KULTURHUSET TEAMUS

Paragraf 5

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade står där att: Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Men hur ser verkligheten egentligen ut för denna målgrupp? Vår föreställning behandlar känslan av att stå utanför samhället och inte själv få välja och bestämma över sitt liv. Vad händer med en människa som känner sig exkluderad och vad händer när denna människa säger ifrån? Dessa frågor utforskar vi på Kulturhuset Teamus i vår föreställning som i sin tur baseras på våra skådespelares egna erfarenheter och upplevelser. I föreställningen kommer vi bjuda in publiken till en alternativ värld i vilken människa blir djur och djur blir människa. Vi ställer oss frågan – hur behandlas egentligen människor som har en funktionsvariation? 

ENGLISH

‘The Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments’ (LSS) states: The goal must be that every individual be granted the opportunity to live on the same terms as others.
But what is reality actually like for this target group? Our performance tackles that feeling of being isolated from the rest of society, a feeling of not having the power to choose or decide over one’s own life. What happens to a person who feels excluded in this way and what happens when this person makes their voice heard? We at Kulturhuset Teamus explore these issues in our performance, which is in turn based on events and experience from the actors’ own lives. During the performance we invite the audience into an alternative world where people become animals and animals become people. We pose the question – how are people with a functional impairment really treated in reality?

Kulturhuset Teamus
Danska vägen 53 A

17.00 -17.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 54

Vägbeskrivning

Tillgängligt