BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM

Un Mundo de Color - Musik, lek, dans och mycket skoj för barn.

Vi strävar efter att vara ledande inom innovativa initiativ inom barnkulturen i Malmö, där vi ständigt utforskar och introducerar nya spännande koncept som sammankopplar den latinoamerikanska (peruansk) stilen att underhålla barn. Arrangemangen vänder sig till alla barn, och deras vuxna, som vill tillbringa en vacker eftermiddag med underhållning med musik, dans och integrationslekar för barn.

ENGLISH

We strive to be a leader in innovative initiatives in children’s culture in Malmö, where we constantly explore and introduce new exciting concepts that connect the Latin American (Peruvian) style of entertaining children. The event is aimed at all children, and their adults, who want to spend a beautiful afternoon of entertainment with music, dance, and integration games for children.

Barnens scen
Falsterbogatan 17

15.00 -16.00

För/For: Barn och deras vuxna /Children and their adults
Antal platser/Number of seats: 250

Tillgängligt