Categories
10.30 15.00 18.00 UNGDOM/VUXNA

TEATER JALADA – Shape Up

teater jalada

Shape up

Kom titta på digitala föreställningen Shape Up som projiceras på Teater Jalada!

De tre karaktärerna A, E och N bor i Nydala, och där har de sin historia. De brottas på olika sätt med inre konflikter, utanförskap och brist på framtidstro, men styrkan i både sin egna och gemensamma identitet får dem att våga hoppas på en framtid där de tar plats – på sitt egna unika sätt. 

Följ med och möt dem i en videowalk runt om i Nydala. Kanske kommer du uppleva Nydala på ett nytt sätt, eller så kanske du känner igen dig. 

I föreställningen mixar vi svenska, arabiska, engelska, romani och kurdiska. Shape Up är till alla från 13 år och kan förstås av såväl enspråkiga som flerspråkig

 

ENGLISH

Shape Up

Come and watch the digital performance Shape Up, being projected by Teater Jalada!
Three characters A, E och N live in Nydala and Nydala is where their story takes place. The three struggle in different ways with their inner conflicts, with marginalisation and a lack of hope for the future. However the strength of both their own and their joint identity allows them to hope for a future where they will be able to come into their own– each in their own unique way.

Come along and meet the three of them,  in a video walk around Nydala. Perhaps you will re-discover Nydala in a new way, or perhaps you will recognise yourself.
The performance mixes Swedish, Arabic, English, Romani and Kurdish. Shape up is for audiences aged 13 and up and can be understood by monolingual as well as multilingual speakers.

Teater JaLaDa
Helenetorpsgatan 3b

10.30 – 11.30
15.00 – 16.00
18.00 – 19.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 30 min innan varje start/30 min before start of performance 

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 45

Språk/Language: Flerspråkig/Multilingual

Vägbeskrivning: 

Teater Jalada ligger på Helenetorpsgatan 3B in en gul stuga mit i Nydalaparken. Hit är det enkelt att ta sig med bil, buss eller cykel.

Hitta hit med bil

3 parkering finns i närheten:

– Eriksfältsgatan 71A

– Helenetorpsgatan 3

– Kollegiegatan 1-9

Hitta hit med buss

Buss 8 – hållplats Nydalatorget eller Malmö Nydala

Tillgängligt

Categories
19.30 UNGDOM/VUXNA

LARM / STAGE BEING SCENKONST – Kvinnolinjen, en fri fantasi om en familjehemlighet

LARM / STAGE BEING SCENKONST

KVINNOLINJEN – En fri fantasi om en familjehemlighet

​​En glitterridå, fem tomma stolar och en familjehistoria.

Skådespelerskan Eva Ekengren ikläder sig rollen som sig själv, sin mamma, sin mormor, sin gammelmormor och sin dotter och bjuder in till ett möte utanför tid och rum, för att tillsammans närma sig ett dolt familjetrauma och kanske till och med få till en försoning.

En humoristisk och bråddjup enmansshow byggd på Eva Ekengrens egen familjehistoria där det djupt personliga blir till det djupt allmänmänskliga. En kvinnohistoria som vi alla är del av.

Regissören Nina Jemth Öhlund om föreställningen:

Det här är berättelsen om den stukade kraften och kampen att återerövra livet. Att tveklöst våga tro på att en förändring är möjlig. Så med värme och humor bjuder vi in er kära publik att beskåda en unik kvinnolinje, liksom alla kvinnolinjer är unika, men som ändå rör vid varandra över alla gränser. 

Publikröster:

“Eva Ekengren är en lysande comedienne som får oss att skratta, gråta och tappa andan. En högst personlig historia som genom att våga gå hela vägen, blir till den kollektiva berättelse som så många av oss känner igen oss i. Stor teater och ett sant transformationsarbete! SE DEN!” Tina Q

“Knockad av gårdagens premiär på föreställning ”Kvinnolinjen”. “Så gripande, äkta, nära, med kärlek, distans och humor. Den väckte många frågor om min egen linje och hur viktigt det är att se och läka hela sin historia. Gå och se!” Cicki D

“Ett varmt och innerligt TACK för Kvinnolinjen. Skört och starkt på samma gång. Blev berörd till tårar. Önskar att många unga, framför allt unga män, skulle få möjlighet att se den.” Göran B

 

På scen Eva Ekengren

Idé och Manus Eva Ekengren

Regi Nina Jemth Öhlund

Kostym Elin Adler

ENGLISH

Kvinnolinjen/The Line of Women 

– a one-woman show about a family trauma

One glittery curtain, five empty chairs and a family history.

Actress Eva Ekengren plays the role of herself, her mother, her maternal grandmother, her great grandmother and her daughter and invites us to a meeting place beyond space and time, in order to edge together towards a hidden family trauma and perhaps even find resolution.

A humorous and steeply layered one-woman show built on Eva Ekengren’s own family history, where the deeply personal becomes a part of the deeply universal human condition. A female history we are all a part of.

Regissören Nina Jemth Öhlund talks about the performance:

“This is a story of stunted strength and the struggle to reconquer life. To unhesitatingly dare to believe in a change is possible. So, with warmth and humour, we extend an invitation to you dear public to witness a unique line of women, in the way all women are unique, but women who nevertheless reach out to one another across all boundaries.”

From the audience:

“Eva Ekengren is a brilliant comedienne who makes us laugh, cry and takes our breath away. A highly personal history which by daring to go all the way, becomes a universal story so many of us recognise ourselves in. Great theatre and a true transformative work! WATCH IT!” /Tina Q

”Blown away by yesterday’s premiere of the performance ”The Womens’ Lineage”. “So gripping, genuine, intimate, with love, objectivity and humour. It prompted many questions about my own lineage and how important it is to see and heal one’s history. Go see it!” /Cicki D

“A warm and heartfelt thank you for The Line of Women”.  Fragile and strong all at once. Was moved to tears.  Wish that many young people, especially young men, get the chance to watch it.” /Göran B


On stage Eva Ekengren

Idea and Script Eva Ekengren

Director Nina Jemth Öhlund

Costume Elin Adler

Light/sound Martin Kullberg

MAF, Scen 1
N. Skolgatan 10A

19.30-21.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 19.00

För/For: 16+  Vuxna/Adults 
Antal platser/Number of seats: 60 

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: evaekengren@gmail.com  

Tillgängligt

Categories
15.00 UNGDOM/VUXNA

MAF, SIMPLY OPERA – Minisångcafé, smakprov ur Simply Operas föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”

maf, simply opera

Minisångcafé – smakprov ur Simply Operas föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”

Simply Opera presenterar sånger ur vår föreställningsserie och sångcaféer med temat ”Kärleksskolan”.

Kärlek har olika uttryck, vacker, oändlig. Upplevelserna varierar från person till person, och är allt från svävande på rosa moln, hitta den rätte, till uppgivenhet, håglöshet, desperation, vardaglighet.

I detta minisångcafé låter vi våra rollfigurer uttrycka sina upplevelser med sånger och texter där de beskriver de olika delar av kärlek, och visar olika scenarier. 

ENGLISH

Mini song café
 – excerpts from Simply Opera’s performance series and song cafés on the theme of” The School of Love”.

Simply Opera presents songs from our performance series and song cafés on the theme of ”The School of Love”.
Love can be expressed in different ways, beautiful, infinite. Experiences of love vary from person to person, everything from floating on rosy clouds and finding ‘the one’, to hopelessness, apathy, desperation, the mundane.
In this mini-song-café we allow our characters to express their experiences in song and text describing different aspects of love and playing out different scenarios.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

15.00 - 15.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.45

För/For: 15+  Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Categories
16.00 16.45 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, HUSETS KÖR – Presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

maf, husets kör

presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

Husets Kör är en blandad kör i Malmö med fokus på scenisk kör/ körmusikteater.  Kören har genom åren satt upp många helt nyskrivna föreställningar kring allmänmänskliga teman och med stor variation gällande musikaliska genrer. Körens musikaliska ledare heter Sara Ekdahl.

ENGLISH

Husets Kör
– a presentation, some musical snippets and upcoming projects 

Husets Kör is a mixed choir in Malmö focused on theatrical choir/choral musical theatre. Over the years the choir has produced many newly written performances covering many universal human issues and with a huge variation of musical genres. The choir’s musical director is Sara Ekdahl.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

16.00 - 16.30
16.45 - 17.15

Spelplatsen öppnar/Doors: 16.15

För/For: Alla 
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Kontakt/Contact: stehagsus@gmail.com

Categories
13.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, TEATER PIX / TEATER FAKTUM – När mörkret faller

maf, teater pix / teater faktum

När mörkret faller

 Vi har under en tid arbetat med övandet på scenen och låtit improvisationen bli vårt manus och glädjen vårt syfte till att leverera. Vi har hela tiden arbetat med ABF Maf Malmö Stad m.fl för att förverkliga våra drömmar. I denna produktionen “När mörkret faller”arbetar vi tillsammans med Teater Faktum, en teatergrupp med medlemmar från föreningen Gafis (gatutidningarnas förening). Vi väljer nu att arbeta med en pjäs som speglar vårt samhälle.

Vem har rätt att ha det bra? Vem har rätt att vara elak?

ENGLISH

When darkness falls

During rehearsals we have allowed improvisation to be our guiding text and joyfulness to guide our delivery and performance. We have always consistently worked in collaboration with ABF, Maf, the City of Malmö and others, to make our dreams come true.

For this production When darkness falls we are collaborating with Teater Faktum, a theatre group with members from Gafis (Gatutidninförsäljarnas Förening i SkåneSkåne’s Association for street newspaper sellers). We have chosen to work on a play that reflects society. Who has a right to affluence?

Who has a right to be cruel?

MAF, Scen 1
N. Skolgatan 10A

13.00-13.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 12.45

För/For: Familj 
Antal platser/Number of seats: 55
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Tillgängligt

Categories
12.00 UNGDOM/VUXNA

MAF, TEATER PEACOCK – Gästspel av “Lyckans oväder”

maf, teater peacock

Gästspel av “Lyckans oväder”

​​Smakprov ur vår kommande föreställning “Lyckans oväder” som bygger på en bok av Miguel Ángel Fraga.

ENGLISH

Guest performance of ”Storm of Happiness”

Snippets from our upcoming performance ”Storm of Happiness”  based on the book by Miguel Ángel Fraga.

MAF, Scen 2
N. Skolgatan 12

12.00 - 12.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 11.45

För/For: Vuxna 
Antal platser/Number of seats: 29

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: 0737 15 02 36 

Categories
14.00 UNGDOM/VUXNA

MAF, TEATER OFOG – Utdrag ur Penelope, Kvinnornas Odysséen

Maf, teater ofog

Utdrag ur Penelope – Kvinnornas Odysséen

Teater Ofog framför utdrag ur Penelope – Kvinnornas Odysséen, som är en fri bearbetning utifrån Homeros episka diktverk Odysséen. Föreställningen har premiär på Malmö Amatörteaterforum, Scen 2, lördagen 1 april.

ENGLISH

Excerpt from Penelope – The Womens’ Odyssey

Teater Ofog performs excerpts from Penelope – The Womens’ Odyssey, which is a free interpretation based on Homer’s epic poem The Odyssey. The performance premieres at Malmö Amatörteaterforum, Stage 2, Saturday 1 April.

MAF, Scen 2
N. Skolgatan 12

14.00 - 14.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.45

För/For: 10+
Antal platser/Number of seats: 29
Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: anapana.1@gmail.com  

Categories
17.30 UNGDOM/VUXNA

MAF, JULIS MAGISKA TEATER – Berättarnas afton

MAF, JULIS MAGISKA TEATER

Berättarnas afton

Berättarnas Afton är de berättelser som funnits nära och omkring oss från att vi var små. De berättelser som låg på trottoaren,  i kryddhyllan på ICA, i fickan på kvinnan på bussen, ja lite varstans.

ENGLISH

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT

MAF, Scen 2
N. Skolgatan 12

17.30 - 18.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 17.15

För/For: Vuxna 
Antal platser/Number of seats: 29
Språk/Language: Svenska 

Categories
11.30 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, PYRAMIDTEATERN – Scener ur “Sista paret ut” av Carin Mannheimer

maf, pyramidteatern

Scener ur “Sista paret ut” av Carin Mannheimer

Öppen repetition av Sista paret ut av Carin Mannheimer. 

 

ENGLISH

Scenes from “The Last Couple To Leave” by Carin Mannheimer 

Open rehearsal of The Last Couple To Leave by Carin Mannheimer

MAF, Scen 1
N. Skolgatan 10A

11.30 - 11.50

Spelplatsen öppnar/Doors: 11.15

För/For: Familj 
Antal platser/Number of seats: 55
Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: bjerringbirgitta@gmail.com

Tillgängligt

Categories
11.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MALMÖ STADSTEATER – Teaterdag för familjen

MALMÖ STADSTEATER

Teaterdag för familjen

Vårt anrika Hipphus har genomgått en fantastisk förvandling och snart är vi i mål och kan öppna dörrarna till en mer varm och välkomnande mötesplats med två scener, eget café och en ateljé för skapande verksamhet. Under hela våren erbjuder vi ett rikt invigningsprogram med allt från teaterföreställningar, öppet hus, rundvandringar, arkitektsamtal och en sommarfest!

ENGLISH

Open house for all the family

Hipp, our theatre building steeped in tradition, has undergone a fantastic re-build and transformation and we are soon at the point when we can re-open our doors to invite you into a warmer, more welcoming meeting place, with two stages, our own café and a studio for creative industry. Throughout the spring we are offering a rich inauguration programme with everything from theatre performance, open house, guided tours, talks by the architects and a summer party!

Malmö Stadsteater
Kalendergatan 12

Drop in mellan 11.00-15.00

För/For: Alla/Familj Everyone/Family

Antal platser/Number of seats: 300

Språk/Language: Svenska/Swedish

Tillgängligt