TEATERCENTRUM & TEATER TRASSEL

Pomperipossa - en riktig gammal tossa!

En musikalisk och fartfylld berättarteater för barn 5-8 år med vuxna vänner.

Med rim och ramsor och glimten i ögat kastar vi oss över, och trasslar in oss i den klassiska sagan om Pomperipossa med den långa näsan, och med lite hjälp av publiken och småfåglarna i skogen lyckas vi (för det mesta) att lura häxan och nysta oss fram till ett lyckligt slut. Föreställningen avslutar sitt 10-årsjubileum med att medverka på Malmö Scenfest.

ENGLISH

“Pomperipossa”
A musical and action-packed storytelling play for children aged 5-8 and for their grown-up friends.
Using rhyming verses and a twinkle in our eye, we throw ourselves wholeheartedly into the classic Swedish folk tale of Pomperipossa and her long nose. We get completely tangled up in the story, and with a little help from the audience and the birds in the forest, we succeed (for the most part) in outwitting the witch and finding ourselves a happy ending. This play being performed as part of Malmö Scenfest marks the tenth anniversary of Teater Trassel as a theatre company.

Lagret, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

13.30 -14.10

För/For: 5+ 
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt