LARM / STAGE BEING SCENKONST

KVINNOLINJEN – En fri fantasi om en familjehemlighet

​​En glitterridå, fem tomma stolar och en familjehistoria.

Skådespelerskan Eva Ekengren ikläder sig rollen som sig själv, sin mamma, sin mormor, sin gammelmormor och sin dotter och bjuder in till ett möte utanför tid och rum, för att tillsammans närma sig ett dolt familjetrauma och kanske till och med få till en försoning.

En humoristisk och bråddjup enmansshow byggd på Eva Ekengrens egen familjehistoria där det djupt personliga blir till det djupt allmänmänskliga. En kvinnohistoria som vi alla är del av.

Regissören Nina Jemth Öhlund om föreställningen:

Det här är berättelsen om den stukade kraften och kampen att återerövra livet. Att tveklöst våga tro på att en förändring är möjlig. Så med värme och humor bjuder vi in er kära publik att beskåda en unik kvinnolinje, liksom alla kvinnolinjer är unika, men som ändå rör vid varandra över alla gränser. 

Publikröster:

“Eva Ekengren är en lysande comedienne som får oss att skratta, gråta och tappa andan. En högst personlig historia som genom att våga gå hela vägen, blir till den kollektiva berättelse som så många av oss känner igen oss i. Stor teater och ett sant transformationsarbete! SE DEN!” Tina Q

“Knockad av gårdagens premiär på föreställning ”Kvinnolinjen”. “Så gripande, äkta, nära, med kärlek, distans och humor. Den väckte många frågor om min egen linje och hur viktigt det är att se och läka hela sin historia. Gå och se!” Cicki D

“Ett varmt och innerligt TACK för Kvinnolinjen. Skört och starkt på samma gång. Blev berörd till tårar. Önskar att många unga, framför allt unga män, skulle få möjlighet att se den.” Göran B

 

På scen Eva Ekengren

Idé och Manus Eva Ekengren

Regi Nina Jemth Öhlund

Kostym Elin Adler

ENGLISH

Kvinnolinjen/The Line of Women 

– a one-woman show about a family trauma

One glittery curtain, five empty chairs and a family history.

Actress Eva Ekengren plays the role of herself, her mother, her maternal grandmother, her great grandmother and her daughter and invites us to a meeting place beyond space and time, in order to edge together towards a hidden family trauma and perhaps even find resolution.

A humorous and steeply layered one-woman show built on Eva Ekengren’s own family history, where the deeply personal becomes a part of the deeply universal human condition. A female history we are all a part of.

Regissören Nina Jemth Öhlund talks about the performance:

“This is a story of stunted strength and the struggle to reconquer life. To unhesitatingly dare to believe in a change is possible. So, with warmth and humour, we extend an invitation to you dear public to witness a unique line of women, in the way all women are unique, but women who nevertheless reach out to one another across all boundaries.”

From the audience:

“Eva Ekengren is a brilliant comedienne who makes us laugh, cry and takes our breath away. A highly personal history which by daring to go all the way, becomes a universal story so many of us recognise ourselves in. Great theatre and a true transformative work! WATCH IT!” /Tina Q

”Blown away by yesterday’s premiere of the performance ”The Womens’ Lineage”. “So gripping, genuine, intimate, with love, objectivity and humour. It prompted many questions about my own lineage and how important it is to see and heal one’s history. Go see it!” /Cicki D

“A warm and heartfelt thank you for The Line of Women”.  Fragile and strong all at once. Was moved to tears.  Wish that many young people, especially young men, get the chance to watch it.” /Göran B


On stage Eva Ekengren

Idea and Script Eva Ekengren

Director Nina Jemth Öhlund

Costume Elin Adler

Light/sound Martin Kullberg

MAF, Scen 1
N. Skolgatan 10A

19.30-21.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 19.00

För/For: 16+  Vuxna/Adults 
Antal platser/Number of seats: 60 

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: evaekengren@gmail.com  

Tillgängligt