TEATERMUSEET

Utställning om Fredriksdal Museer–Trädgårdar-Teater

Förutom herrgårdsbyggnaden, som numera är museum, ingår också gamla gatuhus, gårdar och kvarnar. Här finns även odlingsmarker, skogsområden, en berömd Rosenträdgård med många olika sorter, gamla och nya. Även en del boskapsdjur finns vid den gamla gården. I parken ligger välkända Fredriksdals Teaterns sommarteater. Här har Nils Poppe och Eva Rydberg spelat sommarteater genom många år.

ENGLISH

Teatermuseet
Kalendegatan 5c

13.00 -18.00

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning/No limit

Tillgängligt