Categories
19.30 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

TEATER INSITE, BOMBINA BOMBAST & SÖDRA COMMUNITYTEATERN – Scenkväll

TEATER INSITE, BOMBINA BOMBAST & SÖDRA COMMUNITYTEATERN

Scenkväll

Kom till Lodgatan 3B och mingla med tre scenkonstgrupper: Teater InSite, Bombina Bombast och Södra Communityteatern. Samtala om kulturens villkor, smaka på våra olika projekt, bygg din drömteater i Lego, gå på filmvisning, drick bubbel och umgås i våra spännande lokaler.

ENGLISH

Scenkväll/A Night of Theatre

Come along to Lodgatan 3B and mingle with three theatre groups: Teater InSite, Bombina Bombast and Södra Communityteatern. Discuss the conditions imposed by culture, get a taste of our different projects, build your dream theatre in Lego, there will be a film screening, drink a glass of sparkling and socialise in our exciting premises.

Lodgatan 3B

19:30-22:00

Spelplatsen öppnar/Doors: 19.30

För/For: Vuxna/familj 
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning/No limits

Kontakt/Contact: kontakt@teaterinsite.se

Categories
13.00 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

TEATERMUSEET – HIPP 123

TEATERMUSEET

HIPP 123

Hippodromen, en historisk kavalkad från tre sekler I samarbete med Malmö Stadsteater. Utställningen omfattar bilder, kostymer och rekvisita från 1899-2022. Utställningen har tagits fram I nära samarbete med Malmö Stadsteater. 

 

ENGLISH

HIPP 123

Hippodromen, a historical cavalcade of three centuries. In collaboration with Malmö Stadsteater. The exhibition covers pictures, costumes and props from 1899 to 2022. This exhibition has been developed in close collaboration with Malmö City Theatre.

Teatermuseet
Kalendergatan 5C

Drop in mellan 13.00 – 18.00

För/For: Alla
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning 
Språk/Language: Svenska/Swedish 

Tillgängligt

Categories
14.00 BARN/FAMILJ

DANSCENTRUM SYD & VENTIL8 – håll om mig

danscentrum syd & ventil8

håll om mig

Dansföreställning. Vad är det som får oss att känna oss trygga? Hur ser vi på människans behov av att bli sedd och ta plats? Hur bygger vi förtroende för vår omgivning?

I en trio bestående av två dansare och ett gigantiskt täcke skapar vi drömlandskap där vi undersöker hur vi speglar oss i varandra och hur det påverkar vilka vi vågar vara. Genom närvaro, lyssnande och gensvar utforskar vi olika former av närhet. Det som får oss att krypa in och ut ur vårt skal, lyfta vårt trygga täcke och våga komma närmare. 

Håll om mig är en mjuk inbjudan till att se varandra. Med föreställningen vill vi möta publik över generationer och bjuda på en minnesvärd upplevelse som berör och förmedlar vikten av att känna tacksamhet för varandra.

ENGLISH

hold me

A dance performance. What is it that makes us feel safe? How do we view the human need to be seen and our need to fill our own shoes? How do we build confidence in our environment?

In a trio made up of two dancers and one enormous sheet, we create a dream landscape where we explore how we see ourselves reflected in others and how this affects who we dare to be. We explore different kinds of closeness through simply, being, listening and responding. What is it that allows us to crawl in and out of our shell, peep out from under our safety blanket and dare to come closer.

hold me is a gentle invitation to really see one another. This performance aims to meet an audience stretching across generations and welcomes you to a memorable experience that stirs emotions and communicates the importance of feeling grateful for one another.

Danscentrum Syd
Bergsgatan 29

14.00-14.30

Spelplatsen öppnar/Doors: 13.30 

För/For: 5-9 år/years + familj/family
Antal platser/Number of seats: 35

Språk/Language: Utan tal/No speach

 

Tillgängligt