Categories
10.30 15.00 18.00 UNGDOM/VUXNA

TEATER JALADA – Shape Up

teater jalada

Shape up

Kom titta på digitala föreställningen Shape Up som projiceras på Teater Jalada!

De tre karaktärerna A, E och N bor i Nydala, och där har de sin historia. De brottas på olika sätt med inre konflikter, utanförskap och brist på framtidstro, men styrkan i både sin egna och gemensamma identitet får dem att våga hoppas på en framtid där de tar plats – på sitt egna unika sätt. 

Följ med och möt dem i en videowalk runt om i Nydala. Kanske kommer du uppleva Nydala på ett nytt sätt, eller så kanske du känner igen dig. 

I föreställningen mixar vi svenska, arabiska, engelska, romani och kurdiska. Shape Up är till alla från 13 år och kan förstås av såväl enspråkiga som flerspråkig

 

ENGLISH

Shape Up

Come and watch the digital performance Shape Up, being projected by Teater Jalada!
Three characters A, E och N live in Nydala and Nydala is where their story takes place. The three struggle in different ways with their inner conflicts, with marginalisation and a lack of hope for the future. However the strength of both their own and their joint identity allows them to hope for a future where they will be able to come into their own– each in their own unique way.

Come along and meet the three of them,  in a video walk around Nydala. Perhaps you will re-discover Nydala in a new way, or perhaps you will recognise yourself.
The performance mixes Swedish, Arabic, English, Romani and Kurdish. Shape up is for audiences aged 13 and up and can be understood by monolingual as well as multilingual speakers.

Teater JaLaDa
Helenetorpsgatan 3b

10.30 – 11.30
15.00 – 16.00
18.00 – 19.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 30 min innan varje start/30 min before start of performance 

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 45

Språk/Language: Flerspråkig/Multilingual

Vägbeskrivning: 

Teater Jalada ligger på Helenetorpsgatan 3B in en gul stuga mit i Nydalaparken. Hit är det enkelt att ta sig med bil, buss eller cykel.

Hitta hit med bil

3 parkering finns i närheten:

– Eriksfältsgatan 71A

– Helenetorpsgatan 3

– Kollegiegatan 1-9

Hitta hit med buss

Buss 8 – hållplats Nydalatorget eller Malmö Nydala

Tillgängligt

Categories
18.00 UNGDOM/VUXNA

MARIA NAIDU & BASTIONEN – Figuren

Maria Naidu & Bastionen

figuren

“För att oavsett vad man gör, det finns inget sätt att fly från det. “ – Flicka 14-18 år, om dagens skönhetsideal.

Maria Naidus Figuren är ett mäktigt koreografiskt verk som synliggör unga människors förhållande till dagens skönhetsideal. Föreställningens innehåll är baserad på samtal mellan flickor i åldern 14-18 år. Det konstnärliga arbetet har helt utgått från deras perspektiv och tankar kring ämnet. 

Figuren är ett berättande koreografiskt verk för tio kvinnliga scenkonstnärer i olika åldrar, där rörelse och text förstärker varandra i växelverkan. 

Unga möter en samhällskontext som är väsenskild från vuxnas. Utsattheten i att vara ung och forma sin personlighet i samhällsbruset är att gå på en tunn tråd av social acceptans och status. Hur sätts ditt värde som människa och vilken betydelse har utseendet i värderingen? 

Hösten 2017 träffades tio flickor i åldern 14-18 varje vecka i två månaders tid för att läsa utvalda delar av boken ”Skönhetsmyten. Hur föreställningar om skönhet används mot kvinnor”, av Naomi Wolf, publicerad 1990 och sedan reflektera fritt kring olika begrepp, möjligheter till individualitet och relation till den egna kroppen. 

Samtalen spelades in, transkriberades och bearbetades av dramatikern Helena Röhr till ett grovmanus vilket ligger till grund för föreställningen.  

“…Eller om man inte passar i onesize så blir man ju… Alltså, då passar man… Alltså, det blir en jättekonstig självbild, och man hör sig själv, okej, det här ska passa. Alltså, “one size fits all”, man bara “nej”, det gör det ju inte.” – Flicka, 14-18 år

 

ENGLISH

The Figure
Because no matter what one does, there is no way to flee from it.” – Girl; 14-18 years old, on the beauty ideals of modern society.

Maria Naidu’s The Figure is a powerful choreographed work which visualises the relationship of young people to the beauty ideals of modern society. The performance content is based on conversations with girls aged 14 – 18. The artistic work is solely based on their perspective and thoughts on this topic.

The Figure is a storytelling choreographic work for 10 female stage performers of different ages, where movement and text take turns in embodying the strength of the message conveyed.

Young people meet a social context that is markedly different from that of adults. Being young and forming one’s personality in the midst of society’s buzz is a form of vulnerability, treading a thin line of social acceptability and status.  How is your value as a person established and what role does appearance have in this evaluation?

During the Autumn of 2017 ten girls aged 14-18 met every week for two months to read selected sections of the book” The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women” by Naomi Wolf, published in 1990. Then the group reflected freely on the different definitions, possibilities for individualism and relation to one’s own body. The conversations were recorded, transcribed and re-worked by dramatist Helena Röhr to form a rough script that became the basis of the performance.

”…Or if you don’t fit into ‘one size’ you become… That is to say, then you fit… That is to say, you get a really odd self-image, and you hear yourself say, OK, this will fit. Like, ““one size fits all”, but “no”, it doesn’t actually.
 – Girl; 14-18 years old.

Bastionen
Norra Vallgatan 28

18.00 - 19.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 17.30

För/For: 12-18 och deras vuxna

Antal platser/Number of seats: 35

Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: molly@bastionen.se

Tillgängligt

Categories
12.00 18.00 UNGDOM/VUXNA

PLAYMATE THEATRE MALMÖ – ’People in Shorts’, ett axplock av korta monologer på engelska, dramatik med glimten i ögat!

PLAYMATE THEATRE MALMÖ

’People in Shorts’ - ett axplock av korta monologer på engelska – dramatik med glimten i ögat!

Have you got an hour to spare? Enter the actors!

Six of Playmate’s regular ensemble cast themselves quite at random in short and snappy monologues of their choice.

Six actors, six monologues. Something old, something new, something borrowed, something blue!

A look at life from a lighter side, a bit of English-language storytelling and maybe even a line or two of Shakespeare…

Performing: (no matter how briefly): 

Kevin Benn, Robin Gott, Michaela Palmer, Vanessa Poole, Karen Olrich-White, Joseph Sherlock

“Välkommen, bienvenue, welcome!”

Bastionen
Norra Vallgatan 28

12.00-13.00

Nordic Art Agency, (Hansa Kompaniet/Plan 1)
Stora Nygatan 56 (bredvid ”& Other Stories”)

18.00-19.00

Spelplats Bastionen öppnar/Doors at Bastionen: 11.30 

Antal platser/Number of seats: 20 

Spelplats Hansa öppnar/Doors at Hansa: 17.30

Antal platser/Number of seats: 50 

För/For: 15+

Språk/Language: Engelska 

Kontakt/Contact: info@opusanglia.se

Tillgängligt