Categories
20.00 UNGDOM/VUXNA

TEATER ONT – Ars Moriendi, Konsten att dö

TEATER ONT

Ars Moriendi – Konsten att dö

Ars Moriendi” – konsten att dö – en performanceakt som vilar på medeltida litteratur om hur människan ska lära sig gå döden till mötes med värdighet. Vi lever i en annan tid nu, men döden är densamma. Spleen. The Horror. Vi ska dö och livet är en parentes. Livet är dödfött. Teater ONT tar på sig det kärva uppdraget att förfärdiga den 600-åriga boken. Till sitt slut. En performance som är en undersökning, som är en förberedelse, som är en tröst för alla levande döende. Tröst kan vara en gemensam anklagelseakt och en happening: publiken kan vara konstnären och konstnären ligga på divanen. Det är dags att leva ut.

ENGLISH

Ars Moriendi –  The Art of Dying

Ars Moriendi –  The Art of Dying – a performance piece which rests on a Medieval literary work describing how people must learn to face approaching death with dignity. We live in another age nowadays, but death has not changed. Spleen. The Horror. We are all going to die and life is just a parenthesis. Life is born dead.
Teater ONT shoulders the grim task of encapsulating this 600-year-old book. To the end. A performance which is an investigation, which is a preparation, which is a comfort for all the dying living. Comfort can be a joint act of recrimination and a happening: the audience can be the artist and the artist can lie on a divan. It is time to live life to the full.

Galleri FRANK
Ahlmansgatan 3

20.00-21.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 19.30

För/For: Vuxna
Antal platser/Number of seats: 50
Språk/Language: Svenska/Swedish  

Kontakt/Contact: niklas.akesson@skurupsfolkhogskola.se

Tillgängligt

Categories
14.00 UNGDOM/VUXNA

TEATERKOLLEKTIVET HIMM – Gång på Gång i Kirseberg, smakprov!

teaterkollektivet Himm

Gång på Gång i Kirseberg - smakprov!

På Kirsebergsteatern spelar Teaterkollektivet Himm för Malmö Scenfest ett kort smakprov ur föreställningen “Gång på gång i Kirseberg: en vandring genom tid och rum”. Föreställningen är en vandringsteater som spelas utomhus längs en promenadslinga i området 11e – 16e april. Är du sugen på att lära dig mer om Kirsebergs förflutna? Nyfiken på hur vandringsteatern kommer att se ut i april? Eller kanske rentav sugen på att själv delta i kollektivet? Kom och se hur historiska händelser, personer och livsöden dramatiseras med fantasifulla och omsorgsfulla representationer av Kirsebergs rika historia!

(Observera att scenkonstverket som visas på Malmö Scenfest bara är en kort del av hela vandringsteatern. Vandringsteatern äger rum i april och tar plats utomhus.)

ENGLISH

Over and Over Again in Kirseberg – a taster!

For Malmö Scenfest, theatre collective Himm is performing a little excerpt from and a taster of their performance Over and Over Again in Kirseberg : a journey through time and space, at Kirsebergs Teater.  The final performance from 11th to 16th April will be a site-specific promenade theatre piece performed outdoors, along a walkway in the local area of Kirseberg in Malmö.

Are you keen to learn more about the history of Kirseberg? Curious as to what this performance will look like in April? Or possibly even take part yourself, become part of the collective? Come and see how historical events, people and destinies are dramatized with imaginative and carefully crafted representations of Kirseberg’s rich local history!

(Please note that what is presented at Malmö Scenfest is only a small part of the whole promenade theatre piece. The full promenade theatre performance will take place in April outdoors.)

Kirsebergsteatern
Kronetorpsgatan 1

14.00 - 15.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: Vuxna, Alla / Adults, everyone 
Antal platser/Number of seats: 90

Språk: Svenska 

Tillgängligt