INKONST

Scenfest på Inkonst med bla. Cluster II av Anna Pehrsson

En kväll i scenkonstens tecken! “Cluster II” av Anna Pehrsson, konstutställningen “A Year in Knots” av Daisy Tortuga, DJ´s, drinkar och mer kommer! Se Inkonst.com för mer info. 

Cluster II av Anna Pehrsson, ett durational verk på två timmar där du kan komma och gå som du vill. Cluster II tänker sig kroppar som rörelseobjekt- kretsar av energier, vibrationer och flöden, där glappet mellan problemet och dess lösning blir dans. Dessa kroppar glider långsamt genom, mellan och förbi varandra, delvis i symbios med varandra och delvis onåbara. Arbetet möter besökaren som en pågående meditation i närhet och intimitet, en invitation till andra sätt att vara tillsammans. Cluster II hade premiär 2019 på Bonniers Konsthall, Stockholm efter inbjudan av Magnus af Petersens.

Utställningen ”A Year In Knots” diskuterar idéer om sexualitet, identitet och självreflektion. Med inspiration från Louise Bourgeois, Tracey Emin och Henry Darger, kombinerar Tortuga poetiska fraser med färgglada textilmattor. Titeln på varje del är lika viktig som själva mattans visuella utseende. Med titlar som “Looks like a nun, addicted to sex” skapar varje matta ett fönster in i Daisys sinne och ställer ens första tolkning av verket intill.

Servering/Bar 

ENGLISH

An evening in the spirit of performing arts! “Cluster II” by Anna Pehrsson, an art exhibition called “A Year in Knots” by Daisy Tortuga, DJs, drinks and more to come! See Inkonst.com for more info.

Cluster II organize bodies into moving objects of energies, vibrations and flows where the gap between the problem and its solution becomes the dance. Slowly gliding through, in-between and outside of themselves and each other, these bodies are partly in symbiosis and partly out of reach. The work meets the visitor as an ongoing meditation on proximity and intimacy, an invitation to other ways of being together. Cluster II premiered 2019 at Bonniers Artgallery, Stockholm upon an invitation by Magnus af Petersens.

The exhibition “A Year In Knots” discusses ideas of sexuality, identity and self-reflection. TakinLouise Bourgeois, Tracey Emin and Henry Darger, Tortuga combines poetic phrases with colorful textile rugs. The title of each piece is as important as the visual of the rug itself. With titles such as ”Looks like a nun, addicted to sex”, each rug creates a window into Daisy’s mind, juxtaposing one’s first interpretation of the work.

 

Inkonst
Bergsgatan 29

18:00-22:00 håller vi öppet! Se hemsidan för exakta tider för varje enskild föreställning/verk.

Spelplatsen öppnar/Doors open: 18.00

För/For: Vuxna
Antal platser/Number of seats: 50

Kontakt/Contact: info@inkonst.com

Vägbeskrivning

Tillgängligt