MEDVERKANDE 2023

ALLA TIDERS TEATER

Alla Tiders Teater (fd Sommarteater på Krapperup) är en friteater som spelar platsspecifik vandringsteater. 

BANDITSAGOR

Banditsagor är en teatergrupp med bas i Malmö som gör scenkonst med det kollektiva berättandet i centrum. De arbetar ofta utanför det traditionella teaterrummet och har som ambition att vara en plats för konstnärer och publik att mötas och utvecklas på.

BARNENS SCEN

Barnens Scen är Sveriges största centrum för scenkonst för barn och unga med flera hundra arrangemang och ca 40-50 000 besökare årligen.

BASTIONEN & MARIA NAIDU

Bastionen är en plattform för fri scenkonst på Norra Vallgatan 28 i Malmö. Här skapas teater, dans, performance, musik och möten mellan konstarter. För dig som publik blir det nära till en ny upplevelse!

Här finns möjlighet för professionella scenkonstaktörer att ta del av resurser som sätter den konstnärliga processen i fokus. Bastionen har som ambition att förutom att ha ett väl fungerande scenkonsthus som svarar upp mot god arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter också bidra till erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och ett gemensamt kapacitetsutnyttjande. Här kan ni som scenkonstaktörer både spela föreställningar, utveckla projekt, hålla workshops eller använda lokaler och resurser på annat sätt som passar era behov.

Maria Naidu är en en mångfasetterad danskonstnär vars långa karriär tangerat flera olika områden inom dans och teater. 

Hon är utbildad vid Balettakademien i Göteborg och senare vid Alvin Ailey American Dance Center i NYC. 

Debuterade som dansare 1987, som koreograf 1989 och blev 1991 fast anställd vid New York-baserade danskompaniet Jennifer Muller/THE WORKS. Efter 13 år i NYC och åtta med THE WORKS återvände hon till Europa och eget skapande. 

Konstnärsskapet grundas i en djup passion för danskonst, en stark tillit till dess förmåga att kommunicera gränslöst och genomsyras av nyfikenhet och lust. Hon strävar efter att göra danskonst tillgänglig och åtkomlig för en bred publik utan att göra avkall på konstnärlig kvalité. Hennes verk har visats i 14 länder på fem kontinenter och hon har även koreograferat för Teater- och Operaproduktioner. Sedan flytten till Europa har hon även medverkat i en myriad av scenkonstproduktioner i andras regi samt arbetat som repetitör vid NorrDans och senare vid Carte Blanche i Norge. Det senaste året har hon haft premiär på verken My Own Fukase på Inkonst i Malmö och Golden (Extended) på Tanzmesse i Dusseldorf. Hon har även medverkat i Sinnes av Viktor Fröjd och Make Hay While the Sun Shines av Stina Nyberg samt varit anställd vid Dramaten där hon medverkade i Den Yttersta Minuten av Mattias Andersson, Cabarét i regi av Farnaz Arbabi och LIV,DÖD,SEX,POP av Tove Sahlin.  www.marianaidu.com 

BOMBINA BOMBAST

Bombina Bombast är ett turnerande scenkonstkompani med bas i Malmö under konstnärlig ledning av Emma Bexell & Stefan Stanisic. Sedan starten 2011 har kompaniet skapat över 30 originalverk för scen och film karaktäriserade av mötet mellan scenkonst och innovativa teknologier. Kompaniet har presenteras på festivaler och scener runt om i världen: teaterfestivaler i Europa, USA och Asien och filmfestivaler som Cannes och Sundance. 2019 blev de mottagare av Thaliapriset för föreställningen Ögonvittnen på Unga Malmö Stadsteater.

DANSCENTRUM SYD & VENTIL8

Danscentrum Syd är medlemsförening för alla professionellt verksamma dansare och koreografer i södra Sverige. 

 

Ventil8

Yrsa Heijkenskjöld och Anna Vilhelmine Wallin, grundarna av VENTiL8, är både dansare och scenkonstnärer baserade i Malmö. Med kropp och rörelse skapar de för scen, offentliga rum, film och workshop. De låter humor och frågor som berör vara i centrum  för att bygga magiska och meningsfulla upplevelser för barn och vuxna. 

Läs mer på www.hall-om-mig.se/about-1

Hösten 2020 påbörjade de arbetet med föreställningen håll om mig. 

EXPRESSTEATERN

Expressteatern skapar och spelar barnteater med ett fysiskt teaterspråk där en gest eller rörelse kan säga mer än ett ord.

Med egen scen i centrala Malmö spelar vi föreställningar både hemma och på turné.LARM/STAGE BEING SCENKONST

Stage Being Scenkonst är Eva Ekengrens plattform för att skapa aktuell, humoristisk och bråddjup scenkonst.
 
Eva Ekengren är skådespelerska, dramatiker och regissör verksam främst i Skåne. Eva har skapat ett mångtal föreställningar  i olika samarbetskonstellationer genom åren. Eva har bla varit del av Spect Scenkonst, spelar med Teater Theatron, Malmö improvisationsteater och regisserat ett flertal av Scenkollektivet Appolonias musikteaterföreställningar. 
 
Kvinnolinjen är Stage Beings Scenkonst första egenproducerade monologföreställning och ett samarbete med LARM- Living Art Reflecting Mankind. Föreställningen har stöd av Kulturrådet.

LILLA VILDA TEATERN

Matilda och Magnus Ericsson driver sedan 1999 Lilla Vilda Teatern, en turnerande musikteater som till största delen spelar för barn.

Teatern besöker bibliotek, förskolor, skolor, kulturhus, teatrar, festivaler, kyrkor, parker mm och spelar ca 150 föreställningar per år.

Lilla Vilda Teaterns drivkraft är ett engagemang för hur vi kan ta hand om varandra och vår värld. Detta är utgångspunkten i alla föreställningar och spelformen bygger på delaktighet genom gestaltning och musik.

Föreställningarna skapas och spelas av Matilda och Magnus Ericsson och ibland ingår även andra skådespelare och artister i produktionerna.

Matilda och Magnus medverkar också i andra föreställningar, konserter, leder Skapande Skola-arbeten och undervisar i teater, drama och musik. Lilla Vilda Teatern spelar även för vuxna, äldre och utför workshops och specialbeställningar inom teater, drama och musik, för olika sammanhang. Det går att boka året om.

Lilla Vilda Teatern strävar mot en miljövänlig profil. Största delen av all rekvisita och scenografi är återanvänd. Föreställningarnas innehåll kan ses ur ett hållbart perspektiv och föreställningarna har långa spelperioder.

Lilla Vilda Teatern utgår från Malmö och är medlem i Teatercentrum, riksorganisationen för professionella, fria teatrar i Sverige.

MALMÖ AMATÖRTEATERFORUM

Malmö AmatörteaterForum, MAF – Sveriges största amatörteaterhus!

MAF – en ideell förening och en paraply- och samarbetsorganisation för ett 30-tal amatörteaterföreningar med säte i Malmö.

Vi har ett eget hus i centrala Malmö, där alla som sysslar med amatörteater och annan närliggande verksamhet är välkomna.

Våra lokaler med 5 replokaler och 3 scener, ateljé, teknik & verkstad, och kontor fungerar som ett unikt resurscentrum med möjligheter till stöd och utveckling med kostym-, scenografi- och teknikförråd, med hantverks- och administrationshjälp-till-självhjälp och inspiration för våra medlemsgrupper.

Vi bedriver en Barn & Ungdomsverksamhet och kursverksamhet, med terminskurser, lovaktiviteter och helgkurser och workshops.

Hos oss på MAF kan du:

Repa i våra repsalar, spela på våra scener; gå på våra kurser

och träffa andra som och tycker att scenkonst är det roligaste som finns!

Hjärtligt välkommen till Malmö AmatörteaterForum

En öppen samlingsplats med fokus på lust och glädje!

 

  • SIMPLY OPERA 

Simply Opera är en operaförening verksam i Malmö, med målsättning att framföra rolig och enkel opera, även för den ovane.

 

  • HUSETS KÖR 

Husets Kör, en blandad kör med fokus på scenisk kör/ körmusikteater. 

 

  • TEATER PIX / TEATER FAKTUM 

Teater Pix är en grupp där deltagarna har olika funktionsvariationer. Vi är en grupp med ledare och teknikansvarig på 10 personer. Vi möts efter arbetet en gång I veckan innan en premiär mer och arbetar fram våra pjäser.

Teater Faktum är en teatergrupp som bildades 2017.  Vi började ett samarbete efter de hade sett en föreställning vi gjorde om gamla Sofielund.

 

  • TEATER PEACOCK 
  • TEATER OFOG 

Teater Ofog är en nystartad teaterförening som fokuserar på det kollektiva berättandet i teaterns sceniska uttryck. Tidigare har gruppen spelat En ensam kvinna av Dario Fo och Franca Rame.

 

  • PYRAMIDTEATERN
  • JULIS MAGISKA TEATER 

Juli Hammargren driver Julis Magiska Teater. Juli  har en bakgrund som klassisk utbildad skådespelare men är djupt intresserad över att bryta normer. MALMÖ STADSTEATER

Malmö Stadsteater är en av Sveriges ledande stadsteatrar och sätter upp cirka femton produktioner per år. Repertoaren både speglar det nya Malmö och håller de klassiska mästerverken levande. Vi vill vara en teater som engagerar, underhåller och berör alla malmöbor.

MISK'Y TAKY KULTURCENTRUM

Vi är kulturförening Misky Taky från Peru. Det vi gör är att iscensätta våra traditioner genom att blanda in musik och framför allt danser från vår kultur. 

Vår ideella förening är ett medel för delaktighet och uttryck som underlättar integrationen av medborgarna i samhället. Vårt primära syfte är alla de aktiviteter som tenderer att förbättra och främja spridningen av kultur i alla dess aspekter och uttryck (music, dans, traditioner, seder, osv). För att bevara den kulturella identiteten hos våra barn och ungdomar födda i Sverige och även vuxna som har flyttat till detta landet och saknar den delen av kulturen.

MOOMSTEATERN

Moomsteatern gör scenkonst med normbrytande skådespelare. De vill använda teatern för att utmana människors sätt att tänka och för att skapa samhällsdialog. De arbetar med skådespelare med funktionsvariationer integrerat med skådespelare utan diagnoser, på lika villkor. Moomsteatern spelar på sin egna scen vid Nobeltorget i Malmö, men turnerar och gör gästspel på andra platser i Skåne, Sverige och internationellt.

Moomsteatern vill göra tänkvärda och relevanta berättelser med en annan röst. Publiken upplever något som de inte upplever någon annanstans och det faktum att de möter skådespelare med funktionsvariationer tillför ett extra lager till teaterns berättelser. I skådespelarnas rollarbete går Moomsteatern ofta emot stereotyperna som omger personer med intellektuella funktionsvariationer i resten av samhället. Skådespelarnas unika spelstilar och stora spelglädje förhöjer föreställningarna och ger ett mervärde till varje produktion.

PALLADIUM - DANSSTATIONEN & MUSIK I SYD

Palladium Malmö är ett unikt hus och en mötesplats för musik och dans i hjärtat av Malmö. Sedan 2004 drivs Palladium Malmö av Musik i Syd i ett nära samarbete med Dansstationen.

 

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser.

 

Dansstationen är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans med målet att visa aktuell och utmanande danskonst för olika målgrupper i alla åldrar.

 

PLAYMATE THEATRE MALMÖ

Playmate Theatre Malmö, est. 2017 is a professional English-language theatre company in Malmö, bringing small-cast, intimate, contemporary plays of relevance to Swedish and international audiences. We collaborate with invited guest directors and at times on joint or guest productions with other theatre companies in the region. In Malmö we usually perform at black box theatre Bastionen and when possible, tour to Copenhagen and Hamburg. We aim to perform one to two strong choices of play a year, a mixture of straight dramas and dramatic comedies. We choose playwrights we feel are exciting and whose writing works successfully and internationally. Playmate performs in English and auditions for actors as needed. 

SKÅNES DANSTEATER

Skånes Dansteater är en institution i rörelse, Sveriges enda oberoende dansinstitution med ett danskompani baserat i Malmö. Genom att erbjuda en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle. Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och människorna i den värld vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida dansen. Skånes Dansteater ägs av Region Skåne.SÖDRA COMMUNITYTEATERN

Södra Communityteatern verkar för att nya röster ska höras från våra scener och i det offentliga rummet. Sveriges och Malmös historia är berättelsen om oss alla. Södra Communityteatern är en omfördelningszon: här ger vi tid och resurser till dem som idag står vid sidan om, som inte räknas med. Teater är ett vapen för förändring – socialt, politiskt och kulturellt. 

 

TEATERCENTRUM SÖDRA

Teatercentrum är en bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst. Teatercentrum samlar nära 100 fria teatrar som ett normalt år genomför 10 000 föreställningar för mer än 700 000 personer varje år.

TEATERKOLLEKTIVET HIMM

Teaterkollektivet Himm är ett Malmöbaserat teaterkollektiv som består av teaterintresserade vuxna som tillsammans bidrar till att skapa historiska föreställningar knutna till platsen de spelas på. I somras sågs vi i Torups bokskog med den populära föreställningen “Vandringsteatern Himm”. Deltagarna i kollektivet engageras på medskapande basis och målet är att lyfta det lekfulla, deltagarbaserade skapandet genom tillgänglig schemaläggning, fria ramar och professionellt stöd från kollektivets producent. I mötet mellan amatör- och professionellt skapad scenkonst skapar Teaterkollektivet Himm föreställningar där deltagarna själva skriver manus, designar, syr, bygger, forskar och skådespelar. I detta projekt samarbetar Teaterkollektivet Himm med Kirsebergsbiblioteket och ABF Mitt Skåne för att skapa en historisk vandringsteater om området Kirseberg. 

TEATER INSITE

Teater InSite arbetar utforskande med teater i både plats och innehåll. Närheten till publiken är ständigt i fokus, där den interaktiva formen bjuder in till delaktighet, men aldrig försätter någon i utsatthet. Vi leder vår publik på mentala och fysiska vandringar genom faktiska och fiktiva rum, med fokus på den egna upplevelsen i det gemensamma mötet.

TEATER JALADA

Teater JaLaDa är en fri professionell barn- och ungdomsteater med säte i Malmö. Vi arbetar med interkulturell och flerspråkig teater, ofta med musikaliska inslag. Genom att blanda och mixa språk, stilar och kulturella influenser i våra produktioner vill vi bidra till en ökad tillgänglighet och inkludera fler i teaterhändelsen. Med våra föreställningar vill vi skapa nyfikenhet, empati och förståelse för olika erfarenheter och levnadssituationer samt väcka tankar kring identitetsskapande och tillhörighet.TEATERMUSEET

Scen- och manegekonst

Välkommen till Teatermuseet

Vi hälsar dig varmt välkommen till en unik källa om teatern och nöjeslivets historia i Skåne.

I centrum av Malmö finner vi ett hus med anor från 1400-talet som ägdes av ärkebiskopen Birger och det är här som  Teatermuseet finns inrymt. I Skåne-rummet samsas nu Edvard Persson och Nils Poppe med mera nutida storheter  – vi bereder plats för Birgit Nilsson och Jan Malmsjö.TEATER ONT

Teater ONT är en performancegrupp som består av Niklas Åkesson och Per Alvsten. Vår performancekonst är narrativ, koreografisk och interaktiv. I mötet mellan scenrummets diskurs och åskådarens egen diskurs finns en enorm potential; det är här som olika former av över-och underordning, marginalisering och hierarkier blir synliga. Våra performances arbetar i spänningsfältet mellan det litterära och textbaserade å ena sidan, och det fysisk-materialiserade å den andra. Vi är inspirerade av dada-rörelsens självpåtagna frihet i förhållande till konsten och samhällets normativa förväntningar; vi har inget emot att beskriva oss själva som konstnärligt eklektiska. Vi har varit verksamma i 20 år och drev 2009-11 Klubb ONT på Hedmanska Gården vid Lilla torg i Malmö, och 2015 på Skånes Konstförening. Till klubb ONT bjöd vi in en mängd musiker, scenkonstnärer och poeter och genomförde själva ett tjugotal performanceakter. Under senare år, från 2016 och framåt, har Teater ONT vid sidan om performances ägnat sig åt filmmediet och undersökt fältet mellan satirisk och politisk film, bl a genom ett antal uppmärksammade filmserier och kampanjer på sociala medier.