Categories
14.00

BANDITSAGOR – Boksamtal om manustriologin ”Hemligt – Farligt – Heligt” av Alexandra Loonin

banditsagor

Boksamtal om manustriologin ”Hemligt - Farligt - Heligt” av Alexandra Loonin

Kom och lyssna till reflektioner kring inflytande, språklig tonträff och vikten av dramatik som litteraturform. Pjäserna är resultatet av ett sexårigt samarbete mellan scenkonstkollektivet Banditsagor, dramatiker Alexandra Loonin, ljuddesigner Jonas Åkesson och klass A på Möllevångsskolan (födda 2006).

 

ENGLISH

Book discussion about the script trilogy” Secret – Dangerous – Holy” by Alexandra Loonin

Come and listen to reflections on the influence, linguistic tone and importance of drama as a literary form. This trilogy of plays are the result of a six-year collaboration between theatre collective Banditsagor, dramatist Alexandra Loonin, lighting designer Jonas Åkesson and Class A at Möllevångsskolan (children born 2006).

Teatercentrum Södras kök
Bergsgatan 29

14.00 - 15.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 25

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: kontakt@banditsagor.se 

Tillgängligt

Categories
14.30 15.30 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN – Myra och snigel

barnens scen

Myra och Snigel

Föreställningen Myra och Snigel är en ordlös, föreställning, där, dans varvas med mim, och den framförs till klassisk musik.

Föreställningen avslutas med en danslek där barnen får prova på att snigla som en snigel och krypa som en myra, men också dansa som bara sniglar och myror kan.

Av och med: Anna Karin Sersam och Kerstin Lindgren

Kostym: Birgitta Nilsson Schlick Musik: Pjotr Tjajkovskij och Edvard Grieg.

ENGLISH

Ant and Snail

Ant and Snail is a wordless performance where dance interweaves with mime, accompanied by classical music.
The performance closes with a dancing game where children can try out slithering like a snail or crawling like an ant, but also dance the way only snails and ants can.

By and with: Anna Karin Sersam och Kerstin Lindgren

Costumes: Birgitta Nilsson Schlick
Music: Pjotr Tjajkovskij and Edvard Grieg.

Barnens scen
Falsterbogatan 17

14.30-15.10 & 15.30-16.10

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.00

För/For: 3-5 år/years
Antal platser/Number of seats: 100

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: info@barnensscen.se

Tillgängligt

Categories
14.00 BARN/FAMILJ

EXPRESSTEATERN – Fin i kanten

expressteatern

FIN I KANTEN

Att med någon bli bekant, komma på kant,

ta en lur, finna sin tur, skapa en mur, bli sur

…och hitta sin variant!

Med humor i blicken söker två fina figurer svar:

Hur ska man vara egentligen? Vilken hatt är finast?

Denna mimföreställning handlar om två kvinnor (Hetty och Betty), och deras försök att vara ”fina”. Deras relation utvecklas från tävlan och avundsjuka till, så småningom, samförstånd. Trots att de är väldigt olika varandra, kan de till slut mötas. Däremellan händer allt från kuddkrig till naturkatastrof. Karaktärerna balanserar genom olika samhällsfrågor: vad är ditt och vad är mitt? Vem har rätt till vad? Vad är det som är fint egentligen?

Fysisk komik, starka känslor, och en öm undran över vad som är värdefullt präglar Expressteaterns föreställning, ”Fin i kanten”.

Vidisha Mallik och Victoria Dedekam medverkar i denna lekfulla, mimföreställning, med musik av Hugh Chandler samt regi av Ed Damron.

Av: Mallik/Damron

Scenografi/kostym: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

ENGLISH

Fin i kanten/ Dressed to the Nines

To get to know someone, argue for a day
take a nap, who’s the boss? build a wall, become cross

…and finally find your own way! 

Two rather nicely dressed characters search, with a twist of humour, for answers to the questions:
What is one supposed to look like after all? Which hat is the nicest?
This mime performance is all about two women (Hetty and Betty) and their attempts to look “nice”. Their joint relationship grows from feelings of competitiveness and envy, to eventually, reaching happy agreement. Though the women are very different to each other, in the end they are able to reconcile. Till then anything can happen – from a pillow fight to environmental disaster. The characters tiptoe their way through a minefield of different social issues: what is yours and what is mine? Who has a right to what? What is actually considered to be ‘nice’?

Expressteatern’s performance Dressed to the Nines brings you physical comedy, strong emotions and a tender exploration of what is considered valuable.   

Vidisha Mallik and Victoria Dedekam perform this playful mime
With music by Hugh Chandler, directed by Ed Damron.

By: Mallik/Damron

Scenografy/costume: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

Expressteatern
Rörsjögatan 26

14.00 - 14.45

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: 6-9 år/years + familj / family
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact:  kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt

Categories
10.30 15.00 18.00 UNGDOM/VUXNA

TEATER JALADA – Shape Up

teater jalada

Shape up

Kom titta på digitala föreställningen Shape Up som projiceras på Teater Jalada!

De tre karaktärerna A, E och N bor i Nydala, och där har de sin historia. De brottas på olika sätt med inre konflikter, utanförskap och brist på framtidstro, men styrkan i både sin egna och gemensamma identitet får dem att våga hoppas på en framtid där de tar plats – på sitt egna unika sätt. 

Följ med och möt dem i en videowalk runt om i Nydala. Kanske kommer du uppleva Nydala på ett nytt sätt, eller så kanske du känner igen dig. 

I föreställningen mixar vi svenska, arabiska, engelska, romani och kurdiska. Shape Up är till alla från 13 år och kan förstås av såväl enspråkiga som flerspråkig

 

ENGLISH

Shape Up

Come and watch the digital performance Shape Up, being projected by Teater Jalada!
Three characters A, E och N live in Nydala and Nydala is where their story takes place. The three struggle in different ways with their inner conflicts, with marginalisation and a lack of hope for the future. However the strength of both their own and their joint identity allows them to hope for a future where they will be able to come into their own– each in their own unique way.

Come along and meet the three of them,  in a video walk around Nydala. Perhaps you will re-discover Nydala in a new way, or perhaps you will recognise yourself.
The performance mixes Swedish, Arabic, English, Romani and Kurdish. Shape up is for audiences aged 13 and up and can be understood by monolingual as well as multilingual speakers.

Teater JaLaDa
Helenetorpsgatan 3b

10.30 – 11.30
15.00 – 16.00
18.00 – 19.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 30 min innan varje start/30 min before start of performance 

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 45

Språk/Language: Flerspråkig/Multilingual

Vägbeskrivning: 

Teater Jalada ligger på Helenetorpsgatan 3B in en gul stuga mit i Nydalaparken. Hit är det enkelt att ta sig med bil, buss eller cykel.

Hitta hit med bil

3 parkering finns i närheten:

– Eriksfältsgatan 71A

– Helenetorpsgatan 3

– Kollegiegatan 1-9

Hitta hit med buss

Buss 8 – hållplats Nydalatorget eller Malmö Nydala

Tillgängligt

Categories
12.00 BARN/FAMILJ

LILLA VILDA TEATERN – Planeten

Lilla vilda teatern

Planeten

Två nyfikna rymdfigurer hamnar på planeten Jorden och upptäcker fantastiska platser och det otroliga ekosystemet där allt hänger ihop. De träffar på några djur och märker att många träd huggs ner och att vattnet och luften håller på att förgiftas. Rymdfigurerna försöker påminna om att ta hand om varandra, vara rädda om den fina planeten och får själva en efterlängtad överraskning när de ska åka hem…

PLANETEN är en rolig, musikalisk och aktuell föreställning. Med fantasi, humor och allvar framförs en kärleksfull historia om klimatet och social hållbarhet.

ENGLISH

The Planet

Two curious space travellers find themselves on planet Earth, discovering fantastic places and the incredible eco-system by which it all hangs together. They come across a few animals and note that many trees are being chopped down, that water and air are in the process of being poisoned. The space travellers try to remind us to take care of each other, take care of our beautiful planet and then they themselves get a long-awaited surprise when they are about to leave for home… THE PLANET is a fun, musical and relevant piece of theatre. A loving story, portrayed with imagination, humour and seriousness. about climate and social sustainability 

Barnens scen
Falsterbogatan 17

12.00-12.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 11.30

För/For: 3-7 + familj/family
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish 

Tillgängligt

Categories
12.00

ALLA TIDERS TEATER – Skjortkravallerna, en musikalisk vandringsteater

Alla Tiders Teater

Skjortkravallerna - en musikalisk vandringsteater

En föreläsning om manuset till platsspecifika vandringsteatern ”Skjortkravallerna”. Hur är det att skriva för platsspecifik vandringsteater och hur förhåller man sig till en historisk bakgrund? ”Skjortkravallerna” är baserad på den stora textilstrejken 1905 när 1500 sömmerskor kraschade med rättsväsende, polis och arbetstagaren Stenströms skjortfabrik under en mörk kravallnatt.

ENGLISH

Skjortkravallerna /The Shirt Riots – a piece of musical promenade theatre 

A lecture about the script of the site-specific promenade theatre piece The Shirt Riots. What is it like writing for site-specific promenade theatre and how does one relate to a historical background? The Shirt Riots is based on the great textile strike of 1905 when 1500 seamstresses clashed with the law, the police force and their employer Stenströms shirt factory, during one dark night of rioting.

Malmö Konsthall
S:t Johannesgatan 7

12.00-13.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 11.30

För/For: Alla/Everyone 
Antal platser/Number of seats: 80 

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: teatern@allatidersteater.se 

Tillgängligt

Categories
16.00 BARN/FAMILJ

EXPRESSTEATERN – NU!

Expressteatern

NU!

NU! är en interaktiv mimföreställning i klassrummet som handlar om världen bakom och bortom orden: de känslor och fenomen som styr vad vi gör och hur vi gör det.

Föreställningen börjar med korta mimnummer, på olika teman: självkänsla, politik, klimatet, och vår relation till maskiner… Vartefter föreställningen pågår, blir barnen mer och mer aktiva, till slut är hela publiken med och mimar.

Tanken med föreställningen är att visa den unga publiken hur man med hjälp av endast kroppen och fantasin kan skapa rolig och intressant teater.

 

MEDVERKANDE OCH PRODUKTION

Av och med: Ed Damron

Regi: Vidisha Mallik

Musik: Hugh Chandler

ENGLISH

NOW!

NOW! is an interactive mime performance for the classroom about the world behind and beyond words: the feelings and phenomenon which steer what we do and how we do it.
The performance begins with short mime numbers, dedicated to different themes: self-esteem, politics, climate and our relationship to machines… As the performance progresses, the children in the audience become more and more active, until the whole audience end up miming.

The idea behind the performance is to show young audiences how it is possible to create fun and interesting theatre using only one’s body and one’s imagination.

 

PERFORMERS AND CREATIVES 

By and featuring: Ed Damron

Director: Vidisha Mallik

Music: Hugh Chandler

Expressteatern
Rörsjögatan 26

16.00-16.50

Spelplatsen öppnar/Doors: 15.00

För/For: 8-11 år
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt

Categories
19.30 UNGDOM/VUXNA

LARM / STAGE BEING SCENKONST – Kvinnolinjen, en fri fantasi om en familjehemlighet

LARM / STAGE BEING SCENKONST

KVINNOLINJEN – En fri fantasi om en familjehemlighet

​​En glitterridå, fem tomma stolar och en familjehistoria.

Skådespelerskan Eva Ekengren ikläder sig rollen som sig själv, sin mamma, sin mormor, sin gammelmormor och sin dotter och bjuder in till ett möte utanför tid och rum, för att tillsammans närma sig ett dolt familjetrauma och kanske till och med få till en försoning.

En humoristisk och bråddjup enmansshow byggd på Eva Ekengrens egen familjehistoria där det djupt personliga blir till det djupt allmänmänskliga. En kvinnohistoria som vi alla är del av.

Regissören Nina Jemth Öhlund om föreställningen:

Det här är berättelsen om den stukade kraften och kampen att återerövra livet. Att tveklöst våga tro på att en förändring är möjlig. Så med värme och humor bjuder vi in er kära publik att beskåda en unik kvinnolinje, liksom alla kvinnolinjer är unika, men som ändå rör vid varandra över alla gränser. 

Publikröster:

“Eva Ekengren är en lysande comedienne som får oss att skratta, gråta och tappa andan. En högst personlig historia som genom att våga gå hela vägen, blir till den kollektiva berättelse som så många av oss känner igen oss i. Stor teater och ett sant transformationsarbete! SE DEN!” Tina Q

“Knockad av gårdagens premiär på föreställning ”Kvinnolinjen”. “Så gripande, äkta, nära, med kärlek, distans och humor. Den väckte många frågor om min egen linje och hur viktigt det är att se och läka hela sin historia. Gå och se!” Cicki D

“Ett varmt och innerligt TACK för Kvinnolinjen. Skört och starkt på samma gång. Blev berörd till tårar. Önskar att många unga, framför allt unga män, skulle få möjlighet att se den.” Göran B

 

På scen Eva Ekengren

Idé och Manus Eva Ekengren

Regi Nina Jemth Öhlund

Kostym Elin Adler

ENGLISH

Kvinnolinjen/The Line of Women 

– a one-woman show about a family trauma

One glittery curtain, five empty chairs and a family history.

Actress Eva Ekengren plays the role of herself, her mother, her maternal grandmother, her great grandmother and her daughter and invites us to a meeting place beyond space and time, in order to edge together towards a hidden family trauma and perhaps even find resolution.

A humorous and steeply layered one-woman show built on Eva Ekengren’s own family history, where the deeply personal becomes a part of the deeply universal human condition. A female history we are all a part of.

Regissören Nina Jemth Öhlund talks about the performance:

“This is a story of stunted strength and the struggle to reconquer life. To unhesitatingly dare to believe in a change is possible. So, with warmth and humour, we extend an invitation to you dear public to witness a unique line of women, in the way all women are unique, but women who nevertheless reach out to one another across all boundaries.”

From the audience:

“Eva Ekengren is a brilliant comedienne who makes us laugh, cry and takes our breath away. A highly personal history which by daring to go all the way, becomes a universal story so many of us recognise ourselves in. Great theatre and a true transformative work! WATCH IT!” /Tina Q

”Blown away by yesterday’s premiere of the performance ”The Womens’ Lineage”. “So gripping, genuine, intimate, with love, objectivity and humour. It prompted many questions about my own lineage and how important it is to see and heal one’s history. Go see it!” /Cicki D

“A warm and heartfelt thank you for The Line of Women”.  Fragile and strong all at once. Was moved to tears.  Wish that many young people, especially young men, get the chance to watch it.” /Göran B


On stage Eva Ekengren

Idea and Script Eva Ekengren

Director Nina Jemth Öhlund

Costume Elin Adler

Light/sound Martin Kullberg

MAF, Scen 1
N. Skolgatan 10A

19.30-21.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 19.00

För/For: 16+  Vuxna/Adults 
Antal platser/Number of seats: 60 

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: evaekengren@gmail.com  

Tillgängligt

Categories
15.00 UNGDOM/VUXNA

MAF, SIMPLY OPERA – Minisångcafé, smakprov ur Simply Operas föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”

maf, simply opera

Minisångcafé – smakprov ur Simply Operas föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”

Simply Opera presenterar sånger ur vår föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”.

Kärlek har olika uttryck, vacker, oändlig. Upplevelserna varierar från person till person, och är allt från svävande på rosa moln, hitta den rätte, till uppgivenhet, håglöshet, desperation, vardaglighet.

I detta minisångcafé låter vi våra rollfigurer uttrycka sina upplevelser med sånger och texter där de beskriver de olika delar av kärlek, och visar olika scenarier. 

ENGLISH

Mini song café
 – excerpts from Simply Opera’s performance series and song cafés on the theme of” The School of Love”.

Simply Opera presents songs from our performance series and song cafés on the theme of ”The School of Love”.
Love can be expressed in different ways, beautiful, infinite. Experiences of love vary from person to person, everything from floating on rosy clouds and finding ‘the one’, to hopelessness, apathy, desperation, the mundane.
In this mini-song-café we allow our characters to express their experiences in song and text describing different aspects of love and playing out different scenarios.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

15.00 - 15.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.45

För/For: 15+  Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Categories
16.00 16.45 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, HUSETS KÖR – Presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

maf, husets kör

presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

Husets Kör är en blandad kör i Malmö med fokus på scenisk kör/ körmusikteater.  Kören har genom åren satt upp många helt nyskrivna föreställningar kring allmänmänskliga teman och med stor variation gällande musikaliska genrer. Körens musikaliska ledare heter Sara Ekdahl.

ENGLISH

Husets Kör
– a presentation, some musical snippets and upcoming projects 

Husets Kör is a mixed choir in Malmö focused on theatrical choir/choral musical theatre. Over the years the choir has produced many newly written performances covering many universal human issues and with a huge variation of musical genres. The choir’s musical director is Sara Ekdahl.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

16.00 - 16.30
16.45 - 17.15

Spelplatsen öppnar/Doors: 16.15

För/For: Alla 
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Kontakt/Contact: stehagsus@gmail.com