TEATERCENTRUM SÖDRA

Kom och snacka teater med Teatercentrum

Vi som arbetar på Teatercentrum Södra finns på plats för att samtala, svara på frågor och berättar gärna för dig om den fria teatern, informerar om några av södra Sveriges bästa teatrar samt om vad vi gör på Teatercentrum.

ENGLISH

Come and talk theatre with Teatercentrum

We who work at Teatercentrum Södra will be on hand to talk, answer questions and happily tell you about fringe and independent theatre, inform you about some of southern Sweden’s best theatre companies, as well as what we do at Teatercentrum.

Teatercentrums kök
Bergsgatan 29

Drop in mellan 15:30-16:30

Spelplatsen öppnar/Doors: 15.00

För/For: Vuxna
Antal platser/Number of seats: 25
Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: Emily Wilson, Teatercentrum, 0725893725

Tillgängligt