Categories
15.00 2024 UNGDOM/VUXNA

MOOMSTEATERN – ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken)

moomsteatern

ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken)

En humorföreställning om döden av Amelie Nörgaard och Nic Schröder.
Japp, du läste rätt. Vi tänker skoja om döden. Våren 2024 ser nämligen ett helt nytt scenkonstverk dagens ljus. Amelie Nörgaard och Nic Schröder skapar en föreställning med komik och charm som knyter ihop Moomsteaterns skådespelare, gästskådespelarna Stefan Clarin och Sara Vainio, rikligt med musik av Jan-Erik Sääf, smaskig kostym, scenografi och ljus, och en voice over med Siw Malmkvist som Moder Jord.

Vår historia börjar bokstavligt talat med en födelse. Ett barn som kommer till världen med all sin ovetskap om vad livet går ut på och vad döden egentligen är. Men här gäller det att lära sig snabbt – på med cykelhjälmen och var beredd på att känslorna kommer att knyta sig både en och två gånger. Välkommen in i arbetslivet där dina kollegor (som alla heter Knut) och din chef (som också heter Knut) kan visa dig vad det är som egentligen är viktigt. Nämligen att komma på varför du jobbar, vad är det du drömmer om – en Ferrari eller en bubbelpool kanske? Och allra viktigast: Kom ihåg att aldrig prata om döden! 

ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken) är en humorshow i full fart som passar bra för dig som känner att du kanske behöver skratta lite åt livets allvar. I ett organiskt virrvarr av scener vrider, vänder och ifrågasätter den vårt samhälles kollektiva uppfattningar och tabun kring det vi har lagt i begreppet ”att dö”. Samtidigt vill den inspirera till att med humor, fantasi och mod närma sig sina egna rädslor för att komma åt mer av sig själv. Mera liv helt enkelt.

Ensemble: Tryggve Algeus, Dennis Mortensson, Niclas Lendemar, Frida Andersson, Johanna Friberg, Julia Hansson, Caroline Andersson, Stefan Clarin & Sara Vainio AliENGLISH

EVERYONE IS NAMED KNUT (and the worthless art of forgetting how to die curious) A comedy performance about death by Amelie Nörgaard and Nic Schröder. Yes, you read that right. We intend to joke about death. In the spring of 2024, a completely new performance will see the light of day. Amelie Nörgaard and Nic Schröder create a show with comedy and charm that brings together Moomsteatern’s actors, guest actors Stefan Clarin and Sara Vainio, plenty of music by Jan-Erik Sääf, delicious costumes, set design and lighting, and a voiceover with Siw Malmkvist as Mother Earth.

Our story literally begins with a birth. A child comes into the world with all its ignorance about what life is all about and what death really is. But here, you have to learn quickly – put on your bike helmet and be prepared for your emotions to tie themselves in knots one or two times. Welcome to the working life where your colleagues (all named Knut) and your boss (also named Knut) can show you what really matters. Namely, figuring out why you work, what you dream of – a Ferrari or a hot tub, perhaps? And most importantly: Remember never to talk about death! 

EVERYONE IS NAMED KNUT (and the worthless art of forgetting how to die curious) is a high-speed comedy show that is well-suited for those who feel that they might need to laugh a bit at the seriousness of life. In an organic jumble of scenes, it twists, turns, and questions our society’s collective perceptions and taboos surrounding what we have encapsulated in the concept of “dying.” At the same time, it aims to inspire approaching one’s own fears with humor, imagination, and courage to access more of oneself. More life, simply put.

Ensemble: Tryggve Algeus, Dennis Mortensson, Niclas Lendemar, Frida Andersson, Johanna Friberg, Julia Hansson, Caroline Andersson, Stefan Clarin & Sara Vainio AliMoomsteatern
Olof Palmes plats 1

15.00 -16.00

För/For: 12+ och vuxna/and adults
Antal platser/Number of seats: 130

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERCENTRUM & MÅNTEATERN – Hussein, en romantisk komedi om att öppna sitt hjärta

TEATERCENTRUM & MÅNTEATERN

Hussein – en romantisk komedi om att öppna sitt hjärta

Hussein flyttar in hos en familj. Han kommer från ett krig och kämpar nu för att få uppehållstillstånd i Sverige. Familjens dotter, Disa, är inte särskilt förtjust, hon tycker att de har det bra som de har det, dessutom är rummet som Hussein får fyllt av både råttor och mögel. Och hennes mamma verkar mest vilja prata med Max, han som driver en organisation som hjälper barn från kriget. Däremot är Disas pojkvän, Zacke, överlycklig. Han har längtat efter att göra skillnad i världen och börjar direkt fixa i rummet. Men rummet är verkligen obehagligt och Hussein känner att han inte kan sova där. Men var ska han sova då? Ska han verkligen dela rum med Disa, är det en så bra idé? 

Hussein är en romantisk komedi om att komma till ett land, vara tacksam över det man får och finna kärleken där man minst anar det. En föreställning om att öppna ett hjärta som kanske aldrig varit stängt.

ENGLISH

Hussein has moved in to live with a family. He comes from a warzone and is now battling to get a residence permit to stay in Sweden. The daughter of the family, Disa, is not particularly keen, she thinks they were doing well just as they were; besides the room Hussein gets to live in has both rats and mould. And her mother seems to mostly want to chat to Max, the man who runs the organisation helping children from the war. However Disa’s boyfriend Zacke, is delighted. He has been longing to make a difference in the world and sets about renovating the room. But the room is really in a dreadful state and Hussein feels he cannot sleep there. But where will he sleep then? Should he really share a room with Disa, is that such a good idea?

Hussein is a romantic comedy about arriving in a new country, being grateful for what one gets and finding love where you least expect it. A play about an open heart that perhaps was never really closed in the first place.

Mazettisalen, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

15.00 -15.55

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 117

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM – Un Mundo de Color – Musik, lek, dans och mycket skoj för barn.

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM

Un Mundo de Color - Musik, lek, dans och mycket skoj för barn.

Vi strävar efter att vara ledande inom innovativa initiativ inom barnkulturen i Malmö, där vi ständigt utforskar och introducerar nya spännande koncept som sammankopplar den latinoamerikanska (peruansk) stilen att underhålla barn. Arrangemangen vänder sig till alla barn, och deras vuxna, som vill tillbringa en vacker eftermiddag med underhållning med musik, dans och integrationslekar för barn.

ENGLISH

We strive to be a leader in innovative initiatives in children’s culture in Malmö, where we constantly explore and introduce new exciting concepts that connect the Latin American (Peruvian) style of entertaining children. The event is aimed at all children, and their adults, who want to spend a beautiful afternoon of entertainment with music, dance, and integration games for children.

Barnens scen
Falsterbogatan 17

15.00 -16.00

För/For: Barn och deras vuxna /Children and their adults
Antal platser/Number of seats: 250

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ – och hur känns det? Linda Blom och Maja Ellborgs examensarbete i Konceptuell Scenkonst

teaterhögskolan i malmö

och hur känns det? - Linda Blom och Maja Ellborgs examensarbete i Konceptuell Scenkonst

Förklädda i sina alter egon undersöker Linda Blom och Maja Ellborg, i sitt examensarbete, olika sätt att hantera känslor. Deras förarbete utmynnade i ett sceniskt konsert-kollage om poptjejer som genom låtskriveri och känslosamma mellansnack bearbetade sina breakups. Humor, ironi och närhet till publiken är centrala medel i Linda och Majas konst. 

Genom sitt examensprojekt vill de göra ett verk där flera konstnärliga element får komma till uttryck och styra riktningen mot slutprodukten – musik, ljudbilder, scenbilder, texter och kroppsliga uttryck. 

ENGLISH

Disguised in their alter egos, Linda Blom and Maja Ellborg explore various ways of managing emotions in their thesis project. Their preliminary work culminated in a scenic concert collage about pop girls who processed their breakups through songwriting and emotional discussions. Humor, irony, and audience closeness are central elements in Linda and Maja’s art.

Through their graduation project, they aim to create a work where multiple artistic elements are expressed, guiding the direction towards the final product – music, soundscapes, stage visuals, texts, and physical expressions.Teaterhögskolan i Malmö
Bergsgatan 31

15.00-15.45

För/For: 16+
Antal platser/Number of seats: 32

Tillgängligt