Categories
11.00 2024 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN & KROPPSKLUBBEN – Hud

BARNENS SCEN & KROPPSKLUBBEN

Hud

En dansföreställning, där vi tar oss an kroppens största organ: huden.

I en blå värld ges barnen mod att våga närma sig varandra i ett tryggt och lekfullt rum. Publiken får en upplevelse av att rikta sitt fokus och sin upplevelse till huden och därigenom uppleva sin egen kropp, andras kroppar och sina omgivningar på ett nytt sätt. 

Föreställningen slår ett slag för den fysiska närheten och rätten till den egna kroppen och detta blir verklighet genom den gemensamma scenkonstupplevelsen. Vi provar oss fram tillsammans för att alla barn som lämnar HUD ska känna sig tryggare, säkrare, varmare och närmre sin egen och andras hud!

 

Konstnärlig ledning, koreografi & dans – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Koreografi & dans – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenografi – Annika Carlsson 

Dramaturgi – Sally O´Neill 

Ljusdesign & teknik – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Musik – Björn Lindberg

Kostymdesign – Klara Helin

Producent –  Hanna Falk 

Foto – Graham Adey 

Grafisk design – Julia Westerberg 

ENGLISH

SKIN
A dance show, where we tackle the largest organ of the body : your skin.

In a world of blue, children are given the courage to approach one other in a safe and playful space. The audience experience during performance grows out of focusing on skin and the sensation of skin and therefore tuning in to their own body, others’ bodies and their surroundings, in a new way.
This performance gives a thumbs up for physical closeness and the right to decide over your own body and this all becomes a reality through this collective theatrical experience. We test taking small steps forward together, so that all children who have watched the play HUD, can leave afterwards feeling more secure, safer, warmer and closer to their own and others skin!

Artistic direction, choreography & dance – Jilda Hallin & Lisa Nilsson

Choreography – Anna Johansson & Rebecca Yates 

Scenography – Annika Carlsson 

Dramaturgy – Sally O´Neill 

Lighting design & tech – Uli Ruchlinski/IMULTO scenkonst 

Music – Björn Lindberg

Costume design – Klara Helin

Producer – Hanna Falk 

Photography – Graham Adey 

Graphic design – Julia Westerberg 

Barnens Scen
Falsterbogatan 17

11.00 -11.45

För/For: 7+
Antal platser/Number of seats: 90

Tillgängligt

Categories
12.50 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

DANSCENTRUM SYD & MARIA NAIDU – Sammankomst

Teaternamn

Sammankomst

Kom och delta i Sammankomst, ett work in progress med koreograf Maria Naidu. Sammankomst är ett inkluderande dansverk där alla välkomnas att delta i linedance när den är som bäst. Kom och låt dig svepas med i dunkande rytm och dansens gemenskap!
 
Maria Naidu är dansare och koreograf som använder sig av linedance för att i verket Sammankomst skapa ett gemensamt utrymme för dans, oavsett vem du är. Deltagande sker på dina egna villkor och efter egen lust. 

ENGLISH

TOGETHERNESS
Come and participate in Sammankomst, a work in progress with choreographer Maria Naidu. Sammankomst is an inclusive dance where everyone is welcome to join in a line dance, this is line dance at its very best. Come and let yourself be swept away by the pounding beat and the community of the dance!

Maria Naidu is a dancer and choreographer who uses line dance in her piece Sammankomst, to create a communal, collective space for dancing, whoever you may be. Join in dancing precisely on terms of your own choosing and only as much as you absolutely feel like it.

 

Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

12.50-13.30

För/For: Alla/Everyone 
Antal platser/Number of seats: 45

Vägbeskrivning

Ingång i porten bredvid Inkonst 

Tillgängligt

Categories
14.00 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

SIMPLY OPERA – Påsken har varit & Våren är!

simply opera

Påsken har varit & Våren är!

Sångare från Simply Opera kommer att sjunga om påsken som varit och våren som är – visor, romanser, arior och duetter. Om det som varit och det som komma skall! 

Den ljuva våren, då naturen börjar skimra i underbara färger! Den ljuva våren då man träffar på nya vänner och kanske en romans som kan utveckla sig under den kommande sommaren! Allt blir ljust, möjligt och förhoppningsvis varmare!

ENGLISH

The singers from Simply Opera will sing about an Eastertime that has been and the spring that has arrived – ballads, romance music, arias and duets. Singing of what has been and what shall be! –
celebrating the joys of spring, when nature begins to bloom in wonderful colours. They sing of the joys of spring when one makes new friends, maybe even romance will bloom in the coming summer months! In the Swedish summer – they sing –  the world is lighter, everything is more possible and hopefully even the weather is warmer!

ABF Malmö, Stora salen
Spånehusvägen 47

14.00-14.45

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
10.30 2024 BARN/FAMILJ

TEATERCENTRUM SÖDRA & LILLA VILDA TEATERN – Välkommen in!

TEATERCENTRUM SÖDRA & LILLA VILDA TEATERN

Välkommen in!

 Äntligen är det Nallens och Matildas speciella dag! De ska ha kul och bygga en koja, bara de två tillsammans. Plötsligt plingar det på dörren och någon behöver komma in. Ska de öppna? Hur blir det då med deras egen dag?

VÄLKOMMEN IN är en mjuk och rolig musikteaterföreställning för små barn. En liten magisk historia om att ta emot varandra och göra plats för alla.

ENGLISH

Finally, it is Teddy’s and Matilda’s special day! They are going to have great fun and build a hidey-hole together, just the two of them. Suddenly there is a ring on the doorbell, somebody is coming to visit. Should they open the door? What will happen now to their day?
WELCOME to a fun and gentle piece of musical theatre for young children. A magical little story about how to make others welcome and make space for everybody.

Mazettisalen, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

10.30 -11.00

För/For: 1-4 år/years
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
11.15 2024 BARN/FAMILJ

TEATERCENTRUM & STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER – 3 små G!

TEATERCENTRUM & STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

3 små G!

3 små GEN PJÄS OM SMÅ HJÄLTAR

En familjevänlig dockföreställning skapad av ett internationellt teaterteam

I lekfull spelstil blandar en dockspelare

karaktärer och dockor från kända sagor

och skapar en överraskande historia med

nutida värden med mycket humor.

Koncept och scenario: 

Petar Todorov, Staffan Björklund, 

Enid Björklund

Regi: Petar Todorov BG

Design: Enid Björklund SE

Musik: Lars Fjeldmose DKENGLISH

“3 small G’s”   A PLAY ABOUT LITTLE HEROES

A family-friendly puppet play created by an international theatre team.
A puppet player combines characters and puppets from well-known fairy stories to create an unexpected tale that reflects modern values and has much humour.

Concept and scenario: 

Petar Todorov, Staffan Björklund, 

Enid Björklund

Director: Petar Todorov BG

Design: Enid Björklund SE

Music: Lars Fjeldmose DK

Lagret, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

11.15 -11.50

För/For:  4-9 år/years
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
13.30 2024 BARN/FAMILJ

TEATERCENTRUM & TEATER TRASSEL – Pomperipossa, en riktig gammal tossa!

TEATERCENTRUM & TEATER TRASSEL

Pomperipossa - en riktig gammal tossa!

En musikalisk och fartfylld berättarteater för barn 5-8 år med vuxna vänner.

Med rim och ramsor och glimten i ögat kastar vi oss över, och trasslar in oss i den klassiska sagan om Pomperipossa med den långa näsan, och med lite hjälp av publiken och småfåglarna i skogen lyckas vi (för det mesta) att lura häxan och nysta oss fram till ett lyckligt slut. Föreställningen avslutar sitt 10-årsjubileum med att medverka på Malmö Scenfest.

ENGLISH

“Pomperipossa”
A musical and action-packed storytelling play for children aged 5-8 and for their grown-up friends.
Using rhyming verses and a twinkle in our eye, we throw ourselves wholeheartedly into the classic Swedish folk tale of Pomperipossa and her long nose. We get completely tangled up in the story, and with a little help from the audience and the birds in the forest, we succeed (for the most part) in outwitting the witch and finding ourselves a happy ending. This play being performed as part of Malmö Scenfest marks the tenth anniversary of Teater Trassel as a theatre company.

Lagret, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

13.30 -14.10

För/For: 5+ 
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
13.00 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

TEATERMUSEET – Utställning om Fredriksdal Museer, Trädgårdar, Teater

TEATERMUSEET

Utställning om Fredriksdal Museer–Trädgårdar-Teater

Förutom herrgårdsbyggnaden, som numera är museum, ingår också gamla gatuhus, gårdar och kvarnar. Här finns även odlingsmarker, skogsområden, en berömd Rosenträdgård med många olika sorter, gamla och nya. Även en del boskapsdjur finns vid den gamla gården. I parken ligger välkända Fredriksdals Teaterns sommarteater. Här har Nils Poppe och Eva Rydberg spelat sommarteater genom många år.

ENGLISH

Teatermuseet
Kalendegatan 5c

13.00 -18.00

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning/No limit

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM – Un Mundo de Color – Musik, lek, dans och mycket skoj för barn.

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM

Un Mundo de Color - Musik, lek, dans och mycket skoj för barn.

Vi strävar efter att vara ledande inom innovativa initiativ inom barnkulturen i Malmö, där vi ständigt utforskar och introducerar nya spännande koncept som sammankopplar den latinoamerikanska (peruansk) stilen att underhålla barn. Arrangemangen vänder sig till alla barn, och deras vuxna, som vill tillbringa en vacker eftermiddag med underhållning med musik, dans och integrationslekar för barn.

ENGLISH

We strive to be a leader in innovative initiatives in children’s culture in Malmö, where we constantly explore and introduce new exciting concepts that connect the Latin American (Peruvian) style of entertaining children. The event is aimed at all children, and their adults, who want to spend a beautiful afternoon of entertainment with music, dance, and integration games for children.

Barnens scen
Falsterbogatan 17

15.00 -16.00

För/For: Barn och deras vuxna /Children and their adults
Antal platser/Number of seats: 250

Tillgängligt

Categories
17.00 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM – Musik, danser och traditioner från Peru

BARNENS SCEN & MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM

Musik, danser och traditioner från Peru

Välkommen till vår andra föreställning! Upplev Perus kust, berg och djungel med nya rytmer och traditioner. Med musik, projektioner och skickliga artister tar vi dig på en oförglömlig resa, inklusive en överraskningsdans av barn som bär på vårt peruanska arv. Förenade i samma uppgift, att “sprida vårt arv”. För att vi är arvtagare till en rik och stor uråldrig kultur. Vi är “Peru”. Vi bär det i våra sinnen och hjärtan. Denna dansgrupp är en grupp född med en mycket tydlig ädel idé. Denna idé är att njuta av Perus typiska danser samtidigt som vi sprider dem så att Sverige och världen vet att de finns.

ENGLISH

United in the same task, that of “spreading our heritage.” Because we are heirs of a rich and great ancient culture. We are “Peru”. We carry it in our minds and hearts. This dance group is a group born with a very clear noble idea. This idea is to enjoy the typical dances of Peru at the same time that we spread them so that Sweden and the world know that they exist.Barnens scen
Falsterbogatan 17

17.00 -18.00

För/For: Alla/Everyone 
Antal platser/Number of seats: 250

Tillgängligt