expressteatern

FIN I KANTEN

Att med någon bli bekant, komma på kant,

ta en lur, finna sin tur, skapa en mur, bli sur

…och hitta sin variant!

Med humor i blicken söker två fina figurer svar:

Hur ska man vara egentligen? Vilken hatt är finast?

Denna mimföreställning handlar om två kvinnor (Hetty och Betty), och deras försök att vara ”fina”. Deras relation utvecklas från tävlan och avundsjuka till, så småningom, samförstånd. Trots att de är väldigt olika varandra, kan de till slut mötas. Däremellan händer allt från kuddkrig till naturkatastrof. Karaktärerna balanserar genom olika samhällsfrågor: vad är ditt och vad är mitt? Vem har rätt till vad? Vad är det som är fint egentligen?

Fysisk komik, starka känslor, och en öm undran över vad som är värdefullt präglar Expressteaterns föreställning, ”Fin i kanten”.

Vidisha Mallik och Victoria Dedekam medverkar i denna lekfulla, mimföreställning, med musik av Hugh Chandler samt regi av Ed Damron.

Av: Mallik/Damron

Scenografi/kostym: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

ENGLISH

Fin i kanten/ Dressed to the Nines

To get to know someone, argue for a day
take a nap, who’s the boss? build a wall, become cross

…and finally find your own way! 

Two rather nicely dressed characters search, with a twist of humour, for answers to the questions:
What is one supposed to look like after all? Which hat is the nicest?
This mime performance is all about two women (Hetty and Betty) and their attempts to look “nice”. Their joint relationship grows from feelings of competitiveness and envy, to eventually, reaching happy agreement. Though the women are very different to each other, in the end they are able to reconcile. Till then anything can happen – from a pillow fight to environmental disaster. The characters tiptoe their way through a minefield of different social issues: what is yours and what is mine? Who has a right to what? What is actually considered to be ‘nice’?

Expressteatern’s performance Dressed to the Nines brings you physical comedy, strong emotions and a tender exploration of what is considered valuable.   

Vidisha Mallik and Victoria Dedekam perform this playful mime
With music by Hugh Chandler, directed by Ed Damron.

By: Mallik/Damron

Scenografy/costume: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

Expressteatern
Rörsjögatan 26

14.00 - 14.45

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: 6-9 år/years + familj / family
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact:  kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt