Teaterhögskolan i Malmö

Skådespeleriets grunder – workshop

En kort workshop där grunderna i Teaterhögskolan i Malmös undervisning presenteras genom ord och övningar. Efter en kort introduktion kommer workshop-deltagarna aktivt medverka i några lekfulla övningar som på olika sätt fångar kärnan i den träning som studenterna genomgår under den fyraåriga skådespelarutbildningen.   

Workshopledare: Henry Stiglund, skådespelare och lektor i scenframställning. Fredrik Haller, rektor på Teaterhögskolan i Malmö och lektor i dramaturgi.

ENGLISH

A short workshop where the fundamentals of the teaching at the Malmö Theatre School are presented through words and exercises. After a brief introduction, workshop participants will actively engage in some playful exercises that capture the essence of the training that students undergo during the four-year acting program.

Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

13.30 -14.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 20 

Tillgängligt