teatercentrum södra & staffan björklundsteater

Münchhausen - den drömmande människan

En svensk-bulgarisk-dansk fysisk visuell interaktiv familjeföreställning! 

Livet är fullt av underbara och roliga fantasier! 

Med lite träning kan du uppleva dem fullt ut. 

Möt Din Personlige Fantasitränare: Münchhausen!

Följ med honom på en resa till Kejsares och Sultaners palats, och till Månen!

Denna internationella samproduktion är baserad på Rudolph Erich Raspe´s ikoniska bok “Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äventyr till lands och vatten”. 

Mycket av materialet i boken om Münchhausens äventyr hade Raspe hört av den verklige Baron von Münchhausen, som levde i Hannover på 1700-talet och var förtjust i att hitta på skrönor som hade som ambition att roa snarare än att bli trodda.

Koncept och regi Petar Todorov, Pro Rodopi Art Centre 

Skapad av Petar Todorov, Staffan Björklund, Enid Björklund 

Musik Lars Fjeldmose 

Kostym och design Enid Björklund 
ENGLISH

Life is full of wonderful and fun fantasies! 

With a little practice, you can fully experience them. 

Meet Your Personal Fantasy Trainer: Münchhausen!

Join him on a journey to the Palaces of Emperors and Sultans, and to the Moon!

This international performance is based on Rudolph Erich Raspes iconic book “Baron Münchhausens wonderful trips and adventures to land and water”. 

Raspe heard much of the material in the book about Münchhausen’s adventures from the real Baron von Münchhausen, who lived in Hanover in the 18th century and was fond of inventing tall tales that would entertain rather than be believed.

Concept and directed by Petar Todorov, 

Pro Rodopi Art Centre 

Deviced by Petar Todorov, Staffan 

Björklund, Enid Björklund 

Music Lars Fjeldmose 

Costume and design Enid Björklund 

Lagret, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15B

14.00-14.50

Spelplatsen öppnar/Doors open: 13.30

För/For: Från 7 år och familj/From 7 years and families 

Antal platser/Number of seats: 35

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: staffan@sbteater.se 

Vägbeskrivning

Tillgängligt