Maf, teater ofog

Utdrag ur Penelope – Kvinnornas Odysséen

Teater Ofog framför utdrag ur Penelope – Kvinnornas Odysséen, som är en fri bearbetning utifrån Homeros episka diktverk Odysséen. Föreställningen har premiär på Malmö Amatörteaterforum, Scen 2, lördagen 1 april.

ENGLISH

Excerpt from Penelope – The Womens’ Odyssey

Teater Ofog performs excerpts from Penelope – The Womens’ Odyssey, which is a free interpretation based on Homer’s epic poem The Odyssey. The performance premieres at Malmö Amatörteaterforum, Stage 2, Saturday 1 April.

MAF, Scen 2
N. Skolgatan 12

14.00 - 14.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.45

För/For: 10+
Antal platser/Number of seats: 29
Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: anapana.1@gmail.com