TEATERCENTRUM & MÅNTEATERN

Hussein – en romantisk komedi om att öppna sitt hjärta

Hussein flyttar in hos en familj. Han kommer från ett krig och kämpar nu för att få uppehållstillstånd i Sverige. Familjens dotter, Disa, är inte särskilt förtjust, hon tycker att de har det bra som de har det, dessutom är rummet som Hussein får fyllt av både råttor och mögel. Och hennes mamma verkar mest vilja prata med Max, han som driver en organisation som hjälper barn från kriget. Däremot är Disas pojkvän, Zacke, överlycklig. Han har längtat efter att göra skillnad i världen och börjar direkt fixa i rummet. Men rummet är verkligen obehagligt och Hussein känner att han inte kan sova där. Men var ska han sova då? Ska han verkligen dela rum med Disa, är det en så bra idé? 

Hussein är en romantisk komedi om att komma till ett land, vara tacksam över det man får och finna kärleken där man minst anar det. En föreställning om att öppna ett hjärta som kanske aldrig varit stängt.

ENGLISH

Hussein has moved in to live with a family. He comes from a warzone and is now battling to get a residence permit to stay in Sweden. The daughter of the family, Disa, is not particularly keen, she thinks they were doing well just as they were; besides the room Hussein gets to live in has both rats and mould. And her mother seems to mostly want to chat to Max, the man who runs the organisation helping children from the war. However Disa’s boyfriend Zacke, is delighted. He has been longing to make a difference in the world and sets about renovating the room. But the room is really in a dreadful state and Hussein feels he cannot sleep there. But where will he sleep then? Should he really share a room with Disa, is that such a good idea?

Hussein is a romantic comedy about arriving in a new country, being grateful for what one gets and finding love where you least expect it. A play about an open heart that perhaps was never really closed in the first place.

Mazettisalen, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

15.00 -15.55

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 117

Tillgängligt