Categories
16.00 BARN/FAMILJ

EXPRESSTEATERN – NU!

Expressteatern

NU!

NU! är en interaktiv mimföreställning i klassrummet som handlar om världen bakom och bortom orden: de känslor och fenomen som styr vad vi gör och hur vi gör det.

Föreställningen börjar med korta mimnummer, på olika teman: självkänsla, politik, klimatet, och vår relation till maskiner… Vartefter föreställningen pågår, blir barnen mer och mer aktiva, till slut är hela publiken med och mimar.

Tanken med föreställningen är att visa den unga publiken hur man med hjälp av endast kroppen och fantasin kan skapa rolig och intressant teater.

 

MEDVERKANDE OCH PRODUKTION

Av och med: Ed Damron

Regi: Vidisha Mallik

Musik: Hugh Chandler

ENGLISH

NOW!

NOW! is an interactive mime performance for the classroom about the world behind and beyond words: the feelings and phenomenon which steer what we do and how we do it.
The performance begins with short mime numbers, dedicated to different themes: self-esteem, politics, climate and our relationship to machines… As the performance progresses, the children in the audience become more and more active, until the whole audience end up miming.

The idea behind the performance is to show young audiences how it is possible to create fun and interesting theatre using only one’s body and one’s imagination.

 

PERFORMERS AND CREATIVES 

By and featuring: Ed Damron

Director: Vidisha Mallik

Music: Hugh Chandler

Expressteatern
Rörsjögatan 26

16.00-16.50

Spelplatsen öppnar/Doors: 15.00

För/For: 8-11 år
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt

Categories
16.00 16.45 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, HUSETS KÖR – Presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

maf, husets kör

presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

Husets Kör är en blandad kör i Malmö med fokus på scenisk kör/ körmusikteater.  Kören har genom åren satt upp många helt nyskrivna föreställningar kring allmänmänskliga teman och med stor variation gällande musikaliska genrer. Körens musikaliska ledare heter Sara Ekdahl.

ENGLISH

Husets Kör
– a presentation, some musical snippets and upcoming projects 

Husets Kör is a mixed choir in Malmö focused on theatrical choir/choral musical theatre. Over the years the choir has produced many newly written performances covering many universal human issues and with a huge variation of musical genres. The choir’s musical director is Sara Ekdahl.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

16.00 - 16.30
16.45 - 17.15

Spelplatsen öppnar/Doors: 16.15

För/For: Alla 
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Kontakt/Contact: stehagsus@gmail.com