MAF & TEATER PEACOCK

Andrea och jag

Andrea och jag är en teaterföreställning på två språk: svenska och spanska. Monologen spelas av två skådespelerskor som gestaltar Andrea, den enda karaktären i pjäsen. Berättelsen utspelar sig framför en spegel och fokuserar på den emotionella och psykologiska konflikten hos en individ som försöker läka och hitta sin identitet mitt i motgångarna.

ENGLISH

Andrea and me is a theatre performance in two languages: Swedish and Spanish. The monologue is performed by two actresses who both play Andrea, the only character in the play. The story plays out in front of a mirror and focuses on the emotional and psychological conflict of an individual hoping to heal and find their identity in the face of adversity.

Scen 3, MAF
Spångatan 20

14.00 -14.35

För/For: Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80