Categories
14.30 15.30 BARN/FAMILJ

BARNENS SCEN – Myra och snigel

barnens scen

Myra och Snigel

Föreställningen Myra och Snigel är en ordlös, föreställning, där, dans varvas med mim, och den framförs till klassisk musik.

Föreställningen avslutas med en danslek där barnen får prova på att snigla som en snigel och krypa som en myra, men också dansa som bara sniglar och myror kan.

Av och med: Anna Karin Sersam och Kerstin Lindgren

Kostym: Birgitta Nilsson Schlick Musik: Pjotr Tjajkovskij och Edvard Grieg.

ENGLISH

Ant and Snail

Ant and Snail is a wordless performance where dance interweaves with mime, accompanied by classical music.
The performance closes with a dancing game where children can try out slithering like a snail or crawling like an ant, but also dance the way only snails and ants can.

By and with: Anna Karin Sersam och Kerstin Lindgren

Costumes: Birgitta Nilsson Schlick
Music: Pjotr Tjajkovskij and Edvard Grieg.

Barnens scen
Falsterbogatan 17

14.30-15.10 & 15.30-16.10

Spelplatsen öppnar/Doors: 14.00

För/For: 3-5 år/years
Antal platser/Number of seats: 100

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: info@barnensscen.se

Tillgängligt

Categories
14.00 BARN/FAMILJ

EXPRESSTEATERN – Fin i kanten

expressteatern

FIN I KANTEN

Att med någon bli bekant, komma på kant,

ta en lur, finna sin tur, skapa en mur, bli sur

…och hitta sin variant!

Med humor i blicken söker två fina figurer svar:

Hur ska man vara egentligen? Vilken hatt är finast?

Denna mimföreställning handlar om två kvinnor (Hetty och Betty), och deras försök att vara ”fina”. Deras relation utvecklas från tävlan och avundsjuka till, så småningom, samförstånd. Trots att de är väldigt olika varandra, kan de till slut mötas. Däremellan händer allt från kuddkrig till naturkatastrof. Karaktärerna balanserar genom olika samhällsfrågor: vad är ditt och vad är mitt? Vem har rätt till vad? Vad är det som är fint egentligen?

Fysisk komik, starka känslor, och en öm undran över vad som är värdefullt präglar Expressteaterns föreställning, ”Fin i kanten”.

Vidisha Mallik och Victoria Dedekam medverkar i denna lekfulla, mimföreställning, med musik av Hugh Chandler samt regi av Ed Damron.

Av: Mallik/Damron

Scenografi/kostym: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

ENGLISH

Fin i kanten/ Dressed to the Nines

To get to know someone, argue for a day
take a nap, who’s the boss? build a wall, become cross

…and finally find your own way! 

Two rather nicely dressed characters search, with a twist of humour, for answers to the questions:
What is one supposed to look like after all? Which hat is the nicest?
This mime performance is all about two women (Hetty and Betty) and their attempts to look “nice”. Their joint relationship grows from feelings of competitiveness and envy, to eventually, reaching happy agreement. Though the women are very different to each other, in the end they are able to reconcile. Till then anything can happen – from a pillow fight to environmental disaster. The characters tiptoe their way through a minefield of different social issues: what is yours and what is mine? Who has a right to what? What is actually considered to be ‘nice’?

Expressteatern’s performance Dressed to the Nines brings you physical comedy, strong emotions and a tender exploration of what is considered valuable.   

Vidisha Mallik and Victoria Dedekam perform this playful mime
With music by Hugh Chandler, directed by Ed Damron.

By: Mallik/Damron

Scenografy/costume: Karin Lindahl Oscarsson

Illustration: Anna Sjölin

Expressteatern
Rörsjögatan 26

14.00 - 14.45

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30

För/For: 6-9 år/years + familj / family
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact:  kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt

Categories
12.00 BARN/FAMILJ

LILLA VILDA TEATERN – Planeten

Lilla vilda teatern

Planeten

Två nyfikna rymdfigurer hamnar på planeten Jorden och upptäcker fantastiska platser och det otroliga ekosystemet där allt hänger ihop. De träffar på några djur och märker att många träd huggs ner och att vattnet och luften håller på att förgiftas. Rymdfigurerna försöker påminna om att ta hand om varandra, vara rädda om den fina planeten och får själva en efterlängtad överraskning när de ska åka hem…

PLANETEN är en rolig, musikalisk och aktuell föreställning. Med fantasi, humor och allvar framförs en kärleksfull historia om klimatet och social hållbarhet.

ENGLISH

The Planet

Two curious space travellers find themselves on planet Earth, discovering fantastic places and the incredible eco-system by which it all hangs together. They come across a few animals and note that many trees are being chopped down, that water and air are in the process of being poisoned. The space travellers try to remind us to take care of each other, take care of our beautiful planet and then they themselves get a long-awaited surprise when they are about to leave for home… THE PLANET is a fun, musical and relevant piece of theatre. A loving story, portrayed with imagination, humour and seriousness. about climate and social sustainability 

Barnens scen
Falsterbogatan 17

12.00-12.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 11.30

För/For: 3-7 + familj/family
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish 

Tillgängligt

Categories
16.00 BARN/FAMILJ

EXPRESSTEATERN – NU!

Expressteatern

NU!

NU! är en interaktiv mimföreställning i klassrummet som handlar om världen bakom och bortom orden: de känslor och fenomen som styr vad vi gör och hur vi gör det.

Föreställningen börjar med korta mimnummer, på olika teman: självkänsla, politik, klimatet, och vår relation till maskiner… Vartefter föreställningen pågår, blir barnen mer och mer aktiva, till slut är hela publiken med och mimar.

Tanken med föreställningen är att visa den unga publiken hur man med hjälp av endast kroppen och fantasin kan skapa rolig och intressant teater.

 

MEDVERKANDE OCH PRODUKTION

Av och med: Ed Damron

Regi: Vidisha Mallik

Musik: Hugh Chandler

ENGLISH

NOW!

NOW! is an interactive mime performance for the classroom about the world behind and beyond words: the feelings and phenomenon which steer what we do and how we do it.
The performance begins with short mime numbers, dedicated to different themes: self-esteem, politics, climate and our relationship to machines… As the performance progresses, the children in the audience become more and more active, until the whole audience end up miming.

The idea behind the performance is to show young audiences how it is possible to create fun and interesting theatre using only one’s body and one’s imagination.

 

PERFORMERS AND CREATIVES 

By and featuring: Ed Damron

Director: Vidisha Mallik

Music: Hugh Chandler

Expressteatern
Rörsjögatan 26

16.00-16.50

Spelplatsen öppnar/Doors: 15.00

För/For: 8-11 år
Antal platser/Number of seats: 60

Språk/Language: Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: kontor@expressteatern.nu 

Tillgängligt

Categories
16.00 16.45 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, HUSETS KÖR – Presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

maf, husets kör

presentation, några musikaliska smakprov och kommande projekt

Husets Kör är en blandad kör i Malmö med fokus på scenisk kör/ körmusikteater.  Kören har genom åren satt upp många helt nyskrivna föreställningar kring allmänmänskliga teman och med stor variation gällande musikaliska genrer. Körens musikaliska ledare heter Sara Ekdahl.

ENGLISH

Husets Kör
– a presentation, some musical snippets and upcoming projects 

Husets Kör is a mixed choir in Malmö focused on theatrical choir/choral musical theatre. Over the years the choir has produced many newly written performances covering many universal human issues and with a huge variation of musical genres. The choir’s musical director is Sara Ekdahl.

MAF, Café Barbro
N. Skolgatan 10A

16.00 - 16.30
16.45 - 17.15

Spelplatsen öppnar/Doors: 16.15

För/For: Alla 
Antal platser/Number of seats: 80
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Kontakt/Contact: stehagsus@gmail.com

Categories
13.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, TEATER PIX / TEATER FAKTUM – När mörkret faller

maf, teater pix / teater faktum

När mörkret faller

 Vi har under en tid arbetat med övandet på scenen och låtit improvisationen bli vårt manus och glädjen vårt syfte till att leverera. Vi har hela tiden arbetat med ABF Maf Malmö Stad m.fl för att förverkliga våra drömmar. I denna produktionen “När mörkret faller”arbetar vi tillsammans med Teater Faktum, en teatergrupp med medlemmar från föreningen Gafis (gatutidningarnas förening). Vi väljer nu att arbeta med en pjäs som speglar vårt samhälle.

Vem har rätt att ha det bra? Vem har rätt att vara elak?

ENGLISH

When darkness falls

During rehearsals we have allowed improvisation to be our guiding text and joyfulness to guide our delivery and performance. We have always consistently worked in collaboration with ABF, Maf, the City of Malmö and others, to make our dreams come true.

For this production When darkness falls we are collaborating with Teater Faktum, a theatre group with members from Gafis (Gatutidninförsäljarnas Förening i SkåneSkåne’s Association for street newspaper sellers). We have chosen to work on a play that reflects society. Who has a right to affluence?

Who has a right to be cruel?

MAF, Scen 1
N. Skolgatan 10A

13.00-13.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 12.45

För/For: Familj 
Antal platser/Number of seats: 55
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Tillgängligt

Categories
11.30 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MAF, PYRAMIDTEATERN – Scener ur “Sista paret ut” av Carin Mannheimer

maf, pyramidteatern

Scener ur “Sista paret ut” av Carin Mannheimer

Öppen repetition av Sista paret ut av Carin Mannheimer. 

 

ENGLISH

Scenes from “The Last Couple To Leave” by Carin Mannheimer 

Open rehearsal of The Last Couple To Leave by Carin Mannheimer

MAF, Scen 1
N. Skolgatan 10A

11.30 - 11.50

Spelplatsen öppnar/Doors: 11.15

För/For: Familj 
Antal platser/Number of seats: 55
Språk/Language: Svenska 

Kontakt/Contact: bjerringbirgitta@gmail.com

Tillgängligt

Categories
11.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MALMÖ STADSTEATER – Teaterdag för familjen

MALMÖ STADSTEATER

Teaterdag för familjen

Vårt anrika Hipphus har genomgått en fantastisk förvandling och snart är vi i mål och kan öppna dörrarna till en mer varm och välkomnande mötesplats med två scener, eget café och en ateljé för skapande verksamhet. Under hela våren erbjuder vi ett rikt invigningsprogram med allt från teaterföreställningar, öppet hus, rundvandringar, arkitektsamtal och en sommarfest!

ENGLISH

Open house for all the family

Hipp, our theatre building steeped in tradition, has undergone a fantastic re-build and transformation and we are soon at the point when we can re-open our doors to invite you into a warmer, more welcoming meeting place, with two stages, our own café and a studio for creative industry. Throughout the spring we are offering a rich inauguration programme with everything from theatre performance, open house, guided tours, talks by the architects and a summer party!

Malmö Stadsteater
Kalendergatan 12

Drop in mellan 11.00-15.00

För/For: Alla/Familj Everyone/Family

Antal platser/Number of seats: 300

Språk/Language: Svenska/Swedish

Tillgängligt

Categories
17.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

MISK’Y TAKY KULTURCENTRUM – Musik, danser och traditioner från Peru

Misk'y taky

Musik, danser och traditioner från Peru

Showen är en iscensättning av den peruanska traditionen Inti Raymi. Olika danser från Perus kust, berg och djungel kommer också att presenteras. Musikalitet och berättande av bakgrundskontexten. 

ENGLISH

STPLN
Stapelbäddsgatan 3

17.00-18.00

Spelplatsen öppnar/Doors: 16.30

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: 100
Språk/Laguage: 

Kontakt/Contact: huanchosson@hotmail.com

Tillgängligt

Categories
11.00 13.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

PALLADIUM / MUSIK I SYD & DANSSTATIONEN – Guidad rundvandring på Palladium

PALLADIUM - Musik i Syd och Dansstationen

Guidad rundvandring på Palladium

Följ med på en rundtur på Palladium! Här berättas om husets spännande historia från 1920, då glas- och porslinsdirektören Löfberg slog upp portarna till sin Biograf- och Konsertsalong. Det var t.ex. här Carola slog igenom med ”Främling” i Melodifestivalen 1983, men även Jussi Björling, Alice Babs och Helan och Halvan har stått på scenen. Mycket av interiören finns kvar, som de imponerande kristallkronorna och takmålningarna. 

Palladium nyinvigdes 2004 som ett hus för musik och dans och drivs nu av Musik i Syd i nära samarbete med Dansstationen.

ENGLISH

Guided tour of Palladium

Join us for a guided tour of Palladium! You will hear all about the building’s exciting history from 1920, when glass and porcelain company director Löfberg opened the doors to his Cinema and Concert Hall. It was here for example that Carola rose to fame with her mega hit “Främling!”/”Stranger!”  in the Swedish Melodifestivalen /Swedish Eurovision Heats in 1983.

Stars such as Jussi Björling, Alice Babs, Laurel and Hardy have also performed here. Much of the original décor is still intact, such as the impressive crystal chandeliers and the painted ceiling.

Palladium was re-inaugurated in 2004 as a performance venue for music and dance and is now run by Musik i Syd in close collaboration with Dansstationen. 

Palladium
Södergatan 15

11.00- ca 11.45
13.00- ca 13.45

Spelplatsen öppnar/Doors: 10.30

För/For: Alla, Familj 

Antal platser/Number of seats: 25

Språk/Language:  Svenska/Swedish

Kontakt/Contact: 040-10 99 90

Tillgängligt