Categories
11.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MALMÖ STADSTEATER – Teaterdag för familjen

MALMÖ STADSTEATER

Teaterdag för familjen

Vårt anrika Hipphus har genomgått en fantastisk förvandling och snart är vi i mål och kan öppna dörrarna till en mer varm och välkomnande mötesplats med två scener, eget café och en ateljé för skapande verksamhet. Under hela våren erbjuder vi ett rikt invigningsprogram med allt från teaterföreställningar, öppet hus, rundvandringar, arkitektsamtal och en sommarfest!

ENGLISH

Open house for all the family

Hipp, our theatre building steeped in tradition, has undergone a fantastic re-build and transformation and we are soon at the point when we can re-open our doors to invite you into a warmer, more welcoming meeting place, with two stages, our own café and a studio for creative industry. Throughout the spring we are offering a rich inauguration programme with everything from theatre performance, open house, guided tours, talks by the architects and a summer party!

Malmö Stadsteater
Kalendergatan 12

Drop in mellan 11.00-15.00

För/For: Alla/Familj Everyone/Family

Antal platser/Number of seats: 300

Språk/Language: Svenska/Swedish

Tillgängligt

Categories
11.00 UNGDOM/VUXNA

MOOMSTEATERN – Öppen repetition av Under Fullmånen

MOOMSTEATERN

Öppen repetition av Under Fullmånen

En vecka innan premiären av Under Fullmånen öppnar Moomsteatern upp sina dörrar under Malmö Scenfest och välkomnar publiken till en öppen repetition.

Regissörerna Rikard Lekander och Cecilia Milocco förvandlar tillsammans med Moomsteatern Lisa Förares bok Under Fullmånen till ett visuellt mästerverk som kommer att spela på alla dina känslor och sinnen. Under den öppna repetitionen har du chansen att se det pågående arbetet.

Under Fullmånen utspelar sig en natt på Cissis Kafé. Där städar Ali när det plötsligt knackar på dörren. Utanför står ett mystiskt väsen höljt i månljus. Det är Mona, som ska komma in och baka. Ali tycker det är konstigt, men det känns ändå självklart och bekant. Som något han kanske hade glömt. Precis som han har glömt varifrån han kommer.

Mona väntar besök till kaféet och på natten kommer de, en efter en. Alla de som inte kan sova. Alla de som sörjer, värker och svajar. De som behöver Mona. Utan att ha sökt sig till caféet hamnar de ändå där. Magnus som lämnats ensam med en hund han inte vill ha. Kristin som tar hand om barnen hemma och patienterna på jobbet, men inte sig själv. Åke som snart ska dö, men ändå inte vill leva. Linnea som vill leva i mörkret och fantasin för att ingen ska se hur ful hon är.

Under Fullmånen är en berättelse full av hjärtskärande verklighet och hoppingivande magi. Där den råa verkligheten möter mystisk fantasy. En saga för vuxna.

ENGLISH

Open rehearsal of Under the Full Moon

One week before the premiere of Under the Full Moon, Moomsteatern opens their doors during Malmö Scenfest and welcomes the public to an open rehearsal.

Directors Rikard Lekander and Cecilia Milocco transform Lisa Förare’s book Under the Full Moon into a visual masterpiece which will play on all your feelings and senses. During the open rehearsal you have the chance to work the ongoing work process.

Under the Full Moon takes place one night at Cissi’s Café.  Ali is cleaning up when suddenly there is a knock at the door. Outside stands a mysterious creature bathed in moonlight. It is Mona, who is going to come inside and bake. Ali thinks this is a little odd, but somehow it feels quite natural and familiar all the same. As if it were something that just slipped his mind. The same way he has forgotten where he comes from.

Mona is expecting visitors to the café and one by one they turn up throughout the night. All of those who cannot sleep. All those who are grieving, aching and losing their footing. Those who need Mona. Without having even looked for the café, they end up there anyway. Magnus who has been left alone with a dog he does not want. Kristin who takes care of the children at home and patients at work, but not of herself. Åke who will soon die, but who nevertheless does not want to live. Linnea who wants to live in the dark and in a fantasy world, so no one will see how ugly she is.

Under the Full Moon is a story full of heart-breaking reality and inspirational, hopeful magic. A place where raw reality meets mystic fantasy. A fairy-tale for grownups.

Moomsteatern
Olof Palmes plats 1

11.00-12.15

Spelplatsen öppnar/Doors: 10.30

För/For: 15+ / Vuxna 

Antal platser/Number of seats: 100

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: info@moomsteatern.com

Tillgängligt

Categories
11.00 13.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

PALLADIUM / MUSIK I SYD & DANSSTATIONEN – Guidad rundvandring på Palladium

PALLADIUM - Musik i Syd och Dansstationen

Guidad rundvandring på Palladium

Följ med på en rundtur på Palladium! Här berättas om husets spännande historia från 1920, då glas- och porslinsdirektören Löfberg slog upp portarna till sin Biograf- och Konsertsalong. Det var t.ex. här Carola slog igenom med ”Främling” i Melodifestivalen 1983, men även Jussi Björling, Alice Babs och Helan och Halvan har stått på scenen. Mycket av interiören finns kvar, som de imponerande kristallkronorna och takmålningarna. 

Palladium nyinvigdes 2004 som ett hus för musik och dans och drivs nu av Musik i Syd i nära samarbete med Dansstationen.

ENGLISH

Guided tour of Palladium

Join us for a guided tour of Palladium! You will hear all about the building’s exciting history from 1920, when glass and porcelain company director Löfberg opened the doors to his Cinema and Concert Hall. It was here for example that Carola rose to fame with her mega hit “Främling!”/”Stranger!”  in the Swedish Melodifestivalen /Swedish Eurovision Heats in 1983.

Stars such as Jussi Björling, Alice Babs, Laurel and Hardy have also performed here. Much of the original décor is still intact, such as the impressive crystal chandeliers and the painted ceiling.

Palladium was re-inaugurated in 2004 as a performance venue for music and dance and is now run by Musik i Syd in close collaboration with Dansstationen. 

Palladium
Södergatan 15

11.00- ca 11.45
13.00- ca 13.45

Spelplatsen öppnar/Doors: 10.30

För/For: Alla, Familj 

Antal platser/Number of seats: 25

Språk/Language:  Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: 040-10 99 90

Tillgängligt