Lonely Girl

Lonely Girl (Episod 1): ASMR laboratory  The debts of the cellar

Publiken bjuds in till Lonely Girls källare i Sofielund. I hennes underjordiska laboratorium letar hon efter närhet och relationer genom ljud och teknologi. 

Lonely girl söker efter klanger och välbehag i mängder av ting och objekt. Material omvandlas till taktila melodier som publiken upplever genom hörlurar, när hon söker ömhet genom teknologin.

Det är ett one-to-one performnace som upplevs i en rumslig installation. Verket är en fysik översättning och tolkning av internetfenomenet ASMR.

 

Klaragatan 18

Starttider: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Spelplatsen öppnar: 11.30

För: Från 13 år 
Antal platser: 1
Språk: Svenska 

Kontakt: lonelygirlpostbox@gmail.com

Vägbeskrivning

Tillgängligt