Categories
18.00 UNGDOM/VUXNA

MARIA NAIDU & BASTIONEN – Figuren

Maria Naidu & Bastionen

figuren

“För att oavsett vad man gör, det finns inget sätt att fly från det. “ – Flicka 14-18 år, om dagens skönhetsideal.

Maria Naidus Figuren är ett mäktigt koreografiskt verk som synliggör unga människors förhållande till dagens skönhetsideal. Föreställningens innehåll är baserad på samtal mellan flickor i åldern 14-18 år. Det konstnärliga arbetet har helt utgått från deras perspektiv och tankar kring ämnet. 

Figuren är ett berättande koreografiskt verk för tio kvinnliga scenkonstnärer i olika åldrar, där rörelse och text förstärker varandra i växelverkan. 

Unga möter en samhällskontext som är väsenskild från vuxnas. Utsattheten i att vara ung och forma sin personlighet i samhällsbruset är att gå på en tunn tråd av social acceptans och status. Hur sätts ditt värde som människa och vilken betydelse har utseendet i värderingen? 

Hösten 2017 träffades tio flickor i åldern 14-18 varje vecka i två månaders tid för att läsa utvalda delar av boken ”Skönhetsmyten. Hur föreställningar om skönhet används mot kvinnor”, av Naomi Wolf, publicerad 1990 och sedan reflektera fritt kring olika begrepp, möjligheter till individualitet och relation till den egna kroppen. 

Samtalen spelades in, transkriberades och bearbetades av dramatikern Helena Röhr till ett grovmanus vilket ligger till grund för föreställningen.  

“…Eller om man inte passar i onesize så blir man ju… Alltså, då passar man… Alltså, det blir en jättekonstig självbild, och man hör sig själv, okej, det här ska passa. Alltså, “one size fits all”, man bara “nej”, det gör det ju inte.” – Flicka, 14-18 år

 

ENGLISH

The Figure
Because no matter what one does, there is no way to flee from it.” – Girl; 14-18 years old, on the beauty ideals of modern society.

Maria Naidu’s The Figure is a powerful choreographed work which visualises the relationship of young people to the beauty ideals of modern society. The performance content is based on conversations with girls aged 14 – 18. The artistic work is solely based on their perspective and thoughts on this topic.

The Figure is a storytelling choreographic work for 10 female stage performers of different ages, where movement and text take turns in embodying the strength of the message conveyed.

Young people meet a social context that is markedly different from that of adults. Being young and forming one’s personality in the midst of society’s buzz is a form of vulnerability, treading a thin line of social acceptability and status.  How is your value as a person established and what role does appearance have in this evaluation?

During the Autumn of 2017 ten girls aged 14-18 met every week for two months to read selected sections of the book” The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women” by Naomi Wolf, published in 1990. Then the group reflected freely on the different definitions, possibilities for individualism and relation to one’s own body. The conversations were recorded, transcribed and re-worked by dramatist Helena Röhr to form a rough script that became the basis of the performance.

”…Or if you don’t fit into ‘one size’ you become… That is to say, then you fit… That is to say, you get a really odd self-image, and you hear yourself say, OK, this will fit. Like, ““one size fits all”, but “no”, it doesn’t actually.
 – Girl; 14-18 years old.

Bastionen
Norra Vallgatan 28

18.00 - 19.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 17.30

För/For: 12-18 och deras vuxna

Antal platser/Number of seats: 35

Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: molly@bastionen.se

Tillgängligt

Categories
17.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM – Musik, danser och traditioner från Peru

Misk'y taky

Musik, danser och traditioner från Peru

Showen är en iscensättning av den peruanska traditionen Inti Raymi. Olika danser från Perus kust, berg och djungel kommer också att presenteras. Musikalitet och berättande av bakgrundskontexten. 

ENGLISH

STPLN
Stapelbäddsgatan 3

17.00-18.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 16.30

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: 100
Språk/Laguage: 

Kontakt/Contact: huanchosson@hotmail.com

Tillgängligt

Categories
11.00 UNGDOM/VUXNA

MOOMSTEATERN – Öppen repetition av Under Fullmånen

MOOMSTEATERN

Öppen repetition av Under Fullmånen

En vecka innan premiären av Under Fullmånen öppnar Moomsteatern upp sina dörrar under Malmö Scenfest och välkomnar publiken till en öppen repetition.

Regissörerna Rikard Lekander och Cecilia Milocco förvandlar tillsammans med Moomsteatern Lisa Förares bok Under Fullmånen till ett visuellt mästerverk som kommer att spela på alla dina känslor och sinnen. Under den öppna repetitionen har du chansen att se det pågående arbetet.

Under Fullmånen utspelar sig en natt på Cissis Kafé. Där städar Ali när det plötsligt knackar på dörren. Utanför står ett mystiskt väsen höljt i månljus. Det är Mona, som ska komma in och baka. Ali tycker det är konstigt, men det känns ändå självklart och bekant. Som något han kanske hade glömt. Precis som han har glömt varifrån han kommer.

Mona väntar besök till kaféet och på natten kommer de, en efter en. Alla de som inte kan sova. Alla de som sörjer, värker och svajar. De som behöver Mona. Utan att ha sökt sig till caféet hamnar de ändå där. Magnus som lämnats ensam med en hund han inte vill ha. Kristin som tar hand om barnen hemma och patienterna på jobbet, men inte sig själv. Åke som snart ska dö, men ändå inte vill leva. Linnea som vill leva i mörkret och fantasin för att ingen ska se hur ful hon är.

Under Fullmånen är en berättelse full av hjärtskärande verklighet och hoppingivande magi. Där den råa verkligheten möter mystisk fantasy. En saga för vuxna.

ENGLISH

Open rehearsal of Under the Full Moon

One week before the premiere of Under the Full Moon, Moomsteatern opens their doors during Malmö Scenfest and welcomes the public to an open rehearsal.

Directors Rikard Lekander and Cecilia Milocco transform Lisa Förare’s book Under the Full Moon into a visual masterpiece which will play on all your feelings and senses. During the open rehearsal you have the chance to work the ongoing work process.

Under the Full Moon takes place one night at Cissi’s Café.  Ali is cleaning up when suddenly there is a knock at the door. Outside stands a mysterious creature bathed in moonlight. It is Mona, who is going to come inside and bake. Ali thinks this is a little odd, but somehow it feels quite natural and familiar all the same. As if it were something that just slipped his mind. The same way he has forgotten where he comes from.

Mona is expecting visitors to the café and one by one they turn up throughout the night. All of those who cannot sleep. All those who are grieving, aching and losing their footing. Those who need Mona. Without having even looked for the café, they end up there anyway. Magnus who has been left alone with a dog he does not want. Kristin who takes care of the children at home and patients at work, but not of herself. Åke who will soon die, but who nevertheless does not want to live. Linnea who wants to live in the dark and in a fantasy world, so no one will see how ugly she is.

Under the Full Moon is a story full of heart-breaking reality and inspirational, hopeful magic. A place where raw reality meets mystic fantasy. A fairy-tale for grownups.

Moomsteatern
Olof Palmes plats 1

11.00-12.15

Spelplatsen öppnar/Doors: 10.30

För/For: 15+ / Vuxna 

Antal platser/Number of seats: 100

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: info@moomsteatern.com

Tillgängligt

Categories
11.00 13.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

PALLADIUM / MUSIK I SYD & DANSSTATIONEN – Guidad rundvandring på Palladium

PALLADIUM - Musik i Syd och Dansstationen

Guidad rundvandring på Palladium

Följ med på en rundtur på Palladium! Här berättas om husets spännande historia från 1920, då glas- och porslinsdirektören Löfberg slog upp portarna till sin Biograf- och Konsertsalong. Det var t.ex. här Carola slog igenom med ”Främling” i Melodifestivalen 1983, men även Jussi Björling, Alice Babs och Helan och Halvan har stått på scenen. Mycket av interiören finns kvar, som de imponerande kristallkronorna och takmålningarna. 

Palladium nyinvigdes 2004 som ett hus för musik och dans och drivs nu av Musik i Syd i nära samarbete med Dansstationen.

ENGLISH

Guided tour of Palladium

Join us for a guided tour of Palladium! You will hear all about the building’s exciting history from 1920, when glass and porcelain company director Löfberg opened the doors to his Cinema and Concert Hall. It was here for example that Carola rose to fame with her mega hit “Främling!”/”Stranger!”  in the Swedish Melodifestivalen /Swedish Eurovision Heats in 1983.

Stars such as Jussi Björling, Alice Babs, Laurel and Hardy have also performed here. Much of the original décor is still intact, such as the impressive crystal chandeliers and the painted ceiling.

Palladium was re-inaugurated in 2004 as a performance venue for music and dance and is now run by Musik i Syd in close collaboration with Dansstationen. 

Palladium
Södergatan 15

11.00- ca 11.45
13.00- ca 13.45

Spelplatsen öppnar/Doors: 10.30

För/For: Alla, Familj 

Antal platser/Number of seats: 25

Språk/Language:  Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: 040-10 99 90

Tillgängligt

Categories
12.00 14.00 UNGDOM/VUXNA

PALLADIUM / MUSIK I SYD & DANSSTATIONEN – Öppen repetition av Viktor Fröjds SINNES

palladium - musik i syd & dansstationen

Öppen repetition av Viktor Fröjds SINNES

Välkomna på öppen repetition av föreställningen Sinnes

”Sinnes” är ett pågående verk där Viktor Fröjd bjuder in danskonstnärer för att tillsammans upptäcka varandras världar – genom rörelse och samtal – i nuet. Verket utgår ifrån dessa möten och vad som kan tänkas komma ur utforskandet av varandras sinnlighet.

Tänk en talkshow, en dansuppvärmning, ett möte och en föreställning i ett. Viktor Fröjds nya verk är något däremellan. Med sinne för rörelsens kraft utforskas sinnenas fulla potential genom unika möten. I ”Sinnes” får vi kika in bakom kulisserna, in i dansarnas förhållande till dans.

Hur mottaglig kan en tunga som känt tusen smaker vara? Behöver örat som fått höra miljoner ljud vila? Kan ögat som sett så mycket upptäcka något mer? Är själva livskänslan ett sinne för sig?

ENGLISH

Open rehearsal of Viktor Fröjds “SENSES”

Welcome to an open rehearsal of the performance Senses.

Senses is an ongoing work where Viktor Fröjd invites dancers to jointly uncover each others’ worlds – through movement and dialogue – in the moment. The piece uses these encounters as a starting point and what can be imagined to transpire from this exploration of each other’s senses.

Imagine a talk show, a dance warmup, an encounter and a performance all rolled into one. Viktor Fröjd’s new work is something in between. With a sense of the power of movement, the full potential of the senses is explored through unique encounters. In Senses we get to glimpse through the curtains, into the dancers’ own relationship with dance.

How receptive can a tongue be, that has tasted a thousand different flavours? Does an ear that has heard a million sounds need to rest? Can the eye which has seen so much, discover anything new? Is our own sense of being alive a sense in itself?

Palladium
Södergatan 15

12.00 - 12.40
14.00 - 14.40

Spelplatsen öppna/Doors: 10.30

För/For: Alla, familj 
Antal platser/Number of seats: 45
Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: 040-10 99 90

Categories
12.00 18.00 UNGDOM/VUXNA

PLAYMATE THEATRE MALMÖ – ’People in Shorts’, ett axplock av korta monologer på engelska, dramatik med glimten i ögat!

PLAYMATE THEATRE MALMÖ

’People in Shorts’ - ett axplock av korta monologer på engelska – dramatik med glimten i ögat!

Have you got an hour to spare? Enter the actors!

Six of Playmate’s regular ensemble cast themselves quite at random in short and snappy monologues of their choice.

Six actors, six monologues. Something old, something new, something borrowed, something blue!

A look at life from a lighter side, a bit of English-language storytelling and maybe even a line or two of Shakespeare…

Performing: (no matter how briefly): 

Kevin Benn, Robin Gott, Michaela Palmer, Vanessa Poole, Karen Olrich-White, Joseph Sherlock

“Välkommen, bienvenue, welcome!”

Bastionen
Norra Vallgatan 28

12.00-13.00

Nordic Art Agency, (Hansa Kompaniet/Plan 1)
Stora Nygatan 56 (bredvid ”& Other Stories”)

18.00-19.00

Spelplats Bastionen öppnar/Doors at Bastionen: 11.30 

Antal platser/Number of seats: 20 

Spelplats Hansa öppnar/Doors at Hansa: 17.30

Antal platser/Number of seats: 50 

För/For: 15+

Språk/Language: Engelska 

Kontakt/Contact: info@opusanglia.se

Tillgängligt

Categories
15.00 UNGDOM/VUXNA

SKÅNES DANSTEATER – Möt Viktoriia

SKÅNES DANSTEATER

Möt Viktoriia

Möt de ukrainska dansarna och koreograferna Viktoriia Khoroshylova och Viktoriia Sliptsova som sedan hösten 2022 haft residens hos Skånes Dansteater. Vi bjuder in till ett intimt samtal om arbetsprocesser och projekt som de arbetat med samt visar ett kort utdrag ur verket TWO WALLS.
Samtalet kommer att hållas på engelska och alla är välkomna att ställa frågor. Vi är i dansstudion på Skånes Dansteater.

Vi kommer att visa ett utdrag ur verket TWO WALLS:
Den 24 februari 2022 omkullkastades deras liv när Ryssland påbörjade sitt invasionskrig av Ukraina. De flydde till Malmö i juni 2022. Duetten ”Two Walls” speglar deras personliga upplevelser av kriget, människors sökande efter trygghet, samhörighet och normalitet i högst onormala situationer.

Det är ett förkroppsligande att vara mitt i krigets verklighet, långt bort från avvägda politiska diskussioner i TV-studior och regeringskorridorer. I denna verklighet, kriget till trots, försöker man fortsätta att arbeta, handla mat i affären, tvätta håret och samla sin familj – bakom två väggar (Two Walls) som borde skydda dig när bomberna faller.

Om Viktoriia Khoroshylova
Viktoriia Khoroshylova är ukrainsk dansare och koreograf och hade residens hos Skånes Dansteater under 2022 och är aktuell med flera olika projekt i vår. Viktoriia arbetar bland annat med frågeställningar om det moderna ukrainska samhället kopplat till ekologisk belastning, överkonsumtion och förstörelse av arkitektoniskt arv. För närvarande arbetar hon med teman kopplade till kriget mellan Ryssland och Ukraina så som frihet, ansvar och förverkligandet av en människas kreativa potential. Hon är särskilt intresserad av tvärdisciplinära projekt som kombinerar poesi och fysisk teater, måleri och rörelse, koreografi och improvisation i olika rum (platsspecifika föreställningar).

Om Viktoriia Sliptsova
Dansare och danslärare (modern dans och balett, Kharkiv Regional Palace of Children and Youth Creativity). Hennes senaste arbete inkluderar koreografi för flera musikaler, som “The Chronicles of Narnia” på Baza, den största konserthallen i Charkiv. Sedan 2010 har hon arbetat som lärare och balettmästare i den nationella dansgruppen “Happy Childhood” med mer än 300 deltagare.

Förra året grundade hon ett danskompani som startade flertalet produktion i samarbete med många dansare, kostymörer och kompositörer. På grund av kriget tvingades danskompaniet stänga ned helt och alla planer ställas in.

 

ENGLISH

Meet the Ukrainian dancers and choreographers Viktoriia Khoroshylova and Viktoriia Sliptsova who have been in residency at Skånes Dansteater since autumn 2022. We invite you to an intimate conversation about work processes and projects they worked on. We will also show a short excerpt from the work TWO WALLS.

The conversation will be held in English and everyone is welcome to ask questions. We are in the dance studio at Skånes Dansteater.

We will show an excerpt from the work TWO WALLS:
On February 24th their lives turned upside down when Russia launched a full-scale attack on Ukraine. They fled to Malmö in June 2022. The performance is a peak into a personal, human perception of war, into people’s search for safety, connection, and normality in highly abnormal circumstances.

It is a story of the reality in the middle of the war, away from rationalized political conversations in TV studios and governmental halls. The reality where you still try to do your work, shop some groceries, wash your hair, and gather your family – behind ’Two Walls’ that would keep you safe in the middle of bombings.

About Viktoriia Khoroshylova
Viktoriia Khoroshylova  is a Ukranian dancer and choreographer who took up an artistic residency at Skånes Dansteater during 2022 and is currently working on several different projects this spring.

 

Viktoriia works among other things with issues regarding modern Ukranian society, issues connected to ecological strain, overconsumption and the destruction of architectural heritage. She is currently working with themes linked to the invasion of Ukraine by Russia, on issues such as freedom, responsibility and the realisation of a person’s creative potential. She is particularly interested in cross-disciplinary projects that combine poetry and physical theatre, painting and movement, choreography and improvisation in different spaces (site-specific performance).

About Viktoriia Sliptsova
Dancer and dance pedagogue in modern dance, Kharkiv Regional Palace of Children and Youth Creativity. Viktoriia’s latest work includes choreography for several musicals such as ‘The Chronicles of Narnia’ at Baza, the largest concert hall in Charkiv. Since 2010 she has been working as a pedagogue and ballet master in the national dance group “Happy Childhood” involving more than 300 participants.

2021 she founded a dance company beginning several productions in collaboration with several dancers, costume designers and composers. Due to the war the company was forced to close completely and cancel all plans.

Skånes Dansteater
Östra Varvsgatan 13 A

15.00-16.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.00

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 30
Språk/Language: Engelska/English

Kontakt/Contact: info@skanesdansteater.se

Tillgängligt

Categories
15.30 UNGDOM/VUXNA

TEATERCENTRUM SÖDRA – Kom och snacka teater med Teatercentrum

TEATERCENTRUM SÖDRA

Kom och snacka teater med Teatercentrum

Vi som arbetar på Teatercentrum Södra finns på plats för att samtala, svara på frågor och berättar gärna för dig om den fria teatern, informerar om några av södra Sveriges bästa teatrar samt om vad vi gör på Teatercentrum.

ENGLISH

Come and talk theatre with Teatercentrum

We who work at Teatercentrum Södra will be on hand to talk, answer questions and happily tell you about fringe and independent theatre, inform you about some of southern Sweden’s best theatre companies, as well as what we do at Teatercentrum.

Teatercentrums kök
Bergsgatan 29

Drop in mellan 15:30-16:30

Spelplatsen öppnar/Doors: 15.00

För/For: Vuxna
Antal platser/Number of seats: 25
Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: Emily Wilson, Teatercentrum, 0725893725

Tillgängligt

Categories
19.30 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

TEATER INSITE, BOMBINA BOMBAST & SÖDRA COMMUNITYTEATERN – Scenkväll

TEATER INSITE, BOMBINA BOMBAST & SÖDRA COMMUNITYTEATERN

Scenkväll

Kom till Lodgatan 3B och mingla med tre scenkonstgrupper: Teater InSite, Bombina Bombast och Södra Communityteatern. Samtala om kulturens villkor, smaka på våra olika projekt, bygg din drömteater i Lego, gå på filmvisning, drick bubbel och umgås i våra spännande lokaler.

ENGLISH

Scenkväll/A Night of Theatre

Come along to Lodgatan 3B and mingle with three theatre groups: Teater InSite, Bombina Bombast and Södra Communityteatern. Discuss the conditions imposed by culture, get a taste of our different projects, build your dream theatre in Lego, there will be a film screening, drink a glass of sparkling and socialise in our exciting premises.

Lodgatan 3B

19:30-22:00

Spelplatsen öppnar/Doors: 19.30

För/For: Vuxna/familj 
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning/No limits

Kontakt/Contact: kontakt@teaterinsite.se

Categories
13.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

TEATERMUSEET – HIPP 123

TEATERMUSEET

HIPP 123

Hippodromen, en historisk kavalkad från tre sekler I samarbete med Malmö Stadsteater. Utställningen omfattar bilder, kostymer och rekvisita från 1899-2022. Utställningen har tagits fram I nära samarbete med Malmö Stadsteater. 

 

ENGLISH

HIPP 123

Hippodromen, a historical cavalcade of three centuries. In collaboration with Malmö Stadsteater. The exhibition covers pictures, costumes and props from 1899 to 2022. This exhibition has been developed in close collaboration with Malmö City Theatre.

Teatermuseet
Kalendergatan 5C

Drop in mellan 13.00 – 18.00

För/For: Alla
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning 
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Tillgängligt