Categories
11.00 2024 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN & KROPPSKLUBBEN – Hud

BARNENS SCEN & KROPPSKLUBBEN

Hud

En dansföreställning, där vi tar oss an kroppens största organ: huden.

I en blå värld ges barnen mod att våga närma sig varandra i ett tryggt och lekfullt rum. Publiken får en upplevelse av att rikta sitt fokus och sin upplevelse till huden och därigenom uppleva sin egen kropp, andras kroppar och sina omgivningar på ett nytt sätt. 

Föreställningen slår ett slag för den fysiska närheten och rätten till den egna kroppen och detta blir verklighet genom den gemensamma scenkonstupplevelsen. Vi provar oss fram tillsammans för att alla barn som lämnar HUD ska känna sig tryggare, säkrare, varmare och närmre sin egen och andras hud!

 

Konstnärlig ledning, koreografi & dans – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Koreografi & dans – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenografi – Annika Carlsson 

Dramaturgi – Sally O´Neill 

Ljusdesign & teknik – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Musik – Björn Lindberg

Kostymdesign – Klara Helin

Producent –  Hanna Falk 

Foto – Graham Adey 

Grafisk design – Julia Westerberg 

ENGLISH

SKIN
A dance show, where we tackle the largest organ of the body : your skin.

In a world of blue, children are given the courage to approach one other in a safe and playful space. The audience experience during performance grows out of focusing on skin and the sensation of skin and therefore tuning in to their own body, others’ bodies and their surroundings, in a new way.
This performance gives a thumbs up for physical closeness and the right to decide over your own body and this all becomes a reality through this collective theatrical experience. We test taking small steps forward together, so that all children who have watched the play HUD, can leave afterwards feeling more secure, safer, warmer and closer to their own and others skin!

Artistic direction, choreography & dance – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Choreography – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenography – Annika Carlsson 

Dramaturgy – Sally O´Neill 

Lighting design & tech – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Music – Björn Lindberg

Costume design – Klara Helin

Producer – Hanna Falk 

Photography – Graham Adey 

Graphic design – Julia Westerberg 

Barnens Scen
Falsterbogatan 17

11.00 -11.45

För/For: 7+
Antal platser/Number of seats: 90

Tillgängligt

Categories
11.00 2024 UNGDOM/VUXNA

MAF & TEATER THEA – Smakprov ur kommande föreställning

MAF & TEATER THEA

Smakprov ur kommande föreställning

Smakprov: 

Billies är baren för de socialt utmanande i trettiotalets Malmö. Billie själv är matriarken i en brokig familj av trogna stamgäster. Från den frispråkiga Wilhelmine Luchhaus med kammarherren Ludwig, till dystopen Möllerström, vardagsfilosofen Kockum och den drottninglika fröken Stevelius. När Billies bar nås av rapporter om hur folkmassor bränner ner barer i Berlins bohemkvarter, och hur tysk sedlighetspolis förföljer människor som avviker från deras ideal, växer oron för att det tilltagande mörkret ska sprida sig. Men händelserna väcker också ett motstånd. Ett motstånd som prövas när det en dag kommer en kostymklädd man till baren, med ett budskap lika väntat som fruktat.ENGLISH

A teaser-taster:
Billies is the bar that in nineteen-thirties’ Malmö, is a refuge for those on the edge of society’s norms of the day. Billie herself is the matriarch in an unruly family of loyal regular customers. These range from the outspoken Wilhelmine Luchhaus and Lord Chamberlain Ludwig, to the dystopian Möllerström, amateur philosopher Kockum and the regal-looking Miss Stevelius.
When Billies’ bar in Malmö starts hearing reports of how bars in Berlin’s bohemian quarter are being burned down by the masses, how German morality police are persecuting people who deviate from the State’s ideals, anxiety grows that this menacing darkness will spread. As events unfold, a resistance movement begins to form. A resistance that is put to the test when a suit clad man walks into the bar, carrying a missive that turns out to be just as feared, as it was expected.

Scen 3, MAF
Spångatan 20

11.00 -11.10

För/For: Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80