Malmö amatörteaterforum & teater peacock

Öppen repetition: Episod av Lars Norén i bearbetning av Sofia Jupither

“Ett kammarspelsliknande modernt verk av en svensk dramatiker som efter sin död hyllats som vår kanske störste sedan Strindberg.”

Ett hus står i centrum i detta existentiella drama av Lars Norén. Under en husvisning får vi möta sex personer i olika skeden av livet. Ägarna till huset som vill sälja för att försöka lämna sorg och stagnation bakom sig, de medelålders makarna som behöver ett nytt projekt för att hitta gnistan i relationen igen och det yngre paret som precis har påbörjat resan tillsammans.

Pjäsförfattaren dissekerar de inblandades relationsproblem och känsla av uppgivenhet på ett sätt som många nog känner igen och som berör. Det är ledan i villaförorten som visas fram, hur man dignar under konsumtionshets och arbetslivets krav.

Kultur- och Teaterföreningen Peacock bildades 2016 och har sitt säte i Malmö. Föreningen vill skapa, utveckla och sprida olika former av gränsöverskridande sceniska och andra kulturella uttryck och arbeta för ökad personlig och kulturell utveckling, kamratstöd och folkbildning.

Peacock är en kulturell drömfabrik. Det man kan föreställa sig kan man också förvandla till verklighet! Drömmer du om att dansa, spela teater, sätta upp en egen musikal eller ordna en konsert? Vilka kulturella drömmar du än har kan du berätta om dem för oss! Kanske kan vi förverkliga dem tillsammans? Att skapa, utveckla och sprida olika former av gränsöverskridande sceniska och andra kulturella uttryck är målet med vår verksamhet!

Vi strävar efter att främja samarbete mellan amatörer och professionella kulturutövare. Vårt arbete är inkluderande och våra värderingar är baserade på alla människors lika rättigheter. Därför har vi också kamratstödjande och folkbildande mål och aktiviteter.

MAF, Scen 2
Norra Skolgatan 12

11.00-12.00

Spelplatsen öppnar: 10.45

För: 15+

Antal platser: 25
Språk: Svenska

Kontakt: info@m-a-f.org 

Tillgängligt