danscentrum syd & ventil8

håll om mig

Dansföreställning. Vad är det som får oss att känna oss trygga? Hur ser vi på människans behov av att bli sedd och ta plats? Hur bygger vi förtroende för vår omgivning?

I en trio bestående av två dansare och ett gigantiskt täcke skapar vi drömlandskap där vi undersöker hur vi speglar oss i varandra och hur det påverkar vilka vi vågar vara. Genom närvaro, lyssnande och gensvar utforskar vi olika former av närhet. Det som får oss att krypa in och ut ur vårt skal, lyfta vårt trygga täcke och våga komma närmare. 

Håll om mig är en mjuk inbjudan till att se varandra. Med föreställningen vill vi möta publik över generationer och bjuda på en minnesvärd upplevelse som berör och förmedlar vikten av att känna tacksamhet för varandra.

ENGLISH

hold me

A dance performance. What is it that makes us feel safe? How do we view the human need to be seen and our need to fill our own shoes? How do we build confidence in our environment?

In a trio made up of two dancers and one enormous sheet, we create a dream landscape where we explore how we see ourselves reflected in others and how this affects who we dare to be. We explore different kinds of closeness through simply, being, listening and responding. What is it that allows us to crawl in and out of our shell, peep out from under our safety blanket and dare to come closer.

hold me is a gentle invitation to really see one another. This performance aims to meet an audience stretching across generations and welcomes you to a memorable experience that stirs emotions and communicates the importance of feeling grateful for one another.

Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

14.00-14.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30 

För/For: 5-9 år/years + familj/family
Antal platser/Number of seats: 35

Språk/Language: Utan tal/No speach

 

Tillgängligt