Misk'y taky

Musik, danser och traditioner från Peru

Showen är en iscensättning av den peruanska traditionen Inti Raymi. Olika danser från Perus kust, berg och djungel kommer också att presenteras. Musikalitet och berättande av bakgrundskontexten. 

ENGLISH

STPLN
Stapelbäddsgatan 3

17.00-18.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 16.30

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: 100
Språk/Laguage: 

Kontakt/Contact: huanchosson@hotmail.com

Tillgängligt