Teater ont

Malmö, orons stad – en performance

Malmö, orons stad – en performance:  Vad är Malmö? En plats, en särskild blick, ett mystiskt bakgrundsljus? Ingen vet varför Malmö inte är som andra städer, varför ingen någonsin lyckas lämna staden igen. Teater ONT utforskar gränderna, lyssnar efter historiens viskningar, suckarna från kloaker och kanaler. Finns du, Malmö?

Detta är en performance som är en utvidgning, som är en förberedelse, som är en lek för alla stadsromantiker och utopister – levande, döende och försvunna. Denna stadsvurm kan vara en gemensam anklagelseakt, befrielse och en happening: publiken kan vara medborgare, konstnär, förlupen eller drömmare som ligger på divanen. Det är dags att bli världsmedborgare i staden som aldrig är vad den är.

ENGLISH

Malmö, the city of unrest – a performance: What is Malmö? A place, a special look, a mysterious background light? No one knows why Malmö is not like other cities, why no one ever manages to leave the city again. Theater ONT explores the alleys, listens for the whispers of history, the sighs from sewers and canals. Are you there, Malmö?

This is a performance that is an extension, that is a preparation, that is a play for all urban romantics and utopians – living, dying and gone. This urban frenzy can be a collective act of accusation, liberation and a happening: the audience can be citizens, artists, renegades or dreamers lying on the divan. It’s time to become a world citizen in the city that never is what it is.

Ellerströms förlag
Södra Förstadsgatan 18, 2 vån

20.00 -21.00

För/For: Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 40