MEDVERKANDE 2024

ALLA TIDERS TEATER

Vi är en fri teatergrupp som har verkat i Skåne sedan 1992. Teatern hette tidigare Sommarteater på Krapperup. Under våra första tio år spelade vi platsspecifika vandringsföreställningar på Krapperups borg och park i norra Skåne, under sommarhalvåret. Teatern har sedan dess utvecklats och spelar nu året runt, på olika platser i Skåne. 

​Vi arbetar med platsspecifik teater. Det betyder att våra föreställningar inte spelas på en traditionell scen, utan att vi söker miljöer som kan vara medspelare i våra föreställningar. Vi har spelat i hamnar, i naturreservat, i allmogemiljö, i nedlagda industrier och mitt i levande stadsmiljöer. 

​Vi är på samma gång en professionell teater och en förening som engagerar intresserade unga, vuxna och gamla. Hos oss får amatörskådespelare chansen att arbeta i produktion tillsammans med professionella kulturutövare – regissörer, scenografer, kostymdesigners, producenter, musiker och skådespelare. 

 Vi arbetar också med att engagera barn och unga. Ett drygt tiotal av “våra” ungdomar är i dag professionella skådespelare med utbildning från teaterhögskola eller motsvarande. Vad gäller praktisk erfarenhet, är vår teater en unik plantskola i det avseendet.

​Teatern leddes fram till 2012 av dess konstnärliga ledare och husregissör Martha Vestin. Därefter leddes teatern fram till 2017 av ett konstnärligt råd. Från och med 2018 är teaterns styrelse dess konstnärliga ledning. Vi ser fram emot fler spännande samarbeten med intressanta regissörer och medarbetare.

​Alla Tiders Teater vill arbeta på ett medvetandegörande sätt med samhälleliga och kulturella normer. Vi vill i vårt arbete skärskåda invanda värderingar och tankemönster. Vår strävan är att vara en inkluderande teater, både internt och i vårt konstnärliga uttryck.BASTIONEN

Bastionen är en plattform för fri scenkonst på Norra Vallgatan 28 i Malmö. Här skapas teater, dans, performance, musik och möten mellan konstarter. För dig som publik blir det nära till en ny upplevelse!

Här finns möjlighet för professionella scenkonstaktörer att ta del av resurser som sätter den konstnärliga processen i fokus. Bastionen har som ambition att förutom att ha ett väl fungerande scenkonsthus som svarar upp mot god arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter också bidra till erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och ett gemensamt kapacitetsutnyttjande. Här kan ni som scenkonstaktörer både spela föreställningar, utveckla projekt, hålla workshops eller använda lokaler och resurser på annat sätt som passar era behov.

BARNENS SCEN

Barnens scen är en scen som har som uppdrag att arrangera scenkonst av hög kvalitet och varierande slag, för barn och deras vuxna.

KROPPSKLUBBEN

Malmögruppen KROPPSKLUBBEN skapar normkreativ scenkonst för barn och unga. Vi riktar strålkastarljuset mot en kroppsdel i taget och låter den skapa koreografi och rörelse i dialog med större tematik om kroppsliga värderingar och tabun.

 Utifrån ett normkritiskt och feministiskt förhållningssätt omvandlar KROPPSKLUBBEN det som inte är självklart till självklart. Vi tillgängliggör kroppen, dansen och scenkonsten genom att utgå från bekanta referenser och därifrån utmana, retas, tänja på gränser och vidga perspektiv. Med våra föreställningar får barn och unga komma närmare kroppen och fokusera på dess funktion och potential till rörelse snarare än hur den ser ut.

KROPPSKLUBBEN drivs av de konstnärliga ledarna Jilda Hallin och Lisa Nilsson och spelar sina föreställningar på turné över hela landet. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Våra produktioner har blivit utvalda att visas på Bibu, Young Dance Market, Dansmässan och blivit uppmärksammade med Sparbanksstiftelsen Skånes Kulturstipendium med motiveringen: 

Med sin kombination av normkritik och humor har Lisa Nilsson och Jilda Hallin med KROPPSKLUBBEN på kort tid tagit en självklar plats på den skånska dansscenen. De representerar framtiden. Och den är fylld av frustande, provocerande, feministisk humor och smittsam kroppsglädje!

 KROPPSKLUBBENs föreställningar är skapade med projektbidrag från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Region Skåne, Region Blekinge och Malmö stad.

MISKY TAKY

Vi är kulturförening Misky Taky från Peru. Det vi gör är att iscensätta våra traditioner genom att blanda in musik och framför allt danser från vår kultur. 

Vår ideella förening är ett medel för delaktighet och uttryck som underlättar integrationen av medborgarna i samhället. Vårt primära syfte är alla de aktiviteter som tenderer att förbättra och främja spridningen av kultur i alla dess aspekter och uttryck (music, dans, traditioner, seder, osv). För att bevara den kulturella identiteten hos våra barn och ungdomar födda i Sverige och även vuxna som har flyttat till detta landet och saknar den delen av kulturen.DANSCENTRUM SYD

Danscentrum Syd är medlemsförening för alla professionellt verksamma dansare och koreografer i södra Sverige.  

MARIA NAIDU

Koreograf Maria Naidu utforskar de sociala, emotionella och spirituella dimensioner som dans genererar. Maria utgår från dansens kraft att kommunicera direkt, över alla slags gränser och med förmåga att djupt beröra människor. Ett gediget konstnärligt hantverk i kombination med nyfikenhet, intresse för utveckling och förnyelse har gjort Maria till en mångfacetterad konstnKULTURHUSET TEAMUS

Kulturhuset Teamus är en daglig verksamhet enligt LSS som verkar inom Malmö stad och Funktionsstödssförvaltningen. Tillsammans arbetar vi i projektform med olika kulturevenemang och utforskar olika scenuttryck såsom teater, film. musik, dans, röst och rörelse. Vårt mål är arbeta inkluderande ihop med vår ensemble, våga ifrågasätta normer och värderingar samt utforska nya uttryck så att våra skådespelare får möjlighet att utvecklas och utmanas både i sin förmåga att gestalta men även kognitivt i syfte att bredda sina perspektiv. Vi vill ge våra skådespelare en stark röst och få dem att känna sig involverade i samhället – genom kulturen.

LILLA VILDA TEATERN

Matilda och Magnus Ericsson driver sedan 1999 Lilla Vilda Teatern, en turnerande musikteater som till största delen spelar för barn.

Teatern besöker bibliotek, förskolor, skolor, kulturhus, teatrar, festivaler, kyrkor, parker mm och spelar ca 150 föreställningar per år.

Lilla Vilda Teaterns drivkraft är ett engagemang för hur vi kan ta hand om varandra och vår värld. Detta är utgångspunkten i alla föreställningar och spelformen bygger på delaktighet genom gestaltning och musik.

Föreställningarna skapas och spelas av Matilda och Magnus Ericsson och ibland ingår även andra skådespelare och artister i produktionerna.

Matilda och Magnus medverkar också i andra föreställningar, konserter, leder Skapande Skola-arbeten och undervisar i teater, drama och musik. Lilla Vilda Teatern spelar även för vuxna, äldre och utför workshops och specialbeställningar inom teater, drama och musik, för olika sammanhang. Det går att boka året om.

Lilla Vilda Teatern strävar mot en miljövänlig profil. Största delen av all rekvisita och scenografi är återanvänd. Föreställningarnas innehåll kan ses ur ett hållbart perspektiv och föreställningarna har långa spelperioder.

Lilla Vilda Teatern utgår från Malmö och är medlem i Teatercentrum, riksorganisationen för professionella, fria teatrar i Sverige.

MALMÖ AMATÖRTEATERFORUM

Malmö AmatörteaterForum, MAF – Sveriges största amatörteaterhus!

MAF – en ideell förening och en paraply- och samarbetsorganisation för ett 30-tal amatörteaterföreningar med säte i Malmö.

Vi har ett eget hus i centrala Malmö, där alla som sysslar med amatörteater och annan närliggande verksamhet är välkomna.

Våra lokaler med 5 replokaler och 3 scener, ateljé, teknik & verkstad, och kontor fungerar som ett unikt resurscentrum med möjligheter till stöd och utveckling med kostym-, scenografi- och teknikförråd, med hantverks- och administrationshjälp-till-självhjälp och inspiration för våra medlemsgrupper.

Vi bedriver en Barn & Ungdomsverksamhet och kursverksamhet, med terminskurser, lovaktiviteter och helgkurser och workshops.

 

Teater Peacock

Kultur- och teaterföreningen Peacock är en ideell förening som vill skapa,  utveckla och sprida olika former av gränsöverskridande svenska och andra kulturella uttryck.

Teater Thea

Teater Thea är en amatörteater öppen för alla vuxna, i mån av plats.

Teater Thea spelar i första hand talteater och försöker sätta upp olika sorters pjäser för att uppnå variation och utveckling.

Teater Krumelur

Teater Krumelur är en nystartad teaterförening som spelar farser och komedier i Malmö. Gröna Hissen är vår första uppsättning med urpremiär i februari 2024.

Malmö Impro

Malmö Impro är en förening för improviserad teater som funnits på MAF sedan 2010.INKONST

Om Inkonst
Inkonst är en mötesplats för scenkonst, musik, samtida konst och kultur som rör sig utanför det etablerade, självklara och genrebestämda. Inkonst visar konst som spränger gränser, leker, utmanar och tar risker.

Inkonst har funnits sedan 1998 och huserar sedan 2006 i den gamla chokladfabriken Mazetti på Bergsgatan i Malmö, nära Möllan och Station Triangeln. Inkonst är en välkomnande plats för det skeva och annorlunda, en plats där det finns möjlighet att gå utanför dig själv och uppleva något du inte trodde var möjligt.

BIO:
Sindri Runudde är dansare och koreograf, utbildad i dans vid Stockholms Konstnärliga Högskola och har även en internationell nycirkusutbildning. Sindris arbete kännetecknas av ett humoristiskt och lekfullt uttryck som använder kroppens uppmärksamhet och sinnesfulla danspraktiker, blandat med personliga berättelser, text och sång. Sindri arbetar utifrån queera perspektiv och en tillgänglighetspolitisk agenda. Hen är verksam både i Sverige och internationellt, inom institutioner och som frilansande skapare av egna verk och som dansare för andra koreografer.

CRED:
Koreografi och text: Sindri Runudde
Répétiteur och konstnärlig assistans: Maia Means
Dansare: Brittanie Brown, Leah Marojević, & Olivier Muller. Víctor Pérez Armero (extra)
Koreografisk assistans och demoniskt yttre öga: Halla Ólafsdóttir
Kompositör och ljuddesign: Andreas Tilliander
Ljusdesign: Jonatan Winbo
Kostym och scenografi: Toni Tora Botwid och Sindri Runudde

MOOMSTEATERN

Moomsteatern gör scenkonst med normbrytande skådespelare. Vi vill att vår publik ska få en unik teaterupplevelse. Vi vill utmana människors sätt att tänka och skapa samhällsdialog. Vi vill utmana teaterbranschens sätt att resonera kring representation och vem som får ta plats på scenen.

Vi arbetar med skådespelare med och utan funktionsvariationer, på lika villkor. Den inkluderande ensemblen, skådespelare med och utan funktionsvariationer, är en hörnsten för Moomsteaterns arbete. Vi ger skådespelare med intellektuella funktionsvariationer möjlighet att fokusera på och utvecklas inom sitt yrke. Vi är fortfarande den enda teater i Sverige som tillsvidareanställer skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar under kollektivavtal.

Moomsteaterns primära konstnärliga syfte är att vara relevant för publiken. Vårt mål är att göra engagerande scenkonst av hög konstnärlig kvalité, med både bredd och spets. Det gör vi med en unik röst, på ett sätt som bara vi kan. Skådespelarnas unika spelstilar förhöjer våra föreställningar och ger ett mervärde till varje produktion. Vi vill att det ska vara omöjligt att måla in vår ensemble i en genre, och att publiken ska se människan istället för funktionshindret.

I val av verk och roller försöker vi rucka på stereotyper om vem som kan gestalta vad. I hur Moomsteatern väljer att berätta sina berättelser ska vi sträva efter att utgå från och undersöka styrkorna i skådespelarnas egna uttryck istället för att “härma” ett normativt sätt att agera. I val av repertoar ska vi ta i beaktande vems berättelser som berättas från scenen och hur roller besätts.PALLADIUM / MUSIK I SYD / DANSTATIONEN

Palladium Malmö är ett unikt hus och en mötesplats för musik och dans i hjärtat av Malmö. Sedan 2004 drivs Palladium Malmö av Musik i Syd i ett nära samarbete med Dansstationen. 

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. 

Dansstationen är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans med målet att visa aktuell och utmanande danskonst för olika målgrupper i alla åldrar.SIMPLY OPERA

Simply Opera är en amatöroperaförening som vill framföra rolig och enkel opera, även för den ovane. 

1988 bildade operasångaren Christian Fürst Myrup föreningen Opera Semplice i Malmö. Här kunde alla få möjlighet att pröva på att sjunga opera och såväl glada amatörer som sång-och musikstuderande deltog året därpå i sällskapets första uppsättning, Purcells ”Dido och Aeneas” och Gays ”Tiggarens opera” på dåvarande Fakiren i Malmö. Fram till Christians tragiska frånfälle 1998 gjordes ett 20-tal uppsättningar.

Medlemmarna beslöt att ombilda föreningen och fortsätta verksamheten i Christians anda och under ett annat namn, Simply Opera. Under namnet Simply Opera har vi gjort ett antal uppsättningar med målsättningen att framföra rolig och enkel opera som kan tilltala en bred publik.

Våra senaste föreställningar är: Mozart-Salieri: Så fröken vill in vid teatern? Schubert: De sammansvurna, Gilbert and Sullivan: Mikadon, Okonkovski-Gilbert: Kyska Susanna, Mozart: Cosi fan Tutte och Opera & Sång Caféer.SKÅNES DANSTEATER

Skånes Dansteater är en institution i rörelse, Sveriges enda oberoende dansinstitution, ett internationellt danskompani baserat i Malmö. Genom att erbjuda en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och människorna i den värld vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida dansen.TEATER ONT

Teater ONT är en performancegrupp som består av Niklas Åkesson och Per Alvsten. Vår performancekonst är narrativ, koreografisk och interaktiv. I mötet mellan scenrummets diskurs och åskådarens egen diskurs finns en enorm potential; det är här som olika former av över-och underordning, marginalisering och hierarkier blir synliga. Våra performances arbetar i spänningsfältet mellan det litterära och textbaserade å ena sidan, och det fysisk-materialiserade å den andra. Vi är inspirerade av dada-rörelsens självpåtagna frihet i förhållande till konsten och samhällets normativa förväntningar; vi har inget emot att beskriva oss själva som konstnärligt eklektiska. Vi har varit verksamma i 20 år och drev 2009-11 Klubb ONT på Hedmanska Gården vid Lilla torg i Malmö, och 2015 på Skånes Konstförening. Till klubb ONT bjöd vi in en mängd musiker, scenkonstnärer och poeter och genomförde själva ett tjugotal performanceakter. Under senare år, från 2016 och framåt, har Teater ONT vid sidan om performances ägnat sig åt filmmediet och undersökt fältet mellan satirisk och politisk film, bl a genom ett antal uppmärksammade filmserier och kampanjer på sociala medier. 


Se Teater ONTs youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCvNgRY8tVO2nWzLvrmn15wg

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ

Konrad Holmqvist och Em Lang

Konrad Holmqvist och Em Lang går sista terminen på Konceptuell Scenkonst på Teaterhögskolan i Malmö. Under åren har de bland annat producerat ljudverk, audiowalks och interaktiva teaterföreställningar där publiken själva bygger narrativet. Både Konrad och Em har en bakgrund inom skådespeleri, regi och teaterpedagogik.

I sitt samarbete har de jobbat med frågor som: “Har en berättelse större chans att påverka dig om du får påverka den?”, “Vad kan den interaktiva scenkonsten lära sig från rollspel?” och “Kan minnet av en upplevelse trumfa den faktiska upplevelsen?”. De är intresserade av rollspel, brädspel och dator/tv-spel och letar efter nya sätt att kombinera dessa i deras scenkonst.

Linda och Maja

Linda och Maja går sin sista termin på Konceptuell Scenkonst på Teaterhögskolan i Malmö, där de producerat flera tvärkonstnärliga verk från grunden. De är, tillsammans med tre andra konstnärer, konstnärliga ledare för frigruppen Teater Kreatur – en Malmöbaserad frigrupp som gör scenkonst med låga trösklar för, av och med unga. 

Linda jobbar i huvudsak med regi, teknik, musik och skådespeleri. Maja är producent för Teater Kreatur men syns också på scen som musiker och skådespelare.

Teaterhögskolan i Malmö 

​​I över femtio år har Teaterhögskolan i Malmö utbildat skådespelare som verkat på svenska och internationella scener, i film, radio och tv och mer än 600 skådespelare har genom åren fått sin utbildning vid skolan.

Sedan 2007 huserar skolan i Mazettis gamla chokladfabrik i centrala Malmö. Utöver lokaler för undervisning, kostymateljé med mera finns också den fullt utrustade Bryggeriteatern där publika föreställningar kopplade till utbildningarna visas.

 

MÅNTEATERN

Månteatern producerar scenkonst, främst för barn och unga med ambitionen att engagera och beröra.

Vi vill skapa en mötesplats där barn och unga tillsammans med vuxna kan uppleva scenkonst.

Vi spelar på vår egen scen på Bredgatan 3 i Lund och på turné. Månteatern har funnits i snart 40 år.

TEATERCENTRUM SÖDRA

Teatercentrum är en bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst. Teatercentrum samlar nära 100 fria teatrar som ett normalt år genomför 10 000 föreställningar för mer än 700 000 personer varje år.

STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER turnerar världen runt med pjäser präglade av humor och konstnärligt formade dockor.

Stora som små har upplevt teaterns föreställningar i Tjeckien, Indonesien, Ryssland, Lettland, Tyskland, Kina, Slovenien, Vietnam, Polen, Serbien, Danmark, Turkiet, Rumänien, Tunisien, Norge, Finland, Grekland, Spanien, Bulgarien, Ukraina.

Pjäserna har prisats för sina dockor, sin originalitet och nyskapande i konstarten visuell, interaktiv, fysisk Dockteater.

Teatern vill främja Dockteaterkonsten här i Sydsverige, bland annat genom sin internationella dockteaterfestival Pegasus Family i sin unika ekologiska Teaterträdgård i Hög, festivalen firar 10 årsjubileum i juli 2024.  

Dockteater är en fantastisk och mångfaldig konstart med sina traditionella och nyskapande föreställningar och sina rika möjligheter till eget skapande.

TEATER KEF

Teater KEF är en Malmö-baserad frigrupp som grundades 2012 av musikern och artisten Elias Faingersh och dramatikern Keren Klimovsky. Teaterns signum är musikaliska, interaktiva föreställningar, som bryter gränsen mellan teater och musik och skapar nära kontakt med publiken. Teater KEF turnerar ständigt och har hittills medverkat i mer än 20 festivaler i Europa, Asien, USA och Mellanöstern, och har fått dussintals utmärkelser. Bland annat, har vi vunnit bland annat Grand Prix för bästa föreställningar i St. Petersburg, Ryssland och i Peja, Kosovo, Reykjavik, Island, bästa skådespelare i Bitola, Makedonien, bästa interaktiva föreställningen i Hanover, Tyskland, bästa innovativa föreställning i Bishkek, Kyrgyzstan, bästa musikalisk solo show i Orlando, Florida.

En av vara shower – “Solo från diket” var utvald att spela på Off-Broadway i New York i 2018. 

TEATER TRASSEL

Teater Trassel är en fri teatergrupp som bildades 2013 av LinaMaria Bengtsson och Jerry Segerberg. Med Malmö och Ynglingarum som baser turnerar vi i södra Sverige. Barns rätt till lek tar vi på största allvar. 

TEATERMUSEET

Teatermuseet drivs av den ideella föreningen Scen och Manege. Vi arbetar folkbildande genom att sprida kunskap om scen-och manegekonst. Vi samlar in och arkiverar material från scenens alla konstarter, framförda i Skåne och håller dessa samlingar tillgängliga för såväl allmänhet som för forskare. Vi presenterar både tillfälliga och permanenta utställningar samt anordnar träffar med scenpersonligheter. 

I vårt arkiv finns foton, affischer, program, tidningsklipp, kostymer, scenografimodeller och mycket annat. I våra permanenta utställningar i Skånerummet finns material om Edvard Persson, Nils Poppe, Jan Malmsjö, Eva Rydberg m. fl.