moomsteatern

ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken)

En humorföreställning om döden av Amelie Nörgaard och Nic Schröder.
Japp, du läste rätt. Vi tänker skoja om döden. Våren 2024 ser nämligen ett helt nytt scenkonstverk dagens ljus. Amelie Nörgaard och Nic Schröder skapar en föreställning med komik och charm som knyter ihop Moomsteaterns skådespelare, gästskådespelarna Stefan Clarin och Sara Vainio, rikligt med musik av Jan-Erik Sääf, smaskig kostym, scenografi och ljus, och en voice over med Siw Malmkvist som Moder Jord.

Vår historia börjar bokstavligt talat med en födelse. Ett barn som kommer till världen med all sin ovetskap om vad livet går ut på och vad döden egentligen är. Men här gäller det att lära sig snabbt – på med cykelhjälmen och var beredd på att känslorna kommer att knyta sig både en och två gånger. Välkommen in i arbetslivet där dina kollegor (som alla heter Knut) och din chef (som också heter Knut) kan visa dig vad det är som egentligen är viktigt. Nämligen att komma på varför du jobbar, vad är det du drömmer om – en Ferrari eller en bubbelpool kanske? Och allra viktigast: Kom ihåg att aldrig prata om döden! 

ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken) är en humorshow i full fart som passar bra för dig som känner att du kanske behöver skratta lite åt livets allvar. I ett organiskt virrvarr av scener vrider, vänder och ifrågasätter den vårt samhälles kollektiva uppfattningar och tabun kring det vi har lagt i begreppet ”att dö”. Samtidigt vill den inspirera till att med humor, fantasi och mod närma sig sina egna rädslor för att komma åt mer av sig själv. Mera liv helt enkelt.

Ensemble: Tryggve Algeus, Dennis Mortensson, Niclas Lendemar, Frida Andersson, Johanna Friberg, Julia Hansson, Caroline Andersson, Stefan Clarin & Sara Vainio AliENGLISH

EVERYONE IS NAMED KNUT (and the worthless art of forgetting how to die curious) A comedy performance about death by Amelie Nörgaard and Nic Schröder. Yes, you read that right. We intend to joke about death. In the spring of 2024, a completely new performance will see the light of day. Amelie Nörgaard and Nic Schröder create a show with comedy and charm that brings together Moomsteatern’s actors, guest actors Stefan Clarin and Sara Vainio, plenty of music by Jan-Erik Sääf, delicious costumes, set design and lighting, and a voiceover with Siw Malmkvist as Mother Earth.

Our story literally begins with a birth. A child comes into the world with all its ignorance about what life is all about and what death really is. But here, you have to learn quickly – put on your bike helmet and be prepared for your emotions to tie themselves in knots one or two times. Welcome to the working life where your colleagues (all named Knut) and your boss (also named Knut) can show you what really matters. Namely, figuring out why you work, what you dream of – a Ferrari or a hot tub, perhaps? And most importantly: Remember never to talk about death! 

EVERYONE IS NAMED KNUT (and the worthless art of forgetting how to die curious) is a high-speed comedy show that is well-suited for those who feel that they might need to laugh a bit at the seriousness of life. In an organic jumble of scenes, it twists, turns, and questions our society’s collective perceptions and taboos surrounding what we have encapsulated in the concept of “dying.” At the same time, it aims to inspire approaching one’s own fears with humor, imagination, and courage to access more of oneself. More life, simply put.

Ensemble: Tryggve Algeus, Dennis Mortensson, Niclas Lendemar, Frida Andersson, Johanna Friberg, Julia Hansson, Caroline Andersson, Stefan Clarin & Sara Vainio AliMoomsteatern
Olof Palmes plats 1

15.00 -16.00

För/For: 12+ och vuxna/and adults
Antal platser/Number of seats: 130

Tillgängligt