Categories
14.00

BANDITSAGOR – Boksamtal om manustriologin ”Hemligt – Farligt – Heligt” av Alexandra Loonin

banditsagor

Boksamtal om manustriologin ”Hemligt - Farligt - Heligt” av Alexandra Loonin

Kom och lyssna till reflektioner kring inflytande, språklig tonträff och vikten av dramatik som litteraturform. Pjäserna är resultatet av ett sexårigt samarbete mellan scenkonstkollektivet Banditsagor, dramatiker Alexandra Loonin, ljuddesigner Jonas Åkesson och klass A på Möllevångsskolan (födda 2006).

 

ENGLISH

Book discussion about the script trilogy” Secret – Dangerous – Holy” by Alexandra Loonin

Come and listen to reflections on the influence, linguistic tone and importance of drama as a literary form. This trilogy of plays are the result of a six-year collaboration between theatre collective Banditsagor, dramatist Alexandra Loonin, lighting designer Jonas Åkesson and Class A at Möllevångsskolan (children born 2006).

Teatercentrum Södras kök
Bergsgatan 29

14.00 - 15.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 25

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: kontakt@banditsagor.se 

Tillgängligt

Categories
14.00 BARN/FAMILJ

EXPRESSTEATERN – Fin i kanten

expressteatern

FIN I KANTEN

Att med någon bli bekant, komma på kant,

ta en lur, finna sin tur, skapa en mur, bli sur

…och hitta sin variant!

Med humor i blicken söker två fina figurer svar:

Hur ska man vara egentligen? Vilken hatt är finast?

Denna mimföreställning handlar om två kvinnor (Hetty och Betty), och deras försök att vara ”fina”. Deras relation utvecklas från tävlan och avundsjuka till, så småningom, samförstånd. Trots att de är väldigt olika varandra, kan de till slut mötas. Däremellan händer allt från kuddkrig till naturkatastrof. Karaktärerna balanserar genom olika samhällsfrågor: vad är ditt och vad är mitt? Vem har rätt till vad? Vad är det som är fint egentligen?

Fysisk komik, starka känslor, och en öm undran över vad som är värdefullt präglar Expressteaterns föreställning, ”Fin i kanten”.

Vidisha Mallik och Victoria Dedekam medverkar i denna lekfulla, mimföreställning, med musik av Hugh Chandler samt regi av Ed Damron.

Av: Mallik/Damron

Scenografi/kostym: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

ENGLISH

Fin i kanten/ Dressed to the Nines

To get to know someone, argue for a day
take a nap, who’s the boss? build a wall, become cross

…and finally find your own way! 

Two rather nicely dressed characters search, with a twist of humour, for answers to the questions:
What is one supposed to look like after all? Which hat is the nicest?
This mime performance is all about two women (Hetty and Betty) and their attempts to look “nice”. Their joint relationship grows from feelings of competitiveness and envy, to eventually, reaching happy agreement. Though the women are very different to each other, in the end they are able to reconcile. Till then anything can happen – from a pillow fight to environmental disaster. The characters tiptoe their way through a minefield of different social issues: what is yours and what is mine? Who has a right to what? What is actually considered to be ‘nice’?

Expressteatern’s performance Dressed to the Nines brings you physical comedy, strong emotions and a tender exploration of what is considered valuable.   

Vidisha Mallik and Victoria Dedekam perform this playful mime
With music by Hugh Chandler, directed by Ed Damron.

By: Mallik/Damron

Scenografy/costume: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

Expressteatern
Rörsjögatan 26

14.00 - 14.45

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: 6-9 år/years + familj / family
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact:  kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt

Categories
14.00 UNGDOM/VUXNA

MAF, TEATER OFOG – Utdrag ur Penelope, Kvinnornas Odysséen

Maf, teater ofog

Utdrag ur Penelope – Kvinnornas Odysséen

Teater Ofog framför utdrag ur Penelope – Kvinnornas Odysséen, som är en fri bearbetning utifrån Homeros episka diktverk Odysséen. Föreställningen har premiär på Malmö Amatörteaterforum, Scen 2, lördagen 1 april.

ENGLISH

Excerpt from Penelope – The Womens’ Odyssey

Teater Ofog performs excerpts from Penelope – The Womens’ Odyssey, which is a free interpretation based on Homer’s epic poem The Odyssey. The performance premieres at Malmö Amatörteaterforum, Stage 2, Saturday 1 April.

MAF, Scen 2
N. Skolgatan 12

14.00 - 14.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.45

För/For: 10+
Antal platser/Number of seats: 29
Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: anapana.1@gmail.com  

Categories
12.00 14.00 UNGDOM/VUXNA

PALLADIUM / MUSIK I SYD & DANSSTATIONEN – Öppen repetition av Viktor Fröjds SINNES

palladium - musik i syd & dansstationen

Öppen repetition av Viktor Fröjds SINNES

Välkomna på öppen repetition av föreställningen Sinnes

”Sinnes” är ett pågående verk där Viktor Fröjd bjuder in danskonstnärer för att tillsammans upptäcka varandras världar – genom rörelse och samtal – i nuet. Verket utgår ifrån dessa möten och vad som kan tänkas komma ur utforskandet av varandras sinnlighet.

Tänk en talkshow, en dansuppvärmning, ett möte och en föreställning i ett. Viktor Fröjds nya verk är något däremellan. Med sinne för rörelsens kraft utforskas sinnenas fulla potential genom unika möten. I ”Sinnes” får vi kika in bakom kulisserna, in i dansarnas förhållande till dans.

Hur mottaglig kan en tunga som känt tusen smaker vara? Behöver örat som fått höra miljoner ljud vila? Kan ögat som sett så mycket upptäcka något mer? Är själva livskänslan ett sinne för sig?

ENGLISH

Open rehearsal of Viktor Fröjds “SENSES”

Welcome to an open rehearsal of the performance Senses.

Senses is an ongoing work where Viktor Fröjd invites dancers to jointly uncover each others’ worlds – through movement and dialogue – in the moment. The piece uses these encounters as a starting point and what can be imagined to transpire from this exploration of each other’s senses.

Imagine a talk show, a dance warmup, an encounter and a performance all rolled into one. Viktor Fröjd’s new work is something in between. With a sense of the power of movement, the full potential of the senses is explored through unique encounters. In Senses we get to glimpse through the curtains, into the dancers’ own relationship with dance.

How receptive can a tongue be, that has tasted a thousand different flavours? Does an ear that has heard a million sounds need to rest? Can the eye which has seen so much, discover anything new? Is our own sense of being alive a sense in itself?

Palladium
Södergatan 15

12.00 - 12.40
14.00 - 14.40

Spelplatsen öppna/Doors: 10.30

För/For: Alla, familj 
Antal platser/Number of seats: 45
Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: 040-10 99 90

Categories
14.00 UNGDOM/VUXNA

TEATERKOLLEKTIVET HIMM – Gång på Gång i Kirseberg, smakprov!

teaterkollektivet Himm

Gång på Gång i Kirseberg - smakprov!

På Kirsebergsteatern spelar Teaterkollektivet Himm för Malmö Scenfest ett kort smakprov ur föreställningen “Gång på gång i Kirseberg: en vandring genom tid och rum”. Föreställningen är en vandringsteater som spelas utomhus längs en promenadslinga i området 11e – 16e april. Är du sugen på att lära dig mer om Kirsebergs förflutna? Nyfiken på hur vandringsteatern kommer att se ut i april? Eller kanske rentav sugen på att själv delta i kollektivet? Kom och se hur historiska händelser, personer och livsöden dramatiseras med fantasifulla och omsorgsfulla representationer av Kirsebergs rika historia!

(Observera att scenkonstverket som visas på Malmö Scenfest bara är en kort del av hela vandringsteatern. Vandringsteatern äger rum i april och tar plats utomhus.)

ENGLISH

Over and Over Again in Kirseberg – a taster!

For Malmö Scenfest, theatre collective Himm is performing a little excerpt from and a taster of their performance Over and Over Again in Kirseberg : a journey through time and space, at Kirsebergs Teater.  The final performance from 11th to 16th April will be a site-specific promenade theatre piece performed outdoors, along a walkway in the local area of Kirseberg in Malmö.

Are you keen to learn more about the history of Kirseberg? Curious as to what this performance will look like in April? Or possibly even take part yourself, become part of the collective? Come and see how historical events, people and destinies are dramatized with imaginative and carefully crafted representations of Kirseberg’s rich local history!

(Please note that what is presented at Malmö Scenfest is only a small part of the whole promenade theatre piece. The full promenade theatre performance will take place in April outdoors.)

Kirsebergsteatern
Kronetorpsgatan 1

14.00 - 15.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: Vuxna, Alla / Adults, everyone 
Antal platser/Number of seats: 90

Språk: Svenska 

Tillgängligt

Categories
14.00 BARN/FAMILJ

DANSCENTRUM SYD & VENTIL8 – håll om mig

danscentrum syd & ventil8

håll om mig

Dansföreställning. Vad är det som får oss att känna oss trygga? Hur ser vi på människans behov av att bli sedd och ta plats? Hur bygger vi förtroende för vår omgivning?

I en trio bestående av två dansare och ett gigantiskt täcke skapar vi drömlandskap där vi undersöker hur vi speglar oss i varandra och hur det påverkar vilka vi vågar vara. Genom närvaro, lyssnande och gensvar utforskar vi olika former av närhet. Det som får oss att krypa in och ut ur vårt skal, lyfta vårt trygga täcke och våga komma närmare. 

Håll om mig är en mjuk inbjudan till att se varandra. Med föreställningen vill vi möta publik över generationer och bjuda på en minnesvärd upplevelse som berör och förmedlar vikten av att känna tacksamhet för varandra.

ENGLISH

hold me

A dance performance. What is it that makes us feel safe? How do we view the human need to be seen and our need to fill our own shoes? How do we build confidence in our environment?

In a trio made up of two dancers and one enormous sheet, we create a dream landscape where we explore how we see ourselves reflected in others and how this affects who we dare to be. We explore different kinds of closeness through simply, being, listening and responding. What is it that allows us to crawl in and out of our shell, peep out from under our safety blanket and dare to come closer.

hold me is a gentle invitation to really see one another. This performance aims to meet an audience stretching across generations and welcomes you to a memorable experience that stirs emotions and communicates the importance of feeling grateful for one another.

Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

14.00-14.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30 

För/For: 5-9 år/years + familj/family
Antal platser/Number of seats: 35

Språk/Language: Utan tal/No speach

 

Tillgängligt