maf, simply opera

Minisångcafé – smakprov ur Simply Operas föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”

Simply Opera presenterar sånger ur vår föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”.

Kärlek har olika uttryck, vacker, oändlig. Upplevelserna varierar från person till person, och är allt från svävande på rosa moln, hitta den rätte, till uppgivenhet, håglöshet, desperation, vardaglighet.

I detta minisångcafé låter vi våra rollfigurer uttrycka sina upplevelser med sånger och texter där de beskriver de olika delar av kärlek, och visar olika scenarier. 

ENGLISH

Mini song café
 – excerpts from Simply Opera’s performance series and song cafés on the theme of” The School of Love”.

Simply Opera presents songs from our performance series and song cafés on the theme of ”The School of Love”.
Love can be expressed in different ways, beautiful, infinite. Experiences of love vary from person to person, everything from floating on rosy clouds and finding ‘the one’, to hopelessness, apathy, desperation, the mundane.
In this mini-song-café we allow our characters to express their experiences in song and text describing different aspects of love and playing out different scenarios.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

15.00 - 15.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.45

För/For: 15+  Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish