TEATER ONT

Ars Moriendi – Konsten att dö

Ars Moriendi” – konsten att dö – en performanceakt som vilar på medeltida litteratur om hur människan ska lära sig gå döden till mötes med värdighet. Vi lever i en annan tid nu, men döden är densamma. Spleen. The Horror. Vi ska dö och livet är en parentes. Livet är dödfött. Teater ONT tar på sig det kärva uppdraget att förfärdiga den 600-åriga boken. Till sitt slut. En performance som är en undersökning, som är en förberedelse, som är en tröst för alla levande döende. Tröst kan vara en gemensam anklagelseakt och en happening: publiken kan vara konstnären och konstnären ligga på divanen. Det är dags att leva ut.

ENGLISH

Ars Moriendi –  The Art of Dying

Ars Moriendi –  The Art of Dying – a performance piece which rests on a Medieval literary work describing how people must learn to face approaching death with dignity. We live in another age nowadays, but death has not changed. Spleen. The Horror. We are all going to die and life is just a parenthesis. Life is born dead.
Teater ONT shoulders the grim task of encapsulating this 600-year-old book. To the end. A performance which is an investigation, which is a preparation, which is a comfort for all the dying living. Comfort can be a joint act of recrimination and a happening: the audience can be the artist and the artist can lie on a divan. It is time to live life to the full.

Galleri FRANK
Ahlmansgatan 3

20.00-21.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 19.30

För/For: Vuxna
Antal platser/Number of seats: 50
Språk/Language: Svenska/Swedish  

Kontakt/Contact: niklas.akesson@skurupsfolkhogskola.se

Tillgängligt