Categories
16.15 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – Konrad Holmqvist och Em Lang, Examensproduktion

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ

Konrad Holmqvist och Em Lang – Examensproduktion

Em Lang och Konrad Holmqvist redovisar sin examensproduktion. Föreställningen är en vidareutveckling av förstudien Branching Paths som redovisades hösten 2023.

Om Branching Paths:
Vad kan rollspel och dess olika former tillföra scenkonsten? Hur kan deltagarbaserad scenkonst utvecklas med hjälp av de verktyg som tv-spels-modellen “choose-your-own-adventure” erbjuder?

  Utifrån den frågan har vi skapat en föreställning där publiken får vara med och bygga narrativet. Branching Paths är ett verk där beslut och gruppdynamik ställs i fokus, och vi frågar oss om en berättelse har en större chans att påverka oss när vi får påverka den.

ENGLISH

Em Lang and Konrad Holmqvist present their graduation production. The performance is a continuation of the preliminary study “Branching Paths,” which was presented in the fall of 2023.

About “Branching Paths”: What can role-playing and its various forms contribute to the performing arts? How can participant-based performing arts evolve using the tools offered by the video game model “choose-your-own-adventure”?

Based on this question, we have created a performance where the audience participates in building the narrative. “Branching Paths” is a work that places decisions and group dynamics in focus, questioning whether a story has a greater chance of influencing us when we have the opportunity to influence it.

Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

16.15 -17.30

För/For: 12+
Antal platser/Number of seats: 32

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – och hur känns det? Linda Blom och Maja Ellborgs examensarbete i Konceptuell Scenkonst

teaterhögskolan i malmö

och hur känns det? - Linda Blom och Maja Ellborgs examensarbete i Konceptuell Scenkonst

Förklädda i sina alter egon undersöker Linda Blom och Maja Ellborg, i sitt examensarbete, olika sätt att hantera känslor. Deras förarbete utmynnade i ett sceniskt konsert-kollage om poptjejer som genom låtskriveri och känslosamma mellansnack bearbetade sina breakups. Humor, ironi och närhet till publiken är centrala medel i Linda och Majas konst. 

Genom sitt examensprojekt vill de göra ett verk där flera konstnärliga element får komma till uttryck och styra riktningen mot slutprodukten – musik, ljudbilder, scenbilder, texter och kroppsliga uttryck. 

ENGLISH

Disguised in their alter egos, Linda Blom and Maja Ellborg explore various ways of managing emotions in their thesis project. Their preliminary work culminated in a scenic concert collage about pop girls who processed their breakups through songwriting and emotional discussions. Humor, irony, and audience closeness are central elements in Linda and Maja’s art.

Through their graduation project, they aim to create a work where multiple artistic elements are expressed, guiding the direction towards the final product – music, soundscapes, stage visuals, texts, and physical expressions.Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

15.00-15.45

För/For: 16+
Antal platser/Number of seats: 32

Tillgängligt

Categories
13.00 14.30 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – Guidad tur på Teaterhögskolan

Teaterhögskolan i malmö

Guidad tur på Teaterhögskolan

Guidad tur på Teaterhögskolan där besökarna får titta in i våra lokaler och höra om skolans verksamhet, från kostymateljé till undervisningssalar. 

ENGLISH

Guided tour at the Theatre Academy where visitors get the opportunity to peek into our premises and learn about the school’s activities – from the costume studio to classrooms.

Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

13.00 -13.20 & 14.30-14.50

För/For: 12+
Antal platser/Number of seats: 20

Tillgängligt

Categories
18.00 2024 UNGDOM/VUXNA

INKONST – Samtal och utdrag från Cosmetic Demons av Sindri Runudde

Inkonst

Samtal och utdrag från Cosmetic Demons av Sindri Runudde

En vecka innan premiären av Sindri Runuddes föreställning Cosmetic Demons välkomnar vi publik för att ta del av ett utdrag från föreställningen. I samband med detta samtalar Sindri med Inkonsts konstnärliga ledare Petra Huisman om verkets tematik och uppkomst.

I Cosmetic Demons: A Choreographic Salon är frisörsalongen en plats där skvaller, känslor och personliga processer synliggörs. Framför stolarna – där spegeln brukar vara – står nu en dansare. Tre frisörer, tre kunder och tre dansare leker fram en koreografisk idé som blir till en salong.

Med en uppslukande upplevelse blickar du in i en social plats och genom dansens transformativa handlingar blir intimiteten mellan frisör och kund centralt. Genom nyfikenhet utmanar Sindri publiken och med visuella förskjutningar skapas ett metaforiskt rum att vara tillsammans i. 

Verket utvecklas under 2023 och har premiär på Inkonst, Malmö i april 2024. Samproducerad av Dansens Hus Stockholm, Norrlandsoperan och Inkonst, Malmö med stöd från Kulturrådet, nordisk kulturfond, Konstnärsnämnden. Produktion av Sindri Runudde och Nordberg Movement.

ENGLISH

Inkonst
Bergsgatan 29

18.00 -19.00

För: Vuxna 
Antal platser: 50

Tillgängligt

Categories
13.30 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – Skådespeleriets grunder, workshop

Teaterhögskolan i Malmö

Skådespeleriets grunder – workshop

En kort workshop där grunderna i Teaterhögskolan i Malmös undervisning presenteras genom ord och övningar. Efter en kort introduktion kommer workshop-deltagarna aktivt medverka i några lekfulla övningar som på olika sätt fångar kärnan i den träning som studenterna genomgår under den fyraåriga skådespelarutbildningen.   

Workshopledare: Henry Stiglund, skådespelare och lektor i scenframställning. Fredrik Haller, rektor på Teaterhögskolan i Malmö och lektor i dramaturgi.

ENGLISH

A short workshop where the fundamentals of the teaching at the Malmö Theatre School are presented through words and exercises. After a brief introduction, workshop participants will actively engage in some playful exercises that capture the essence of the training that students undergo during the four-year acting program.

Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

13.30 -14.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 20 

Tillgängligt