banditsagor

Boksamtal om manustriologin ”Hemligt - Farligt - Heligt” av Alexandra Loonin

Kom och lyssna till reflektioner kring inflytande, språklig tonträff och vikten av dramatik som litteraturform. Pjäserna är resultatet av ett sexårigt samarbete mellan scenkonstkollektivet Banditsagor, dramatiker Alexandra Loonin, ljuddesigner Jonas Åkesson och klass A på Möllevångsskolan (födda 2006).

 

ENGLISH

Book discussion about the script trilogy” Secret – Dangerous – Holy” by Alexandra Loonin

Come and listen to reflections on the influence, linguistic tone and importance of drama as a literary form. This trilogy of plays are the result of a six-year collaboration between theatre collective Banditsagor, dramatist Alexandra Loonin, lighting designer Jonas Åkesson and Class A at Möllevångsskolan (children born 2006).

Teatercentrum Södras kök
Bergsgatan 29

14.00 - 15.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 25

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: kontakt@banditsagor.se 

Tillgängligt