Categories
17.00 UNGDOM/VUXNA

MALMÖ AMATÖRTEATERFORUM & JULIS MAGISKA TEATER – Ken and Barbie in the street

Malmö amatörteaterforum & julis magiska teater

Ken and Barbie in the street

Ken and Barbie in the street” är ett arbete som vuxit fram under år av arbete med min egen utanförskap dels som scenkonstnär och med arbete med hemlösa. Vad har vi när vi inte har något hem? När jag inte längre ser mig själv vem ser mig då? Vem är jag under en presenning och vad var jag en gång.

ENGLISH

“Ken and Barbie in the street” is a play when you have nothing left to prove you are you. The lights in the windows is not your home. MAF, Scen 2
Norra Skolgatan 10

17.00-17.30

Spelplatsen öppnar/Doors open: 16.40

För/For: 10+

Antal platser/Number of seats: 29

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: info@m-a-f.org 

Vägbeskrivning

Categories
13.00 14.05 15.10 17.00 18.05 19.10 UNGDOM/VUXNA

BASTIONEN & TUVA HILDEBRAND – Dear Earthling / Kära Jordling – Work in progress

bastionen & Tuva hildebrand

Dear Earthling / Kära Jordling - Work in progress

”Kära Jordling” är en interaktiv föreställning där en person i taget guidas genom en ritualistisk upplevelse som väcker frågor kring människans relation till det mer-än- mänskliga.

Du blir under en timmes tid inbjuden att lyssna, lukta, känna, höra, att beröra och bli berörd. En möjlighet att stanna upp och reflektera över förlust, stillhet, hållbarhet och läkning.

Verket bjuder in till upplevelser som potentiellt medvetandegör människans nära relation till naturens cykler av transformation, liv och död, inspirerad av människans evolutionära samt embryologiska resa.

Verket är skapat genom somatiska danspraktiker som BodyMind Centering och Skinner Releasing Teknik.

ENGLISH

Dear Earthling is a somatic ritualistic one-to-one performance guiding you through a journey of life, death and stillness. How do you relate to the more-than-human?

Bastionen
Norra Vallgatan 28

13.00-13.50, 14.05-14.55, 15.10-16.00, 17.00-17.50, 18.05-18.55, 19.10-20.00

Spelplatsen öppnar/Doors open: 12.30

För/For: Vuxna/adults
Antal platser/Number of seats: 1
Språk/Language: Svenska/Engelska Swedish/English

Kontakt/Contact: lisa@bastionen.org 

Vägbeskrivning

Tillgängligt