Categories
14.00 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

SIMPLY OPERA – Påsken har varit & Våren är!

simply opera

Påsken har varit & Våren är!

Sångare från Simply Opera kommer att sjunga om påsken som varit och våren som är – visor, romanser, arior och duetter. Om det som varit och det som komma skall! 

Den ljuva våren, då naturen börjar skimra i underbara färger! Den ljuva våren då man träffar på nya vänner och kanske en romans som kan utveckla sig under den kommande sommaren! Allt blir ljust, möjligt och förhoppningsvis varmare!

ENGLISH

The singers from Simply Opera will sing about an Eastertime that has been and the spring that has arrived – ballads, romance music, arias and duets. Singing of what has been and what shall be! –
celebrating the joys of spring, when nature begins to bloom in wonderful colours. They sing of the joys of spring when one makes new friends, maybe even romance will bloom in the coming summer months! In the Swedish summer – they sing –  the world is lighter, everything is more possible and hopefully even the weather is warmer!

ABF Malmö, Stora salen
Spånehusvägen 47

14.00-14.45

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
13.00 14.30 16.00 2024 UNGDOM/VUXNA

SKÅNES DANSTEATER – Dansfilmsfestival

Skånes Dansteater

Dansfilmsfestival

Kom och fira den kraftfulla konstform som uppstår när dans möter film. På Skånes Dansteater dansfilmfestival får du möjlighet att se ett 20-tal kortfilmer indelade i tre pass med paus mellan. Du får se ett urval av nya verk från det senaste året och godbitar från tidigare år. Upplev den kreativa mångfalden hos dansfilmen som genre och dyk in i en mängd olika världarna tillsammans med våra filmskapare och dansare.

Skånes Dansteaters dansfilmsproduktion drog i gång på allvar under covid-19-pandemin, som ett sätt att anpassa arbetet till den tidens utmaningar och begränsningar. Sedan dess har det blivit en blomstrande del av verksamheten. Nu producerar Skånes Dansteater nya filmer varje år och deltar i filmfestivaler runt om i världen. De delar stolt med sig av resultatet av sin passion och sitt engagemang, och hoppas bidra till att göra din Malmö Scenfest till en inspirerande upplevelse.

ENGLISH

Come and celebrate of the art of movement on screen. In this festival, you will have the opportunity to watch around 20 short films divided into three sets, featuring both new works from the recent year and favourites from previous years. These films showcase the diversity and creativity of dance film as a genre, as well as the talent and vision of our filmmakers and dancers.

Skånes Dansteater’s dance film production started in earnest during the COVID-19 pandemic, as a way to adapt to the challenges and limitations of the situation. Since then, it has become a flourishing part of the organisation, producing more films every year that are being sent out and taking part in festivals around the world. Skånes Dansteater proudly share the results of their passion and commitment, and hope they can bring inspiration to your Malmö Scenfest experience.

Skånes Dansteater
Östra Varvsgatan 13A

13.00 -14.00 & 14.30-15.30 & 16.00-17.00

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 250

Tillgängligt

Categories
20.00 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATER ONT – Malmö, orons stad, en performance

Teater ont

Malmö, orons stad – en performance

Malmö, orons stad – en performance:  Vad är Malmö? En plats, en särskild blick, ett mystiskt bakgrundsljus? Ingen vet varför Malmö inte är som andra städer, varför ingen någonsin lyckas lämna staden igen. Teater ONT utforskar gränderna, lyssnar efter historiens viskningar, suckarna från kloaker och kanaler. Finns du, Malmö?

Detta är en performance som är en utvidgning, som är en förberedelse, som är en lek för alla stadsromantiker och utopister – levande, döende och försvunna. Denna stadsvurm kan vara en gemensam anklagelseakt, befrielse och en happening: publiken kan vara medborgare, konstnär, förlupen eller drömmare som ligger på divanen. Det är dags att bli världsmedborgare i staden som aldrig är vad den är.

ENGLISH

Malmö, the city of unrest – a performance: What is Malmö? A place, a special look, a mysterious background light? No one knows why Malmö is not like other cities, why no one ever manages to leave the city again. Theater ONT explores the alleys, listens for the whispers of history, the sighs from sewers and canals. Are you there, Malmö?

This is a performance that is an extension, that is a preparation, that is a play for all urban romantics and utopians – living, dying and gone. This urban frenzy can be a collective act of accusation, liberation and a happening: the audience can be citizens, artists, renegades or dreamers lying on the divan. It’s time to become a world citizen in the city that never is what it is.

Ellerströms förlag
Södra Förstadsgatan 18, 2 vån

20.00 -21.00

För/For: Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 40

Categories
10.30 2024 BARN/FAMILJ

TEATERCENTRUM SÖDRA & LILLA VILDA TEATERN – Välkommen in!

TEATERCENTRUM SÖDRA & LILLA VILDA TEATERN

Välkommen in!

 Äntligen är det Nallens och Matildas speciella dag! De ska ha kul och bygga en koja, bara de två tillsammans. Plötsligt plingar det på dörren och någon behöver komma in. Ska de öppna? Hur blir det då med deras egen dag?

VÄLKOMMEN IN är en mjuk och rolig musikteaterföreställning för små barn. En liten magisk historia om att ta emot varandra och göra plats för alla.

ENGLISH

Finally, it is Teddy’s and Matilda’s special day! They are going to have great fun and build a hidey-hole together, just the two of them. Suddenly there is a ring on the doorbell, somebody is coming to visit. Should they open the door? What will happen now to their day?
WELCOME to a fun and gentle piece of musical theatre for young children. A magical little story about how to make others welcome and make space for everybody.

Mazettisalen, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

10.30 -11.00

För/For: 1-4 år/years
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
15.00 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERCENTRUM & MÅNTEATERN – Hussein, en romantisk komedi om att öppna sitt hjärta

TEATERCENTRUM & MÅNTEATERN

Hussein – en romantisk komedi om att öppna sitt hjärta

Hussein flyttar in hos en familj. Han kommer från ett krig och kämpar nu för att få uppehållstillstånd i Sverige. Familjens dotter, Disa, är inte särskilt förtjust, hon tycker att de har det bra som de har det, dessutom är rummet som Hussein får fyllt av både råttor och mögel. Och hennes mamma verkar mest vilja prata med Max, han som driver en organisation som hjälper barn från kriget. Däremot är Disas pojkvän, Zacke, överlycklig. Han har längtat efter att göra skillnad i världen och börjar direkt fixa i rummet. Men rummet är verkligen obehagligt och Hussein känner att han inte kan sova där. Men var ska han sova då? Ska han verkligen dela rum med Disa, är det en så bra idé? 

Hussein är en romantisk komedi om att komma till ett land, vara tacksam över det man får och finna kärleken där man minst anar det. En föreställning om att öppna ett hjärta som kanske aldrig varit stängt.

ENGLISH

Hussein has moved in to live with a family. He comes from a warzone and is now battling to get a residence permit to stay in Sweden. The daughter of the family, Disa, is not particularly keen, she thinks they were doing well just as they were; besides the room Hussein gets to live in has both rats and mould. And her mother seems to mostly want to chat to Max, the man who runs the organisation helping children from the war. However Disa’s boyfriend Zacke, is delighted. He has been longing to make a difference in the world and sets about renovating the room. But the room is really in a dreadful state and Hussein feels he cannot sleep there. But where will he sleep then? Should he really share a room with Disa, is that such a good idea?

Hussein is a romantic comedy about arriving in a new country, being grateful for what one gets and finding love where you least expect it. A play about an open heart that perhaps was never really closed in the first place.

Mazettisalen, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

15.00 -15.55

För/For: 13+
Antal platser/Number of seats: 117

Tillgängligt

Categories
11.15 2024 BARN/FAMILJ

TEATERCENTRUM & STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER – 3 små G!

TEATERCENTRUM & STAFFAN BJÖRKLUNDS TEATER

3 små G!

3 små GEN PJÄS OM SMÅ HJÄLTAR

En familjevänlig dockföreställning skapad av ett internationellt teaterteam

I lekfull spelstil blandar en dockspelare

karaktärer och dockor från kända sagor

och skapar en överraskande historia med

nutida värden med mycket humor.

Koncept och scenario: 

Petar Todorov, Staffan Björklund, 

Enid Björklund

Regi: Petar Todorov BG

Design: Enid Björklund SE

Musik: Lars Fjeldmose DKENGLISH

“3 small G’s”   A PLAY ABOUT LITTLE HEROES

A family-friendly puppet play created by an international theatre team.
A puppet player combines characters and puppets from well-known fairy stories to create an unexpected tale that reflects modern values and has much humour.

Concept and scenario: 

Petar Todorov, Staffan Björklund, 

Enid Björklund

Director: Petar Todorov BG

Design: Enid Björklund SE

Music: Lars Fjeldmose DK

Lagret, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

11.15 -11.50

För/For:  4-9 år/years
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
17.10 2024 UNGDOM/VUXNA

TEATERCENTRUM & TEATER KEF – Jag är inte rädd

TEATERCENTRUM & TEATER KEF

Jag är inte rädd

Dramatikern Keren Klimovsky spelar i sin egen pjäs där hon berättar sin familjs historia med hjälp av musik och objekt/dockor. Resultaten blir en intim, ärlig och färgstark dramatisk-musikalisk dockföreställning med element av stand up och humor. Föreställningen ”Jag är inte rädd” är ett slags drömspel, en lek mellan fantasi och verklighet där huvudkaraktären (berättaren) beskrivs som en 36-årig kvinna ”som fortfarande har sitt hår i flätor, men har svårt att tappa sina mammakilon.” På sin resa mot sanningen om den tragiska händelsen i familjen (hennes mosters självmord) blandar berättaren fakta (vilka också, i sin tur, ifrågasätts) med fantasier om det som kunde ha hänt, filosofiska funderingar om identitet, kärlek, historia och judendom, samt passionerade erkännanden om hennes rädslor och känslor…

ENGLISH

The playwright Keren Klimovsky acts in her own play telling the story of her family with the help of music and pupets/objects. The result is an intimate, honest and funny musical dramatic show. “I’m not scared” is a dreamplay of sorts, interweaving reality, fantasy and everything that comes in between. The narrator is described as a “36-year-old woman who still wears her hair in pigtails but can’t get rid of some extra weight”. On her journey towards the truth about the biggest secret in her family (her aunt’s mysterious suicide), the narrator blends facts (which are also questioned) with fantasies about what could have happened, adding philosophical musings about identity, love, history and Jewishnes, as well as some emotional confessions about her fears and feelings…

Lagret, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

17.10 -18.40

För/For: Vuxna/Adults  
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
13.30 2024 BARN/FAMILJ

TEATERCENTRUM & TEATER TRASSEL – Pomperipossa, en riktig gammal tossa!

TEATERCENTRUM & TEATER TRASSEL

Pomperipossa - en riktig gammal tossa!

En musikalisk och fartfylld berättarteater för barn 5-8 år med vuxna vänner.

Med rim och ramsor och glimten i ögat kastar vi oss över, och trasslar in oss i den klassiska sagan om Pomperipossa med den långa näsan, och med lite hjälp av publiken och småfåglarna i skogen lyckas vi (för det mesta) att lura häxan och nysta oss fram till ett lyckligt slut. Föreställningen avslutar sitt 10-årsjubileum med att medverka på Malmö Scenfest.

ENGLISH

“Pomperipossa”
A musical and action-packed storytelling play for children aged 5-8 and for their grown-up friends.
Using rhyming verses and a twinkle in our eye, we throw ourselves wholeheartedly into the classic Swedish folk tale of Pomperipossa and her long nose. We get completely tangled up in the story, and with a little help from the audience and the birds in the forest, we succeed (for the most part) in outwitting the witch and finding ourselves a happy ending. This play being performed as part of Malmö Scenfest marks the tenth anniversary of Teater Trassel as a theatre company.

Lagret, Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15 B

13.30 -14.10

För/For: 5+ 
Antal platser/Number of seats: 50

Tillgängligt

Categories
13.00 2024 BARN/FAMILJ UNGDOM/VUXNA

TEATERMUSEET – Utställning om Fredriksdal Museer, Trädgårdar, Teater

TEATERMUSEET

Utställning om Fredriksdal Museer–Trädgårdar-Teater

Förutom herrgårdsbyggnaden, som numera är museum, ingår också gamla gatuhus, gårdar och kvarnar. Här finns även odlingsmarker, skogsområden, en berömd Rosenträdgård med många olika sorter, gamla och nya. Även en del boskapsdjur finns vid den gamla gården. I parken ligger välkända Fredriksdals Teaterns sommarteater. Här har Nils Poppe och Eva Rydberg spelat sommarteater genom många år.

ENGLISH

Teatermuseet
Kalendegatan 5c

13.00 -18.00

För/For: Alla/Everyone
Antal platser/Number of seats: Ingen begränsning/No limit

Tillgängligt

Categories
11.00 2024 UNGDOM/VUXNA

MAF & TEATER THEA – Smakprov ur kommande föreställning

MAF & TEATER THEA

Smakprov ur kommande föreställning

Smakprov: 

Billies är baren för de socialt utmanande i trettiotalets Malmö. Billie själv är matriarken i en brokig familj av trogna stamgäster. Från den frispråkiga Wilhelmine Luchhaus med kammarherren Ludwig, till dystopen Möllerström, vardagsfilosofen Kockum och den drottninglika fröken Stevelius. När Billies bar nås av rapporter om hur folkmassor bränner ner barer i Berlins bohemkvarter, och hur tysk sedlighetspolis förföljer människor som avviker från deras ideal, växer oron för att det tilltagande mörkret ska sprida sig. Men händelserna väcker också ett motstånd. Ett motstånd som prövas när det en dag kommer en kostymklädd man till baren, med ett budskap lika väntat som fruktat.ENGLISH

A teaser-taster:
Billies is the bar that in nineteen-thirties’ Malmö, is a refuge for those on the edge of society’s norms of the day. Billie herself is the matriarch in an unruly family of loyal regular customers. These range from the outspoken Wilhelmine Luchhaus and Lord Chamberlain Ludwig, to the dystopian Möllerström, amateur philosopher Kockum and the regal-looking Miss Stevelius.
When Billies’ bar in Malmö starts hearing reports of how bars in Berlin’s bohemian quarter are being burned down by the masses, how German morality police are persecuting people who deviate from the State’s ideals, anxiety grows that this menacing darkness will spread. As events unfold, a resistance movement begins to form. A resistance that is put to the test when a suit clad man walks into the bar, carrying a missive that turns out to be just as feared, as it was expected.

Scen 3, MAF
Spångatan 20

11.00 -11.10

För/For: Vuxna/Adults
Antal platser/Number of seats: 80