Categories
11.00 2024 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN & KROPPSKLUBBEN – Hud

BARNENS SCEN & KROPPSKLUBBEN

Hud

En dansföreställning, där vi tar oss an kroppens största organ: huden.

I en blå värld ges barnen mod att våga närma sig varandra i ett tryggt och lekfullt rum. Publiken får en upplevelse av att rikta sitt fokus och sin upplevelse till huden och därigenom uppleva sin egen kropp, andras kroppar och sina omgivningar på ett nytt sätt. 

Föreställningen slår ett slag för den fysiska närheten och rätten till den egna kroppen och detta blir verklighet genom den gemensamma scenkonstupplevelsen. Vi provar oss fram tillsammans för att alla barn som lämnar HUD ska känna sig tryggare, säkrare, varmare och närmre sin egen och andras hud!

 

Konstnärlig ledning, koreografi & dans – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Koreografi & dans – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenografi – Annika Carlsson 

Dramaturgi – Sally O´Neill 

Ljusdesign & teknik – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Musik – Björn Lindberg

Kostymdesign – Klara Helin

Producent –  Hanna Falk 

Foto – Graham Adey 

Grafisk design – Julia Westerberg 

ENGLISH

SKIN
A dance show, where we tackle the largest organ of the body : your skin.

In a world of blue, children are given the courage to approach one other in a safe and playful space. The audience experience during performance grows out of focusing on skin and the sensation of skin and therefore tuning in to their own body, others’ bodies and their surroundings, in a new way.
This performance gives a thumbs up for physical closeness and the right to decide over your own body and this all becomes a reality through this collective theatrical experience. We test taking small steps forward together, so that all children who have watched the play HUD, can leave afterwards feeling more secure, safer, warmer and closer to their own and others skin!

Artistic direction, choreography & dance – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Choreography – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenography – Annika Carlsson 

Dramaturgy – Sally O´Neill 

Lighting design & tech – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Music – Björn Lindberg

Costume design – Klara Helin

Producer – Hanna Falk 

Photography – Graham Adey 

Graphic design – Julia Westerberg 

Barnens Scen
Falsterbogatan 17

11.00 -11.45

För/For: 7+
Antal platser/Number of seats: 90

Tillgängligt

Categories
19.00 2024 UNGDOM/VUXNA

BASTIONEN – Bastionens tesalong med dramatik

bastionen

Bastionens tesalong med dramatik

Välkommen att ta en paus hos oss på Bastionen. Kom och gå som du vill i vår tesalong där vi bjuder på liveuppläst dramatik och mys. Lägg dig i en mjuk soffa eller sjunk ner på golvkuddarna, lyssna på spännande uppläsningar och vaggas till ro av vårt vackra rum. Drick te, lägg pussel eller bara pausa mellan allt spring på scenfest-föreställningar. 

ENGLISH

Welcome to Bastionen for a break. Come and go as you will to our tea salon, we will be offering live play readings and cosiness in abundance! Put your feet up, sit in our comfy sofas or sink down onto our mega-cushions; listen to exciting readings, be lulled into tranquillity in our pretty foyer. Have a cup of tea, do a jigsaw or just take a break between all the rushing around watching Scenfest performances.

Bastionen
Norra Vallgatan 28

19.00 -22.00

För/For: Vuxna/Adults 
Antal platser/Number of seats: 40

Tillgängligt

Categories
12.00 2024 UNGDOM/VUXNA

ALLA TIDERS TEATER & BASTIONEN – Föreläsning om platsspecifik regi och vandringsteater med regissör Martha Vestin

Alla tiders teater & bastionen

Föreläsning om platsspecifik regi och vandringsteater med regissör Martha Vestin

Välkommen på en föreläsning med regissören Martha Vestin om regi och med ett fokus på platsspecifik vandringsteater. 

Martha Vestin är prisad regissör med över 30 års erfarenhet och professor i regi vid Dramatiska Institutet i Stockholm. Hon har undervisat i både Sverige och utomlands, exempelvis i Ryssland, Tanzania, Kamerun och Bangladesh. Hon har tidigare varit verksam vid Riksteatern och som konstnärlig ledare för Alla Tiders Teater (fd Sommarteater på Krapperup).

ENGLISH

Welcome to a lecture with director Martha Vestin about the art of theatre directing, a lecture focused on site-specific promenade theatre.
Martha Vestin is a critically acclaimed director with over 30 years’ experience and professor of directing at Dramatiska Institutet, Stockholm. She has taught in Sweden and overseas, in Russia, Tanzania, Cameroon and Bangladesh. She has previously worked for Riksteatern and as Artistic Director of Alla Tiders Teater (previously known as Sommarteater på Krapperup)

Bastionen
Norra Vallgatan 28

12.00 -13.30

För/For: Vuxna/Adults 
Antal platser/Number of seats: 20

Tillgängligt

Categories
10.00 2024 UNGDOM/VUXNA

Invigning av Malmö Scenfest

Malmö Scenfest & Bastionen

Invigning

Tillsammans skålar vi in scenfesten och laddar för en heldag av scenkonst! 

Det blir frukostmingel och mimosas. Det finns plats för 30-40 personer och precis som resten av dagen är det först till kvarn som gäller. Kanske bjuds det på någon sneak peak från resten av programmet.

ENGLISH

KICK OFF
Kick off for Malmö Scenfest!
Let’s raise a glass to Malmö Scenfest and gear up for a full day of theatre!
There will be a breakfast mingle and mimosas. There is space for 30-40 people and just as it is for the rest of the day – it is first come first served. There might even be a sneak peek of the rest of the day’s programme.

Bastionen
Norra Vallgatan 28

10.00 -11.00

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: 40

Tillgängligt

Categories
12.30 2024 UNGDOM/VUXNA

DANSCENTRUM SYD & ANNA BORRÀS – ARYO

DANSCENTRUM SYD & ANNA BORRÀS

ARYO

”ARYO” är en dans- och musikproduktion i samarbete med musikerna Joel Fuguet och Marina Galán och Alex Paton.

“ARYO” berättar om de olika stadierna av kärlek som någon kan uppleva genom livet. Den tar oss genom en djup och detaljerad scen av varje sensationellt skede i varje ögonblick, på avstånd; passerar genom gravitation, styrka och hastighet.

Tyngdkraften som kan upplevas ensam (det gapet) och hur annorlunda det är när en annan person är där, den styrkan och passionen.

Hur hastigheten också varierar i förhållande till den sträckan. Samt hur snabbt tiden går när man är kär i någon och hur långsamt tiden går med den personens beröring.

“Ju närmare den är desto mer kraft återförs, eftersom den blir längre kollapsar och faller styrkan.”

Att vara tom eller full dikteras av närvaron av en annan. Ju närmare desto starkare desto längre desto svagare. Vårt avstånd i gengäld manipuleras av gravitationen.

Medverkande konstnärer är: Anna Borràs Picó (dansare och koreograf) och Alexander Paton (musiker/ljudkompositör).

ENGLISH

“ARYO” is a dance and music production in collaboration with the musicians Joel Fuguet and Marina Galán and Alex Paton.

“ARYO” narrates the different stages of love that somebody can experience through life. It takes us through a deep and detailed scene of every sensational stage in each moment, in distance; passing through gravity, strength and speed.

The gravity that can be experienced whilst alone (that gap) and how different it is when another person is there, that strength and passion.

How the speed also varies in relation to that distance. As well as how quickly time passes whilst in love with someone and how slow time passes with that person’s touch.

“The closer it is the more force returned, as it gets further the strength collapses and falls”.

Being empty or full is dictated by the presence of another. The closer the stronger the further the weaker. Our distance in return is manipulated by gravity.

Participating performers: Anna Borràs Picó (dancer and choreographer) and Alexander Paton (musician and sound composer).

Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

12.30 -12.45

För/For: Vuxna & ungdomar/Adults & teenagers
Antal platser/Number of seats: 30

Vägbeskrivning

Ingång i porten bredvid Inkonst

Tillgängligt

Categories
17.00 2024 UNGDOM/VUXNA

KULTURHUSET TEAMUS – Paragraf 5

KULTURHUSET TEAMUS

Paragraf 5

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade står där att: Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Men hur ser verkligheten egentligen ut för denna målgrupp? Vår föreställning behandlar känslan av att stå utanför samhället och inte själv få välja och bestämma över sitt liv. Vad händer med en människa som känner sig exkluderad och vad händer när denna människa säger ifrån? Dessa frågor utforskar vi på Kulturhuset Teamus i vår föreställning som i sin tur baseras på våra skådespelares egna erfarenheter och upplevelser. I föreställningen kommer vi bjuda in publiken till en alternativ värld i vilken människa blir djur och djur blir människa. Vi ställer oss frågan – hur behandlas egentligen människor som har en funktionsvariation? 

ENGLISH

‘The Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments’ (LSS) states: The goal must be that every individual be granted the opportunity to live on the same terms as others.
But what is reality actually like for this target group? Our performance tackles that feeling of being isolated from the rest of society, a feeling of not having the power to choose or decide over one’s own life. What happens to a person who feels excluded in this way and what happens when this person makes their voice heard? We at Kulturhuset Teamus explore these issues in our performance, which is in turn based on events and experience from the actors’ own lives. During the performance we invite the audience into an alternative world where people become animals and animals become people. We pose the question – how are people with a functional impairment really treated in reality?

Kulturhuset Teamus
Danska vägen 53 A

17.00 -17.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 54

Vägbeskrivning

Tillgängligt

Categories
12.50 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

DANSCENTRUM SYD & MARIA NAIDU – Sammankomst

Teaternamn

Sammankomst

Kom och delta i Sammankomst, ett work in progress med koreograf Maria Naidu. Sammankomst är ett inkluderande dansverk där alla välkomnas att delta i linedance när den är som bäst. Kom och låt dig svepas med i dunkande rytm och dansens gemenskap!
 
Maria Naidu är dansare och koreograf som använder sig av linedance för att i verket Sammankomst skapa ett gemensamt utrymme för dans, oavsett vem du är. Deltagande sker på dina egna villkor och efter egen lust. 

ENGLISH

TOGETHERNESS
Come and participate in Sammankomst, a work in progress with choreographer Maria Naidu. Sammankomst is an inclusive dance where everyone is welcome to join in a line dance, this is line dance at its very best. Come and let yourself be swept away by the pounding beat and the community of the dance!

Maria Naidu is a dancer and choreographer who uses line dance in her piece Sammankomst, to create a communal, collective space for dancing, whoever you may be. Join in dancing precisely on terms of your own choosing and only as much as you absolutely feel like it.

 

Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

12.50-13.30

För/For: Alla/Everyone 
Antal platser/Number of seats: 45

Vägbeskrivning

Ingång i porten bredvid Inkonst 

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 UNGDOM/VUXNA

MOOMSTEATERN – ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken)

moomsteatern

ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken)

En humorföreställning om döden av Amelie Nörgaard och Nic Schröder.
Japp, du läste rätt. Vi tänker skoja om döden. Våren 2024 ser nämligen ett helt nytt scenkonstverk dagens ljus. Amelie Nörgaard och Nic Schröder skapar en föreställning med komik och charm som knyter ihop Moomsteaterns skådespelare, gästskådespelarna Stefan Clarin och Sara Vainio, rikligt med musik av Jan-Erik Sääf, smaskig kostym, scenografi och ljus, och en voice over med Siw Malmkvist som Moder Jord.

Vår historia börjar bokstavligt talat med en födelse. Ett barn som kommer till världen med all sin ovetskap om vad livet går ut på och vad döden egentligen är. Men här gäller det att lära sig snabbt – på med cykelhjälmen och var beredd på att känslorna kommer att knyta sig både en och två gånger. Välkommen in i arbetslivet där dina kollegor (som alla heter Knut) och din chef (som också heter Knut) kan visa dig vad det är som egentligen är viktigt. Nämligen att komma på varför du jobbar, vad är det du drömmer om – en Ferrari eller en bubbelpool kanske? Och allra viktigast: Kom ihåg att aldrig prata om döden! 

ALLA HETER KNUT (och den värdelösa konsten att glömma hur man dör nyfiken) är en humorshow i full fart som passar bra för dig som känner att du kanske behöver skratta lite åt livets allvar. I ett organiskt virrvarr av scener vrider, vänder och ifrågasätter den vårt samhälles kollektiva uppfattningar och tabun kring det vi har lagt i begreppet ”att dö”. Samtidigt vill den inspirera till att med humor, fantasi och mod närma sig sina egna rädslor för att komma åt mer av sig själv. Mera liv helt enkelt.

Ensemble: Tryggve Algeus, Dennis Mortensson, Niclas Lendemar, Frida Andersson, Johanna Friberg, Julia Hansson, Caroline Andersson, Stefan Clarin & Sara Vainio AliENGLISH

EVERYONE IS NAMED KNUT (and the worthless art of forgetting how to die curious) A comedy performance about death by Amelie Nörgaard and Nic Schröder. Yes, you read that right. We intend to joke about death. In the spring of 2024, a completely new performance will see the light of day. Amelie Nörgaard and Nic Schröder create a show with comedy and charm that brings together Moomsteatern’s actors, guest actors Stefan Clarin and Sara Vainio, plenty of music by Jan-Erik Sääf, delicious costumes, set design and lighting, and a voiceover with Siw Malmkvist as Mother Earth.

Our story literally begins with a birth. A child comes into the world with all its ignorance about what life is all about and what death really is. But here, you have to learn quickly – put on your bike helmet and be prepared for your emotions to tie themselves in knots one or two times. Welcome to the working life where your colleagues (all named Knut) and your boss (also named Knut) can show you what really matters. Namely, figuring out why you work, what you dream of – a Ferrari or a hot tub, perhaps? And most importantly: Remember never to talk about death! 

EVERYONE IS NAMED KNUT (and the worthless art of forgetting how to die curious) is a high-speed comedy show that is well-suited for those who feel that they might need to laugh a bit at the seriousness of life. In an organic jumble of scenes, it twists, turns, and questions our society’s collective perceptions and taboos surrounding what we have encapsulated in the concept of “dying.” At the same time, it aims to inspire approaching one’s own fears with humor, imagination, and courage to access more of oneself. More life, simply put.

Ensemble: Tryggve Algeus, Dennis Mortensson, Niclas Lendemar, Frida Andersson, Johanna Friberg, Julia Hansson, Caroline Andersson, Stefan Clarin & Sara Vainio AliMoomsteatern
Olof Palmes plats 1

15.00 -16.00

För/For: 12+ och vuxna/and adults
Antal platser/Number of seats: 130

Tillgängligt

Categories
11.30 13.30 2024 UNGDOM/VUXNA

PALLADIUM / DANSSTATIONEN – Öppen repetition av Viktor Fröjds FESTEN

PALLADIUM / DANSSTATIONEN

Öppen repetition av Viktor Fröjds FESTEN

När Viktor Fröjd bjuder in till Festen så är publiken välkommen att  delta på   sitt sätt. Nedsjunken i en soffa, förstulet smygandes runt rummet eller tokdansandes i festens mittpunkt.  

Placerad mitt i verket, tillsammans med sceniska installationer och tre housedansare, blir du en del av Festen – en houseklubb förklädd till föreställning. Till musik av DJ Cheza och med master of cermony Yared får du följa med på en fest du sent ska glömma. 

Festen är en hommage till streetdanscommunityt – en kultur som vill bejaka allas olikheter och hyllar dansen som uttrycksmedel. Inspirerad av houseklubbarnas musik, jam och dans skapar Fröjd ett verk fyllt av gemenskap och lust. 

ENGLISH

OPEN REHEARSAL OF THE PARTY BY VICTOR FRÖJD

A tribute to mankind and the sensuous 

When Viktor Fröjd invites an audience to The Party, that audience is welcome to participate in its own way, whether it’s snuggled on a sofa, sneaking stealthily around the room, or dancing right at the centre of the party. 

 Located in the middle of the work, together with stage installations and three house dancers, you will be part of The Party – a house club disguised as a performance. With music by DJ Cheza and master of ceremonies Yared, this is a party you won’t soon forget. 

 The Party is a homage to the street dance community – a culture that seeks to acknowledge everyone’s differences and celebrates dance as a means of expression. Inspired by the music, jam and dance of house clubs, Fröjd creates a work full of community and desire.Palladium
Södergatan 15

11.30 -12.10 & 13.30-14.10

För/For: Vuxna, familj / Adults, family
Antal platser/Number of seats: 45

Tillgängligt

Categories
10.30 12.30 2024 UNGDOM/VUXNA

PALLADIUM / MUSIK I SYD – Guidad rundvandring på Palladium

Palladium/Musik i syd

Guidad rundvandring på Palladium

Följ med på en rundtur på Palladium! Här berättas om husets spännande historia från 1920, då glas- och porslinsdirektören Löfberg slog upp portarna till sin Biograf- och Konsertsalong. Det var t.ex. här Carola slog igenom med ”Främling” i Melodifestivalen 1983, men även Jussi Björling, Alice Babs och Helan och Halvan har stått på scenen. Mycket av interiören finns kvar, som de imponerande kristallkronorna och takmålningarna.  

Palladium nyinvigdes 2004 som ett hus för musik och dans och drivs nu av Musik i Syd i nära samarbete med Dansstationen. 

ENGLISH

Join us for a tour of Palladium! We tell the story of the building’s exciting history from 1920 onwards, when glass- and-porcelain company director Löfberg threw open the doors to his brand-new Cinema and Concert Hall. It was right here on this stage that Swedish singing sensation Carola for one, shot to fame singing “Främling” at Melodifestivalen 1983, and also where greats Jussi Björling, Alice Babs sang and even Laurel & Hardy once performed. Much of the interior remains intact, such as the impressive crystal chandeliers and ceiling paintings.

Palladium was newly inaugurated in 2004 as a house for music and dance and is now run by Musik i Syd in close collaboration with Dansstationen.

Palladium
Södergatan 15

TID -TID

För/For: Vuxna, familj / Adults, family
Antal platser/Number of seats: 25