teaterhögskolan i malmö

och hur känns det? - Linda Blom och Maja Ellborgs examensarbete i Konceptuell Scenkonst

Förklädda i sina alter egon undersöker Linda Blom och Maja Ellborg, i sitt examensarbete, olika sätt att hantera känslor. Deras förarbete utmynnade i ett sceniskt konsert-kollage om poptjejer som genom låtskriveri och känslosamma mellansnack bearbetade sina breakups. Humor, ironi och närhet till publiken är centrala medel i Linda och Majas konst. 

Genom sitt examensprojekt vill de göra ett verk där flera konstnärliga element får komma till uttryck och styra riktningen mot slutprodukten – musik, ljudbilder, scenbilder, texter och kroppsliga uttryck. 

ENGLISH

Disguised in their alter egos, Linda Blom and Maja Ellborg explore various ways of managing emotions in their thesis project. Their preliminary work culminated in a scenic concert collage about pop girls who processed their breakups through songwriting and emotional discussions. Humor, irony, and audience closeness are central elements in Linda and Maja’s art.

Through their graduation project, they aim to create a work where multiple artistic elements are expressed, guiding the direction towards the final product – music, soundscapes, stage visuals, texts, and physical expressions.Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

15.00-15.45

För/For: 16+
Antal platser/Number of seats: 32

Tillgängligt