Expressteatern

NU!

NU! är en interaktiv mimföreställning i klassrummet som handlar om världen bakom och bortom orden: de känslor och fenomen som styr vad vi gör och hur vi gör det.

Föreställningen börjar med korta mimnummer, på olika teman: självkänsla, politik, klimatet, och vår relation till maskiner… Vartefter föreställningen pågår, blir barnen mer och mer aktiva, till slut är hela publiken med och mimar.

Tanken med föreställningen är att visa den unga publiken hur man med hjälp av endast kroppen och fantasin kan skapa rolig och intressant teater.

 

MEDVERKANDE OCH PRODUKTION

Av och med: Ed Damron

Regi: Vidisha Mallik

Musik: Hugh Chandler

ENGLISH

NOW!

NOW! is an interactive mime performance for the classroom about the world behind and beyond words: the feelings and phenomenon which steer what we do and how we do it.
The performance begins with short mime numbers, dedicated to different themes: self-esteem, politics, climate and our relationship to machines… As the performance progresses, the children in the audience become more and more active, until the whole audience end up miming.

The idea behind the performance is to show young audiences how it is possible to create fun and interesting theatre using only one’s body and one’s imagination.

 

PERFORMERS AND CREATIVES 

By and featuring: Ed Damron

Director: Vidisha Mallik

Music: Hugh Chandler

Expressteatern
Rörsjögatan 26

16.00-16.50

Spelplatsen öppnar/Doors: 15.00

För/For: 8-11 år
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt