnlighet.

Tänk en talkshow, en dansuppvärmning, ett möte och en föreställning i ett. Viktor Fröjds nya verk är något däremellan. Med sinne för rörelsens kraft utforskas sinnenas fulla potential genom unika möten. I ”Sinnes” får vi kika in bakom kulisserna, in i dansarnas förhållande till dans.

Hur mottaglig kan en tunga som känt tusen smaker vara? Behöver örat som fått höra miljoner ljud vila? Kan ögat som sett så mycket upptäcka något mer? Är själva livskänslan ett sinne för sig?

ENGLISH

Open rehearsal of Viktor Fröjds “SENSES”

Welcome to an open rehearsal of the performance Senses.

Senses is an ongoing work where Viktor Fröjd invites dancers to jointly uncover each others’ worlds – through movement and dialogue – in the moment. The piece uses these encounters as a starting point and what can be imagined to transpire from this exploration of each other’s senses.

Imagine a talk show, a dance warmup, an encounter and a performance all rolled into one. Viktor Fröjd’s new work is something in between. With a sense of the power of movement, the full potential of the senses is explored through unique encounters. In Senses we get to glimpse through the curtains, into the dancers’ own relationship with dance.

How receptive can a tongue be, that has tasted a thousand different flavours? Does an ear that has heard a million sounds need to rest? Can the eye which has seen so much, discover anything new? Is our own sense of being alive a sense in itself?

Palladium
Södergatan 15

12.00 - 12.40
14.00 - 14.40

Spelplatsen öppna/Doors: 10.30

För/For: Alla, familj 
Antal platser/Number of seats: 45
Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: 040-10 99 90