Malmö amatörteaterforum & julis magiska teater

Ken and Barbie in the street

Ken and Barbie in the street” är ett arbete som vuxit fram under år av arbete med min egen utanförskap dels som scenkonstnär och med arbete med hemlösa. Vad har vi när vi inte har något hem? När jag inte längre ser mig själv vem ser mig då? Vem är jag under en presenning och vad var jag en gång.

ENGLISH

“Ken and Barbie in the street” is a play when you have nothing left to prove you are you. The lights in the windows is not your home. MAF, Scen 2
Norra Skolgatan 10

17.00-17.30

Spelplatsen öppnar/Doors open: 16.40

För/For: 10+

Antal platser/Number of seats: 29

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: info@m-a-f.org 

Vägbeskrivning