TEATERMUSEET

HIPP 123

Hippodromen, en historisk kavalkad från tre sekler I samarbete med Malmö Stadsteater. Utställningen omfattar bilder, kostymer och rekvisita från 1899-2022. Utställningen har tagits fram I nära samarbete med Malmö Stadsteater. 

 

ENGLISH

HIPP 123

Hippodromen, a historical cavalcade of three centuries. In collaboration with Malmö Stadsteater. The exhibition covers pictures, costumes and props from 1899 to 2022. This exhibition has been developed in close collaboration with Malmö City Theatre.

Teatermuseet
Kalendergatan 5C

Drop in mellan 13.00 – 18.00

För/For: Alla
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning 
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Tillgängligt