INFORMATION

Om Malmö Scenfest 

Välkomna kära publik till Malmö Scenfest – en heldag med teater, dans och performance. Det bjuds på föreställningar, öppna repetitioner, utställningar och workshops för barn och vuxna i alla åldrar. Hela programmet är gratis! 

På Malmö Scenfest öppnar våra medlemmar gemensamt upp sina verksamheter för publik under en hel dag. Det är en kraftsamling för att hylla scenkonsten och publiken. Det unika med dagen är att alla är med, från de minsta fria grupperna till de största institutionerna, inom alla konstformer för scenen/publik.

Varje aktör medverkar ideellt och inom ramen för sin verksamhet, men den gemensamma föreningen Malmö Scenfest står för inramningen, koordinationen och kommunikationen. Aktörerna använder Malmö Scenfest för att få en närmare relation med sin publik och skapa kontakt med en ny.

Föreningen har funnits sedan 2001 och har i syfte att varje år arrangera Malmö Scenfest (tidigare Teaterns Dag), som genomförs med stöd av Malmö stad och i samarbete med ABF. 

Är du intresserad av att bli medlem och kunna medverka på Malmö Scenfest? Kontakta lisa@malmoscenfest.se 

Tänk på att höra av dig i god tid innan kommande Malmö Scenfest, vill du medverka 2025 får du gärna höra av dig vintern 2024. 

About Malmö Scenfest 

Welcome dear audience to Malmö Scenfest – a day full of theatre, dance and performance.  We are offering you the chance to see productions, open rehearsals, exhibitions and workshops for children and adults of all ages. The whole programme is free of charge!

At Malmö Scenfest, on one whole day of the year, our members open up their organisations to the public.  The programme is a show of strength and a joint effort to highlight the world of theatre and its audiences. What is unique about this day is that size does not matter, the organisations on show range from the smallest fringe theatre groups to the largest institutions, within all genres of performance for the stage /audience.

Every theatre, every performer participating, does so on a voluntary basis and within the margins of their own organisation, however the joint association Malmö Scenfest is responsible for the framework, coordination and communication of the event as a whole. Participating organisations use Malmö Scenfest to build a closer relationship with their audience and to make contact with new audiences.

The association has been in existence since 2001 and aims to organise Malmö Scenfest (previously called Teaterns Dag) once a year. The event is carried out with the support of the City of Malmö and in collaboration with ABF.

Are you interested in becoming a member of Malmö Scenfest and participating as such? Contact lisa@malmoscenfest.se 

Remember to get in touch in plenty of time before the next upcoming Malmö Scenfest. If you wish to participate in 2025, it is best to contact us in the winter of 2024.

Medlemskriterier och riktlinjer för Malmö Scenfest

Malmö Scenfest styrelse: 

Vanessa Poole, Playmate Theatre Malmö 

Liv Olanders, Danscentrum Syd

Eva Söderquist, Simply Opera 

Lars Dahlqvist, Teatercentrum Södra 

Ellen Brodin, Moomsteatern 

 

Projektkoordinator – Lisa Mårtensson 

Lisa har varit koordinator för Malmö Scenfest sedan 2019. Hon är producent och regissör som även arbetar på Bastionen i Malmö samt driver Absurdum Temporary Art. 

lisa@malmoscenfest.se 

Marknadsförare – Vilma Linton   

Vilma tar över marknadsföringen av Malmö Scenfest 2024. Hon har varit producent och marknadsföringsansvarig på Bastionen och är även skådespelare.

vilma@malmoscenfest.se

För vår grafiska design står Caroline Andersson och Molly Byström

Web design av Rasmus Alkestrand 

Medlemmar i Malmö Scenfest

Absurdum Temporary Art

Alla Tiders Teater 

Anna Borrás

Banditsagor 

Barnens Scen 

Bastionen 

Bobbi Lo Produktion

Bombina Bombast

Community Kulturcentrum

Danscentrum Syd 

Dansstationen

Drömmarnas Hus 

Expressteatern 

Firstborn Drama 

Galleri Frank 

Gylleboverket 

Inkonst

Karavan 

Kollaborativet 

Kulturhuset Teamus

Kroppsklubben 

Larm 

Lilla Vilda Teatern 

Malmö Amatörteaterforum 

Malmö Dockteater 

Malmö Live 

Malmö Konstmuseum 

Malmö Konsthall 

Malmö Stadsteater

Memory Wax 

Misky Taki

Moomsteatern 

Musik i syd 

Månteatern 

Nöjesteatern 

Playmate Theater Malmö

Rynge Teater 

Sagohuset 

Samsa Musikteater 

Simply Opera 

Skånes Dansteater 

Staffan Björklunds Teater 

Stora maskiner

Streetperformance festival 

SpaceTimeLab

SPECT Scenkonst

Södra Communityteatern 

Teatercentrum Södra 

Teater 23 

Teater Insite 

Teater Interakt 

Teater JaLaDa 

Teaterkollektivet Himm 

Teater ONT 

Teater Theatron 

Teater Trassel 

Teaterhögskolan i Malmö 

Teatermuseet